Movares Energy heeft een studie- en engineeringsopdracht van TenneT gegund gekregen, welke betrekking heeft op 110kV-net Harculo. De inhoud van het werk is een variantenstudie van capaciteitsvergroting  van 92 km hoogspanningslijnen verdeeld over 7 trace’s, het uitwerken van de gekozen tracévarianten, hiervoor de vraagspecificaties opstellen en vergunningen en waar van toepassing bestemmingsplan regelen. 

Het plan van aanpak is door TenneT beoordeeld als beste. Daarnaast heeft Movares Energy al eerder soortgelijke studies uitgevoerd voor TenneT. Hierdoor TenneT alle vertrouwen heeft dat Movares Energy de juiste partner is voor deze opdracht.