Overwegen

Door Nederland loopt bijna 3000 km spoorlijn met in het reizigersnet zo’n 1900 overwegen. Van deze overwegen zijn er 1600 openbaar toegankelijk; 1400 daarvan zijn actief beveiligd, vrijwel altijd met een AHOB. Zowel de spoorlijnen als de overwegen moeten veilig zijn om het aantal ongevallen tot een minimum te beperken.

Overwegbeveiliging

Movares zorgt ervoor dat het spoor veilig kan worden gebruikt. Werkzaamheden die vaak op de achtergrond plaatsvinden, maar die cruciaal zijn voor het goed functioneren van het treinverkeer en voor de veiligheid van reizigers en omwonenden. Wij hebben ruime ervaring met het ontwerpen van spoorbeveiligingen, inclusief overwegbeveiligingsinstallaties. Rekeninghoudend met de ontwerpregels van de spoorbeheerder passen wij de aansturing van de overwegbeveiliging zo goed mogelijk in in de bestaande baanbeveiliging, waarbij we ervoor zorgen dat het wegverkeer er zo min mogelijk hinder van ondervindt. Ook zoeken we naar een optimale mix tussen kosten, techniek en regelgeving.

Gericht advies

Door de unieke combinatie van wegverkeerskundige kennis en overwegbeveiliging kunnen we heel gericht adviseren over wegaanpassingen in combinatie met een overweg en kunnen we tot in detail aangegeven wat de mogelijke gevolgen zijn voor de omgeving. Onze specialisten hebben veel expertise op het gebied van het veilig inrichten van een overweg en hebben ruime ervaring met omgevingsfactoren die invloed kunnen hebben op het veilig gebruiken van een overweg. In die context is er veel kennis van het landelijk overwegbeleid en de reikwijdte (invloed en gevolgen) van de Beleidsagenda Spoorwegveiligheid.

Word jij onze nieuwe collega?