Sitemap

‘Innoveren met de markt’ – relatiesymposium

Maandag 31 maart 2014 is het relatiesymposium van Movares met als thema ‘Innoveren met de markt’.

Lees verder

‘Klimaat stresstest-plus’ helpt om de stad gezond te houden

Krachten bundelen voor beter omgaan met klimaatverandering Het Haagse adviesbureau voor beleidsmarketing Awareness en advies- en ingenieursbureau Movares hebben samen een ‘klimaat stresstest plus’ gelanceerd…

Lees verder

‘Nederland stevent af op verkeersinfarct’

Er is jaarlijks € 1 mrd extra nodig, anders komt het verkeer muurvast te staan.

Lees verder

‘Sporen in den Bosch’ genomineerd voor Betonprijs

Het project Sporen in Den Bosch is voor de 18e Betonprijs genomineerd in de categorie ‘Uitvoering’.

Lees verder

‘House Modernes’ grootste fietsenstalling van Utrechtse binnenstad

Bij de ingrijpende renovatie en verduurzaming van het House Modernes is de oorspronkelijke gevel in oude glorie hersteld. Bovengronds komen winkels en kantoren. De dubbele...
Lees verder

‘Innoveren met de markt’ – Relatiesymposium

Movares relatiesymposium op 31 maart. Samen op zoek naar onvermoede succesfactoren bij innoveren.

Lees verder

‘Naar een branche ontwikkelingsprogramma?’

Onder invloed van ontwikkelingen als BIM, Systems Engineering, Risicomanagement e.d. – en aangejaagd door de crisis – is de wijze van (samen-)werken in de bouwsector ingrijpend aan het veranderen.

Lees verder

‘Samen werken aan Smart Sustainable Cities: het Utrechtse model’

Hoe zorgen we ervoor dat onze steden leefbaar en bereikbaar blijven? En hoe leiden we toekomstige professionals zo op, dat ze in staat zijn de…

Lees verder

(Sociale) innovatie bij Movares in de media

Afgelopen weken stond innoveren bij Movares volop in de belangstelling van de media.

Lees verder

1 juli: nieuw gezicht voor Amsterdam Centraal

Station Amsterdam Centraal ondergaat een metamorfose.

Lees verder

10 jarig bestaan Duurzame Leverancier Tivoli Vredenburg Utrecht

De Duurzame Leverancier is een initiatief gericht op het stimuleren en faciliteren van een duurzame bedrijfsvoering. Op 10 september vieren de deelnemers het 10-jarig bestaan…

Lees verder

11 gemeenten bespreken kansen voor het Verlengd Privaat Aansluitpunt

11 gemeenten bij elkaar voor expertsessie Verlengd Privaat Aansluitpunt (VPA).

Lees verder

17e congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit

Congres met vakbeurs, wordt gehouden in het Nieuwegein Business Center te Nieuwegein op 5 en 6 november 2013.

Lees verder

1e Workshop Groene Golf: Terugblik en korte termijn doelen van NS en ProRail in 2014/2015

Terugblik en korte termijn doelen van NS en ProRail in 2014/2015.

Lees verder

2013 positief jaar voor Movares

Ondanks de onzekere markt presteerde Movares goed met een omzet van € 142,4 miljoen en een winst van € 3 miljoen. Lees het jaarbericht

Lees verder

2016 redelijk jaar voor Movares. Bedrijfsresultaat €4,9 miljoen

Lees het jaarbericht 2016. De orderintake is in 2016 heel goed geweest dat biedt een goede uitgangspositie voor 2017.

Lees verder

2017 stabiel jaar voor Movares – bedrijfsresultaat € 5,6 miljoen

Utrecht, 5 april 2018 2017 was voor Movares een mooi, stabiel jaar, met een bedrijfsresultaat van € 5,6 miljoen. Daarmee ligt het resultaat duidelijk hoger…

Lees verder

3D geprinte circulaire stoel

Wat een mooie prijs, een circulaire stoel! Renee van den Heuvel, Facilitair Manager, is uitgeroepen tot winnaar van de 3D geprinte stoel gemaakt van oude…

Lees verder

3D-model Grand Départ Tour de France

Movares ontwikkelt in nauwe samenwerking met de organisatoren van de Grand Départ een ‘serious game’.

Lees verder

3D-scans en -modellering van belangrijke rijkstunnels in Zuid-Holland

Van Rijkswaterstaat hebben we een mooie opdracht gekregen: als voorbereiding op de uitvoering van het Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ) gaan we voor vier intensief gebruikte…

Lees verder

40 jaar Natuur- en Milieufederatie Utrecht

Movares-directeur Klaas Strijbis ontvouwt zijn visie op het Utrecht van 2052 in een essay.

Lees verder

5e themamiddag Smart Grids Nederland: 3×3 = negen

Negen sprekers gaven 19 november 2013 hun visie op Smart Grids bij Movares.

Lees verder

6e themamiddag Smart Grids Nederland

25 maart themamiddag Smart Grids Nederland. Thema ‘Effecten van Smart Grids op het distributienet’.

Lees verder

9e Themamiddag Smart Energy NL

Op 15 februari 2016 vindt de 9e themamiddag van Smart Energy NL plaats. Medeorganistor van deze middag is dit keer TKI Urban Energy. Het programma…

Lees verder

Aandacht van bedrijven voor mantelzorg nodig

Tijdens de Landelijke Dag van de Mantelzorg vraagt Movares aandacht voor dit belangrijke thema.

Lees verder

Aanleg van fietspaden kan wèl doorgaan

Terwijl de aanleg van autowegen tot stilstand is gekomen, kan de verbreding en aanleg van fietspaden gewoon doorgang vinden. Ecorys en Movares tonen aan dat…

Lees verder

Advies explosieveiligheid Krammersluizen

Movares heeft in opdracht van RWS advies uitgebracht over de explosieveiligheid bij de Krammersluizen.

Lees verder

Advies veilig verbouwen Domtoren

Movares heeft advies uitgebracht over de veiligheid en bereikbaarheid tijdens de restauratie van de iconische Domtoren in Utrecht. Doel is het verbouwen van de Domtoren…

Lees verder

Adviesloket Schoon en Emissieloos Bouwen

Sinds 1 januari 2024 is het Adviesloket SEB ondergebracht bij het Ondersteuningsprogramma gekoppeld aan programma SEB en is Movares niet meer bij het Adviesloket betrokken….

Lees verder

Adviesloket Zero Emissie Bouwmaterieel: Movares adviseert

Samen werken we aan een duurzaam en toekomstbestendig Nederland. Het gebruik van Zero Emissie Bouwmaterieel (ZEB) is hierin van groot belang. Toch levert de inkoop…

Lees verder

Adviezen Movares besparen 6,8 kton CO2-uitstoot

6,8 kton CO2 ofwel de uitstoot van ruim 900 huishoudens. Zoveel heeft Movares onze klanten in het derde kwartaal van 2021 helpen besparen met adviezen…

Lees verder

Afscheidscongres Kees Peters

Het auditorium van Movares zat tjokvol op woensdagmiddag 4 maart met collega’s van ProRail, gemeenten, NS, bureau Spoorbouwmeester. Allen waren naar het afscheidscongres van stedenbouwkundige…

Lees verder

Alternatief voor de lange stadstunnel

Movares heeft een verkennende studie gedaan naar de inpassing van tunnels in een stedelijke omgeving.

Lees verder

Amsterdam kiest Movares voor Crowd Monitoring Systeem

De gemeente Amsterdam kiest voor Movares om hen bij te staan in de ontwikkeling van een crowd monitoring systeem Amsterdam.

Lees verder

Amsterdam Smart City ‘Innovatietour speciale editie’

Tijdens deze speciale editie van de net gelanceerde innovatie tour van Amsterdam Smart City, werden slechts enkele van de vele innovaties getoond die deze stad…

Lees verder

Aquaduct verdiepte ligging Drachtsterweg

In mei 2013 is een ontwerpteam van Movares en Heijmans gestart met het uitwerken en optimaliseren van het ontwerp voor het aquaduct met verdiepte ligging…

Lees verder

Architectuurweek Leiden

Van 19 tot 26 april is het thema van de Architectuurweek de ‘Bicycle Metropole’. In het kader hiervan verwelkomt Fietsmetropool Leiden de Bicycle Architecture Biënnale…

Lees verder

Arnhem bedankt Maarten, Tom en Steven

De Giro zit er op, met Nibali als uiteindelijke winnaar. In drie weken die tussen Apeldoorn en Turijn lagen hebben we kunnen genieten van de Nederlanders. De organisaties achter de grote fietsen op de Arnhemse John Frostbrug hingen een spandoek op om de smaakmakers te bedanken.

Lees verder

ASPECT2019

Movares is op de conferentie ASPECT2019 aanwezig met drie sprekers en een stand.

Lees verder

Assetmanagement event ESRI bij Movares

Op woensdag 10 mei organiseert Esri Nederland een middag specifiek over assetmanagement. U hoort hoe verschillende organisaties gebruik maken van ArcGIS bij assetmanagement.

Lees verder

Bedrijfsleven vraagt Rijk om investering in Hyperloop

Nederland moet het eerste testtraject krijgen van de Hyperloop  Dat is de strekking van een brief aan de nieuwe Minister van I&W, Cora van Nieuwenhuizen,…

Lees verder

Bedrijven spreken intentie uit voor emissievrij goederenvervoer in Utrechtse stationsgebied

Utrecht, 9 januari 2018 Emissievrij goederenvervoer in het Utrechtse stationsgebied. Op donderdag 11 januari tekenen de participanten van de Green Business Club Utrecht Centraal een…

Lees verder

Bedrijventerrein scoort hoogste duurzaamheidsscore – Movares begeleidt proces

Ecomunitypark behaalt hoogst haalbare Ontwerpcertificaat BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling. Movares begeleidt het proces.

Lees verder

Beheer en Onderhoud van Infrastructuur Congres

Beheer en Onderhoud van Infrastructuur Congres Woensdag 27 maart 2013 NBC Nieuwegein Ondanks de economische crisis is het verkeer en mobiliteit de afgelopen jaren gegroeid….

Lees verder

Bereikbaarheid in kaart: ruim 44% van de Nederlanders op 10 minuten fietsen van een treinstation

Onze ov- en fietsnetwerken behoren tot de meest fijnmazige netwerken van de wereld, maar welk effect heeft deze fijnmazigheid op de bereikbaarheid? En hoe versterken…

Lees verder

Betere doorstroming fietsers kan honderden miljoenen euro’s opleveren

Wij zien de fiets als hét vervoermiddel dat uitstekend past binnen een fysiek en economisch gezonde stad. De werkelijke maatschappelijke kosten en baten van de…

Lees verder

Beton Event & Experience 2023

Op 16 november wordt het Beton Event & Experience 2023 georganiseerd in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. De dag staat in het teken van…

Lees verder

Beton event 2022

Op dinsdag 14 juni 2022 organiseert de betonvereniging het Beton Event 2022. Deze dag staat in het teken van kennis opdoen, kennis delen en kennismaken….

Lees verder

Betonakkoord voor Duurzame Groei

Op dinsdag 10 juli 2018 ondertekende Movares als enige grote Ingenieursbureau het Betonakkoord.

Lees verder

Betondag

Op 15 november 2012 presenteren de ingenieursbureaus Arcadis, Movares, Oranjewoud, Royal HaskoningDHV, Tauw en Witteveen+Bos zich gezamenlijk op het Ingenieursplein van de Betondag in de…

Lees verder

Betondag

Op donderdag 20 november 2014 stond Movares op het ingenieursplein van de Betondag in De Doelen in Rotterdam. Bekijk de presentatie van Movares op de Betondag 2014.

Lees verder

Betondag 2013

Bezoek Movares op het #ingenieursplein op de Betondag 2013. Op 21 november in De Doelen te Rotterdam.

Lees verder

Betondag 2015

Movares is ook dit jaar op de Betondag aanwezig in De Doelen Rotterdam. Daar presenteren we topologische ontwerpen in beton.

Lees verder

Betondag 2017

De Betondag is het grootste eendaagse evenement waar bouwtechnisch Nederland elkaar ontmoet. Dit jaar is er sprake van een jubileum: de dag wordt voor de…

Lees verder

BeurskwartierHUB: dé plek waar mobiliteit en logistiek samenkomen

Utrecht krijgt er vanaf 2023 een nieuw stuk centrumgebied bij: het Beurskwartier. Zo’n gebiedsontwikkeling zorgt voor een flinke mobiliteitsopgave. Hoe kun je duurzame mobiliteit en…

Lees verder

Bevers spotten en Kiekendieven ‘kieken’ vanaf nieuwe uitzichtpunten in de Oostvaardersplassen

Wie in het schemerdonker aan de waterkant van de Lage Vaart bevers wil zien of bij kraakhelder weer met een verrekijker kiekendieven komt spotten, kan…

Lees verder

Beweegbare bruggen Rijkswaterstaat worden gecontroleerd middels een quickscan

Voor het project ‘Quickscan Beweegbare Bruggen’, onderdeel van het onderzoeksprogramma Vervanging en Renovatie, controleert de combinatie Movares/ Iv-Infra / ProClass | The Big Data Generator een groot deel van…

Lees verder

Bewogen bewegen – Elektrisch OV loont!?

De ontwikkeling van een duurzaam regionaal openbaar vervoer levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid, bereikbaarheid en verduurzaming van de regio’s.  De taak voor deze…

Lees verder

Bewoners en gemeente Hilversum tevreden over onderzoek

Hoe kan de verbinding tussen Hilversum Oost en het centrum beter worden? Dit was de opdracht die de gemeente Hilversum en buurtvertegenwoordigers gaven aan Movares….

Lees verder

Bezoek onze sessie op het Bouwcampus Duurzaamheidscongres

Het eerste Bouwcampus Duurzaamheidscongres vindt plaats op 27 juni in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Een aantal bedrijven in de markt, zoals Movares, bewijst dat het…

Lees verder

Bijeenkomst ‘Bron voor Dijken’

Op 17 november organiseren Waterschap Rivierenland, samen met de Vries & van de Wiel, Heijmans en Movares, een bijeenkomst met als onderwerp ‘innovaties bij dijkverbeteringsprojecten’.

Lees verder

Bijeenkomst Elektrisch Rijden: Unplug & Drive

Rik Luiten van Movares geeft een presentatie over slimme oplaadinfrastructuur en de inpassing hiervan binnen gemeentes.

Lees verder

Bijeenkomst hittestress

Afgelopen zomer hebben veel mensen een langere periode van hitte ervaren. De kans is groot dat dit in de toekomst vaker voorkomt. Klimaatverandering heeft immers…

Lees verder

Bijeenkomst Human Factors

De railsector staat niet stil. Er zijn veel ontwikkelingen binnen de railsector; een steeds drukker netwerk, er worden voorbereidingen voor ERTMS getroffen, er komen nieuwe…

Lees verder

Bijeenkomst Nederlandse Bruggenstichting bij Movares

Op 4 november organiseert de Nederlandse Bruggenstichting een bijeenkomst bij Movares.

Lees verder

Bijeenkomst samenwerken in de keten voor veiligheid

In het kader van veiligheid in de keten vond 9 april een constructieve bijeenkomst met Movares, RHDHV, BAM en Sweco plaats waarbij concrete vervolgafspraken zijn gemaakt.

Lees verder

Bijeenkomst SKAO

Vrijdag 8 juni vond een tweede bijeenkomst plaats, georganiseerd door de Stichting SKAO (Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen). Dit keer in samenwerking met Movares. Het thema…

Lees verder

Bijeenkomst Veiligheid in de keten

Deze jaarlijkse bijeenkomst, geïnitieerd door ProRail NO en georganiseerd door de werkgroep ‘Veiligheid in de keten’, staat dit keer in het teken van ‘Hoe word…

Lees verder

Bijzondere dijkbezwijkproef Leendert de Boerspolder

De dijk rond de Leendert de Boerspolder is 14 oktober 2015 bezweken. ‘Deze dijkbezwijkproef levert unieke data op.

Lees verder

BIM-event Nederlands Instituut voor de Bouw

Op 10 december 2015 vindt in Maarssen het BIM-event plaats. Movares neemt hieraan deel met workshops en een simulatie/visualisatie op het i-Plein.

Lees verder

Binnenstad Leiden autovrij?

Binnenkort alleen te voet of op de fiets naar de binnenstad van Leiden? Dat zou zomaar kunnen. De ambitie van de gemeente Leiden is namelijk…

Lees verder

Blog 2: Nieuwe opgaven in planstudies

Fons van Reisen geeft 5 succesfactoren aan om flexibel in te spelen op de nieuwe opgaven bij ruimtelijke planprocessen in een vaak dynamische omgeving.

Lees verder

Blog Circulair bouwen is een uitdaging

Door Hans Hammink, Associate bij de Architekten Cie In Eindhoven komt een duurzaam circulaire fietsenstalling voor 5000 fietsen. Een geweldig project, maar ook echt heel spannend…

Lees verder

Blog gedragsbeïnvloeding zet reizigers op het goede spoor

Door Mila Cassée, cognitief psycholoog en adviseur bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Of het nu gaat om het uitbannen van roken met een…

Lees verder

Blog Het grote succes van de fiets is een mooi probleem

Otto van Boggelen, programmamanager bij CROW-Fietsberaad Steeds meer mensen pakken de fiets. Zeker in binnenstedelijke gebieden zorgt de toenemende drukte op fietspaden soms voor problemen….

Lees verder

Blog Het grote succes van de fiets is een mooi probleem

Door Otto van Boggelen, programmamanager bijnCROW-Fietsberaad Steeds meer mensen pakken de fiets. Zeker in binnenstedelijke gebieden zorgt de toenemende drukte op fietspaden soms voor problemen….

Lees verder

Blog Impuls geven aan de energietransitie

Daniël van Dijke, Manager Movares Energy ‘Grootschalige windmolenparken voor energieopwekking geven een impuls aan de energietransitie van fossiele naar duurzame opwekking’, zegt Daniël van Dijke,…

Lees verder

Blog Journey to the future

Door Daan Klaase, manager Planontwikkeling NS Stations Na wekenlang thuiswerken vraag ik mij wel eens af: wie gaf ik het laatste een hand, of wanneer…

Lees verder

Blog Kansen en uitdagingen om klimaat-ontwrichting bij de wortel aan te pakken

Door Reinier van den Berg, specialist in klimaatverandering en duurzaamheid Het klimaat verandert, dat is duidelijk. De opwarming van de aarde leidt tot extreme neerslag,…

Lees verder

Blog Luister naar ideeën en dromen van de mensen in de wijk

Luuk van der Burgt, programmamanager ‘Reyersoord+’, Stadsbeheer Gemeente Rotterdam De nieuwe Omgevingswet vraagt om een positieve manier van samenwerken met alle betrokken partijen. Dus ook…

Lees verder

Blog Modulaire aanpak voor social distancing in fietsenstallingen

door Simone Jorink, adviseur Fietsparkeren Movares In het ‘nieuwe normaal’ moeten volwassenen voorlopig nog 1,5 meter afstand bewaren. Dat is soms een flinke puzzel: in…

Lees verder

Blog: Een gezonde fysieke leefomgeving begint met bestuurlijke ambitie

Gemeenten moeten gezondheid betrekken bij het maken van een integrale afweging. Hoe? Nicole v.d. Waart en Irene Buitenhuis schijnen hun licht op deze vraag.

Lees verder

Blusvoorzieningen op emplacement Europoort voldoen aan nieuwe eisen

Op 1 januari 2023 gaat de nieuwe ‘omgevingsvergunning Milieu’ in werking. Dit heeft gevolgen voor de blusvoorzieningen op de Rotterdamse havenemplacementen. Deze zullen aan nieuwe…

Lees verder

Bodembescherming spoorbrug over de Vecht in Zwolle

ProRail is volop bezig met de modernisering van knooppunt Zwolle. Ook op de trajecten rondom Zwolle wordt gewerkt aan sporen, overwegen en perrons. Tussen 21…

Lees verder

Bomenbal Utrecht feestelijk geopend in stationsgebied

Ruim zestig bomen op het Jaarbeursplein in Utrecht vormen vanaf vandaag een voorbeeld én vragen aandacht voor vergroening in versteende gebieden. Het Bomenbal Utrecht is…

Lees verder

Borrel voor gepensioneerde medewerkers Movares

Gezellig bijkletsen met oud-collega’s onder het genot van een drankje. Op maandag 5 juni 2023 organiseren we weer een borrel voor alle collega’s die de...
Lees verder

Bouw Informatie Raad: BIM-event

Werken met BIM leidt tot effectieve communicatie, betere samenwerking en minder transactiekosten in de keten.

Lees verder

Bouw Noordgebouw Utrecht van start

Op 7 maart 2017 werd het startsein gegeven voor de realisatie van het Noordgebouw in Utrecht.

Lees verder

Brainstormsessie Snelfietsroutes langs overwegen

Movares organiseerde een brainstormsessie om oplossingen te bedenken als een snelfietsroute parallel aan het spoor bij een overweg komt.

Lees verder

Branchegenoten waarderen Movares als een van de meest duurzame adviesbureaus in MT500

Jaarlijks vraagt MT/Sprout managers naar de reputatie van branchegenoten op een 6-tal aspecten, waaronder Duurzaam Ondernemen. Movares is volgens managers van bedrijven in de sector…

Lees verder

BREEAM-INFRA in beslissende fase

Het systeem waarmee de duurzaamheid van infrastructuur meetbaar is. Start marktconsultatie BREEAM-Infra dinsdag 18 september 2012.

Lees verder

Brugdelen hoofdoverspanning fietsviaduct Trekfietstracé geplaatst

Voor het project Trekfietstracé zijn donderdag 8 t/m zaterdag 10 augustus 2019 ’s avonds en ’s nachts de eerste vier brugdelen geplaatst van het Jan…

Lees verder

Bruggen en kademuren Amsterdam

Wethouder Sharon Dijksma bracht op 7 februari 2019 belangrijk nieuws naar buiten: er is snel groot onderhoud nodig aan de 1600 bruggen en 600 kilometer…

Lees verder

Bruggen en sluizen met een 3D-scanner tot in detail in beeld brengen

Meer grip op veiligheid voor op afstand bedienbare bruggen en sluizen in Nederland. Het is een belangrijk agendapunt bij centrale en decentrale overheden. Met laserscanning…

Lees verder

Bruggendag 2016

Kosten besparen door doelmatig herberekenen bij grootschalige wijzigingen aan beweegbare bruggen.

Lees verder

CAB-team Movares naar ProRail ICT

Movares en ProRail hebben op donderdag 5 juli 2018 overeenstemming bereikt over de overgang per 1 oktober 2018 van het Movares CAB-team naar ProRail ICT.

Lees verder

Carla Molenaar nieuwe regiodirecteur Movares Noordwest

Carla Molenaar (49) is met ingang van 1 maart 2016 benoemd tot regiodirecteur Movares Noordwest.

Lees verder

Carrière-event Universiteit Twente

De volgende editie van de Bedrijvendagen komt dichterbij! Ben jij op zoek naar een baan, stage, afstudeeropdracht of wil jij je gewoon oriënteren op wat de arbeidsmarkt…

Lees verder

CEO’s ondertekenen convenant energieneutraal Utrecht Centraal in 2030

Het stationsgebied Utrecht Centraal energieneutraal en aardgasvrij in 2030. Dat doel heeft Green Business Club Utrecht Centraal (GBCU). Binnen GBCU werken participanten, waaronder Jaarbeurs, ProRail,…

Lees verder

CEO’s ondertekenen convenant energieneutraal Utrecht in 2030

Het stationsgebied Utrecht Centraal energieneutraal en aardgasvrij in 2030. Dat doel heeft Green Business Club Utrecht Centraal (GBCU). Binnen GBCU werken participanten, waaronder Jaarbeurs, ProRail,…

Lees verder

Cigré Themamiddag ‘Power Quality’

De spanningskwaliteit van de Nederlandse Elektriciteitsnetten wordt steeds belangrijker. Tijdens de Cigré Themamiddag over het onderwerp ‘Power Quality’ gaat het gehele speelveld met elkaar in gesprek.

Lees verder

Circulaire markt

Op dinsdag 10 december 2019 organiseren de deelnemers van de Duurzame Leverancier in samenwerking met United Economy en C2C Bouwgroep een Circulaire Markt bij Movares….

Lees verder

Circulaire Markt van de Duurzame Leverancier

De circulaire economie is dichterbij dan je denkt! En op 16 maart kun je dit zelf ervaren, tijdens de Circulaire Markt van de Duurzame Leverancier…

Lees verder

Civic architects, studioSK & RAB behalen gedeeld eerste plaats tender Amsterdam Centraal Oosttunnel

De combinatie van Civic architects, studioSK & RAB heeft een gedeeld eerste plaats behaald bij de ProRail-tender voor Amsterdam Centraal PHS-Oosttunnel. Het team behaalde in…

Lees verder

Climate Classic 2022

Op maandag 20 juni 2022 fietst een team van enthousiaste Movares-collega’s samen met meer dan 1000 andere duurzame fietsers een tocht van bijna 400 kilometer,…

Lees verder

Climate Classic 2022

Waarom Yannick 375 km gaat fietsen op één dag Een van de grootste problemen waarmee we ons geconfronteerd zien, zijn de klimaatwijzigingen. Voor een in…

Lees verder

COB-congres 2016

Donderdag 8 december vindt het jaarlijkse congres van het Centrum Ondergronds Bouwen plaats. De locatie is Lijm&Cultuur in Delft.

Lees verder

COB-congres 2017

Op 3 november 2017 vindt het jaarlijkse congres van het Centrum Ondergronds Bouwen plaats. Op dit congres levert Movares een tweetal inhoudelijke bijdragen

Lees verder

Colloquium Vervoersplanologisch Symposium (CVS) 2021

Op 25 en 26 november vindt het Colloquium Vervoersplanologisch Symposium (CVS) plaats. Dit jaarlijkse event dient als ontmoetingsplaats voor verschillende onderzoekers, adviseurs en beleidsmakers op…

Lees verder

Conferentie ASPECT 2015

15 & 16 september is ASPECT 2015. Ello Weits (Movares) geeft een presentatie over ‘European traffic management approaches for increased automation and safety’.

Lees verder

Conferentie Spoor en Stad

Op 20 september 2014 bestaat het spoor in Nederland 175 jaar. Een maand later vieren we de verjaardagen van Amsterdam Centraal (125), Amstel en Muiderpoort…

Lees verder

Congres Beheer en Onderhoud van Infrastructuur

Op 23 maart 2016 vindt de tiende conferentie van Beheer en Onderhoud van Infrastructuur plaats. Movares is aanwezig als tafelleider bij twee co-creaties.

Lees verder

Congres flexibiliteit industrie en energie/netwerkbedrijven

Donderdagochtend 15 oktober is er in Utrecht een congres over de waarde van flexibiliteit. Deelnemers zijn werkzaam bij de industrie en andere grote afnemers van…

Lees verder

Congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit

Dit congres is het grootste evenement over geluid, trillingen en luchtkwaliteit in Nederland. Het congres bestaat uit twee dagen met tientallen lezingen en enkele discussiefora….

Lees verder

Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit in Nederland

‘Hoe lang moeten we meten’ door Herke Stuit (Movares). Een presentatie over de Beleidsregel Trillingshinder Spoor. Trillingen en geluid.

Lees verder

Congres Open BIM

In september is de mooiste fly-over in Nederland bij knooppunt Kerensheide geopend door minister Schultz van Haegen. Dit spoedwetproject is onder grote tijdsdruk gerealiseerd. Ontwerper…

Lees verder

Congres Risicomanagement

Tijdens het congres Risicomanagment op dinsdag 9 oktober 2012 zullen toonaangevende sprekers uit Nederland Risicomanagement belichten vanuit verschillende sectoren. Een bron van inspiratie en een ontmoetingsplek…

Lees verder

Congres Spooraansluitingen

Op 4 november organiseert MoDuRail i.s.m. met Rail Cargo Information en ondernemersorganisatie EVO een congres over spooraansluitingen. Locatie: hoofdkantoor EVO, Zoetermeer. Het onderwerp is actueel:…

Lees verder

Congres Stationslocaties

Integrale aanpak van stationslocaties biedt meerwaarde!

Lees verder

Congres Tunnelveiligheid

Op 30 mei is Movares met een stand en sprekers aanwezig op het actualiteitencongres Tunnelveiligheid in Rotterdam.

Lees verder

Congres Tunnelveiligheid in Nederland

Onze expert op het gebied van Tunnelveiligheid, de heer Predrag Jovanovic, geeft een interessant lezing en heet u van harte welkom.

Lees verder

Consortium Ecorys, AEF en Movares geselecteerd als voorkeursleverancier voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het consortium Ecorys, AEF en Movares is een van de 16 partijen die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de komende 4 jaar mag bijstaan...
Lees verder

Consortium Flow4 wint aanbesteding projecten A4

Rijkswaterstaat gunt de ingenieurs- en adviesdiensten voor een betere doorstroming op de A4 aan het consortium Flow4. Dit samenwerkingsverband van ingenieurs- en adviesbureaus Movares, Antea Group, Goudappel…

Lees verder

Consortium Movares / KCAP / Team V gaat Multimodale Knoop Eindhoven uitwerken

Station Eindhoven loopt tegen de grenzen van de capaciteit aan. Nu al kan het busstation Neckerspoel, als spil in het regionale HOV-netwerk, het aantal reizigers…

Lees verder

Constructeur van het jaar

László Vákár is woensdag 20 juni tijdens de Constructeursdag in Amersfoort verkozen tot Constructeur van het jaar 2012.

Lees verder

Contacta 2012 Goes

U bent van harte welkom bij advies en ingenieursbureau Movares op de beurs Contacta 2012 van 6 t/m 8 november in de Zeelandhallen in Goes….

Lees verder

Contractondertekening levensduuronderzoek vaste stalen bruggen RWS

RWS gunt grootste onderzoek ooit naar levensduur vaste stalen bruggen aan IV-Infra, Movares en ProClass.

Lees verder

Coördinatie integrale veiligheid Pompgemaal te Born

Movares heeft opdracht gekregen om de integrale veiligheid te coördineren op het Project: Pompgemaal te Born van Aanemer Besix.

Lees verder

Coronavirus: ook nu kunt u op ons rekenen

Ook wij nemen onze maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. We maken met elkaar een bijzondere tijd door, waarin de…

Lees verder

Coronavirus: ook nu kunt u op ons rekenen

Een recordaantal mensen keek gisteravond naar de toespraak van premier Mark Rutte waarin hij nogmaals nadrukkelijk opriep op zoveel mogelijk thuis te werken. Als bedrijf…

Lees verder

Crowdsimulaties met REACH

De openbare ruimte wordt steeds intensiever gebruikt: er zijn steeds meer festivals en dit jaar staan grote publiekstrekkers als het vertrek van de Vuelta in…

Lees verder

Cursus Omgevingswet vakberaden milieuregio Arnhem

Movares geeft een cursus Omgevingswet aan de vakberaden afval, lucht en geluid, bodem en duurzaamheid van de milieuregio Arnhem.

Lees verder

Cursus Risicoaansprakelijkheid in de bouw & infra

Grote projecten in de bouw & infra zijn vaak zeer complex en er zijn veel verschillende partijen bij betrokken, waardoor er niet altijd voldoende zicht…

Lees verder

D66 en CDA halen plan IJmeerverbinding uit de kast

Er moeten snel 25.000 woningen gebouwd worden in Almere Pampus. Dit om de nijpende woningnood in de metropoolregio Amsterdam te lenigen, zo luidt het voorstel…

Lees verder

Dag van de Ingenieur

Er wordt aandacht besteed aan het belangrijke, ingenieuze werk dat Nederlandse ingenieursbureaus uitvoeren, om de techniek achter het functioneren van de samenleving meer zichtbaar te maken.

Lees verder

Dag van de Rail

Op deze dag krijgt u een volledig overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen, wordt u geïnformeerd over alle actualiteiten in de railsector.

Lees verder

Dag van de Rail

Wim Coenraad van Movares en Willem Navest van Thales gaan tijdens de Dag van de Rail het gesprek aan met branchegenoten om tot een pragmatische en gedragen aanpak te komen.

Lees verder

Dag van de stad

“De Spoorzone Tilburg vormt dit jaar de ‘thuisbasis’ van de zesde Dag van de Stad op donderdag 29 september. Dit jaar staat de dag in…

Lees verder

Daniël van Dijke nieuwe manager van de Businesslijn Centraal

Daniël van Dijke (1983) wordt per 1 april 2021 de nieuwe manager van de Businesslijn Centraal bij Movares. Deze Businesslijn richt zich op grote klanten…

Lees verder

Data Week NL 2021

Op donderdag 28 oktober staan wij samen met PelserHartman op de Data Week in Den Bosch. De Data Week NL maakt zichtbaar wat de betekenis…

Lees verder

DBFM-debat 15 september 2015

Samenwerken tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers: Kan dat? Moet dat? En zo ja, hoe doe je dat? Na een aantal jaren praktijkervaring en meerdere wetenschappelijke (promotie)studies, lijkt het een…

Lees verder

DBFM: ‘medicijn met bijwerkingen’

Design-Build-Finance-Maintain (DBFM) is een populaire keuze bij publiek-private samenwerking. De praktijk is weerbarstig.

Lees verder

De ‘NEXT step’ in de ontwikkeling van open treinbeveiligingssystemen

Dat is wat de afdeling BT aan het doen is in de innovatiestudio Infra. Samen met Dual Inventive werken we aan de ontwikkeling van nieuwe…

Lees verder

De eerste editie van de Raildagen zijn goed bezocht

Op het terrein van Railcenter in Amersfoort presenteerde Movares samen met Arcadis, Goudappel, Logitech, Ricardo Rail, Royal HaskoningDHV en Sweco de innovatieve wereld van het…

Lees verder

De eerste goederentreinen rijden over het Theemswegtracé

De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. In 2020 werd er 436,8 miljoen ton aan goederen overgeslagen. Een goede bereikbaarheid van én…

Lees verder

De elektrische auto

De afdelingen Energy en Mobiliteit van Movares slaan de handen ineen en helpen ASR verzekeringen, Netbeheer Nederland en NS Poort.

Lees verder

De Gezonde Stad in radiouitzending

In de uitzending van ‘Smart Mobility: The Future Is Now’ op New Business Radio werden we meegenomen naar de stad van de toekomst. Is een…

Lees verder

De Handreiking Logistiek bij tunnelrenovaties is een feit!

Om tunnelrenovaties soepel en veilig te laten verlopen is één ding essentieel: goede logistiek. Daarom heeft Movares vanuit het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) de mogelijkheden…

Lees verder

De inpassing van logistiek in gebiedsontwikkeling

Logistiek is overal om ons heen. Van pakketbezorgers, bevoorrading van winkels en horeca tot bouwlogistiek. Met de toenemende ruimtedruk en de diverse gebiedsontwikkelingen wordt de…

Lees verder

De Marktvisie komt in beweging op het spoor

Movares en ProRail gaan in Cobouw het gesprek met elkaar aan over de Marktvisie.

Lees verder

De Rotterdamse trap

De stad Rotterdam krijgt vanaf 16 mei tot en met 12 juni een tijdelijk nieuwe blikvanger: een gigantische trap met 180 treden vanaf het Stationsplein, pal voor…

Lees verder

De singel is rond

studioSK, de ontwerpstudio van Movares, maakte de ontwerpen voor de centraal gelegen bruggen bij het Vredenburg. In dit drukke deel van de stad spelen verblijfskwaliteit en comfort de hoofdrol.

Lees verder

De stad als dagelijks evenement

Een ‘druktemonitor’ voor meer inzicht in en grip op de drukte in een binnenstad. In de stad Utrecht wordt dit concept als eerste beproefd! Het…

Lees verder

De stad als dagelijks evenement

Het mooie weer lokt de mensen naar buiten en ondanks corona zijn de parken zijn vaak overvol. Terrassen en winkels gaan weer open. Dit betekent…

Lees verder

DE STAD DE TOEKOMST – 3D

Wil je weten hoe het de Catharijnesingel en het verkeersplein Mariaplaats er uit komt te zien? Zet dan een van de vier spectaculaire 3D-brillen op.

Lees verder

De toekomst van ‘Digital Twins’

Dé Digital Twin, bestaat die eigenlijk wel? En wat zijn de laatste ontwikkelingen? Tijdens een interactieve sessie georganiseerd door collega Guido de Wit en Joris…

Lees verder

Definitief ontwerp Uithoflijn vastgesteld

Zowel het Definitief Ontwerp (DO) als de publieksversie ervan is gemaakt door advies- en ingenieursbureau Movares.

Lees verder

Delft Hyperloop wint SpaceX Hyperloop Pod Competition

Hyperloop (met als partner Movares) wint SpaceX Competition

Lees verder

DeltaSwitch maakt einde aan aangereden spoorwissels

In Nederland worden jaarlijks honderden wissels door de wielflenzen van een trein ‘aangereden’. Dit aanrijden leidt tot wisselende belasting op de verschillende onderdelen in een…

Lees verder

Demo ObjectLive en MXML tijdens marktdag Spoordata

Bij de complexiteit van hedendaagse projecten is data-uitwisseling cruciaal. Op 28 januari organiseert ProRail een marktdag voor Spoordata in het NS Trefpunt van 13:00 –…

Lees verder

Design Thinking voor burgerparticipatie in mobiliteitsprojecten

‘Wat betekent dit project voor omwonenden of voor de wegbeheerder die straks het onderhoud moet doen?’ Denken vanuit de mensen die belang hebben bij een…

Lees verder

Digitale milieueffectrapportage voor opwaardering Maaslijn

De Maaslijn is de spoorverbinding tussen Nijmegen en Roermond. Het is een van de langste, drukste en meest intensief bereden enkelsporige spoorlijnen in Nederland. Om…

Lees verder

Directievoorzitter Movares neemt eind dit jaar afscheid

Eind dit jaar neemt onze directievoorzitter afscheid van Movares. Hij zal worden opgevolgd door Sander Eijgenraam.

Lees verder

Directiewijziging Movares

Sander Eijgenraam gaat Movares verlaten en legt per 15 februari zijn werkzaamheden neer. ‘We zijn Sander zeer erkentelijk voor zijn inzet voor Movares’, aldus Hans…

Lees verder

Directiewissel bij Movares

Jacco Buisman volgt Klaas Strijbis op

Lees verder

Dive Under Amersfoort in dienst genomen

In de week van 24 oktober zijn de eerste treinen door de dive under in Amersfoort gereden.

Lees verder

Doe & Durf challenge 2016 is gestart!

De Doe & Durf challenge is een competitie voor jonge ingenieurs die zich willen richten op innovatie en profilering.

Lees verder

Drone en datadag Rijkswaterstaat

De toekomst komt steeds dichterbij.. drones, het gebruik van data en slimme algoritmes neemt letterlijk en figuurlijk een grote vlucht. Vandaag op de drone en…

Lees verder

Drones in het waterbeheer

Drones worden steeds vaker en professioneler ingezet voor digitaal schouwen en handhaving op en om het water. Welke toepassingen zijn er eigenlijk mogelijk met drones?…

Lees verder

DSSU succesvolle mijlpalen

Nieuw station Utrecht Vaartsche Rijn is in gebruik genomen, station Utrecht Zuilen is weer open en meer.

Lees verder

DSSU: nieuw deel treinbeveiliging in dienst

Movares trapt grote verbouwing knooppunt Utrecht Centraal af met mijlpaal In het weekend van vrijdag 6 mei tot maandag 9 mei 2016 zijn tientallen Movares-specialisten…

Lees verder

Dubbelspoor Wehl succesvol afgerond

De werkzaamheden in Wehl zijn in het weekend van 26 en 27 september 2015, een jaar eerder dan aanvankelijk gedacht, succesvol afgerond: 700 meter dubbelspoor is nu effectief!

Lees verder

Dura Vermeer wint de Movares Veiligheidsprijs 2021

Dura Vermeer wint de Movares Veiligheidsprijs 2021. Een prijs die we jaarlijks op de Veiligheidsdag uitreiken aan een van onze ketenpartners, omdat we samenwerking, óók…

Lees verder

Dutch Cycling – voor een fietsvriendelijke wereld

Fietsen lijkt misschien een tweede natuur voor Nederlanders, maar dat is niet altijd zo geweest. De Dutch Cycling Embassy (DCE) wil graag haar kennis en…

Lees verder

Dutch Green Building Week 2012

Lancering van BREEAM-NL Infra: duurzaamheid meetbaar bij Infraprojecten.

Lees verder

Dutch Power Symposium “Stopcontact op zee”

De overheid streeft naar een volledig duurzame energievoorziening. Vol inzetten op windenergie is van cruciaal belang om deze ambitie te verwezenlijken. Dit vraagt om verregaande…

Lees verder

Duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid een grote stap dichterbij

Tijdens het lustrumcongres van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) op 8 oktober jl. hebben ingenieursbureaus Movares en DGMR het eerste exemplaar “Handreiking Duurzaam en…

Lees verder

Duurzaam inkopen: dat klinkt goed!

Op 7 februari 2018 organiseert Stadswerk regio Zuidoost de bijeenkomst ‘Duurzaam inkopen: dat klinkt goed!’. Yvonne van Liebergen (Movares) is de dagvoorzitter van deze bijeenkomst en Carla Vosmaer (Movares) is een van de sprekers.

Lees verder

Duurzaam station sluitstuk spoorzone

De plaatsing van een serie viaductdekken door MNO Vervat brengt de realisatie van de spoorzone Helmond een stap verder.

Lees verder

Duurzaamheid in brugontwerpen Lombokplein wordt beloond

Het Westplein wordt grootschalig geherstructureerd. In het plan wordt de Leidse Rijn doorgetrokken en weer zichtbaar in het straatbeeld. Het Westplein is nu nog een…

Lees verder

Duurzaamheidsdag Movares: ‘Wees concreet’

Donderdag 24 september was de jaarlijkse Movares-duurzaamheidsdag. Rinske Schukken, kwaliteitsmanager: ‘Als advies- en ingenieursbureau willen we actief met onze klanten werken aan duurzaamheid. Daarom hebben…

Lees verder

Duurzame advisering Movares zorgt in eerste half jaar 2022 voor 15,6 kton CO2-reductie

In de eerste helft van 2022 heeft Movares door duurzame advisering in projecten gezorgd voor potentieel 15,6 kton CO2-reductie, dat is gelijk aan de hoeveelheid…

Lees verder

Duurzame week bij Movares

Tijdens de Duurzame Week (16-19 september 2013) biedt Movares u workshops en lezingen. U bent van harte uitgenodigd.

Lees verder

Duurzame week: Inspiratielezing en ronde tafel Duurzaamheid

Duurzaamheid… Iedereen is het erover eens dat we duurzamer moeten ontwerpen en bouwen, maar hoe realiseren we dat in de praktijk?

Lees verder

Duurzame week: workshops

Advies- en ingenieursbureau Movares organiseert jaarlijks diverse activiteiten in het kader van duurzaamheid.

Lees verder

Een bijeenkomst over black-out op 1 april?

Dutch Power en Movares organiseerden een ontbijtsessie over mogelijke black-out in België en/of Nederland en de mogelijke gevolgen daarvan.

Lees verder

Een uitdagend jaar voor Movares Group

Het was voor Movares Group een uitdagend jaar door onder andere de uitloop van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne. Deze externe gebeurtenissen waren…

Lees verder

Eerste ‘Gast aan tafel’-bijeenkomst positief ontvangen

Op 7 april was de kick-off van ‘Gast aan tafel’, een initiatief van Movares voor het bevorderen van veiligheid in de keten.

Lees verder

Eerste dieren gespot in faunapassage Naardermeer

Goed nieuws! Dieren in het Naardermeer maken nu al gebruik van 2 nieuwe verbindingen onder het spoor. Op fotobeelden van cameravallen bij de dwarsligger faunapassage,…

Lees verder

Eerste Eurolocking spoorbeveiliging in dienst

Op 15 juli 2012 is met een laatste testrit de eerste Eurolocking spoorbeveiliging in dienst genomen.

Lees verder

Eerste paal Schiphol SmartGate Cargo

Dinsdag 11 november is de eerste paal geslagen voor het Joint Inspection Centre (Smartgate) op de luchthaven Schiphol.

Lees verder

Eerste spoorbrug in Theemswegtracé op definitieve locatie

De spoorbrug over de Rozenburgsesluis is op 4 april 2020 naar haar definitieve plaats gereden. Het was een spectaculaire gebeurtenis. Het gaat hier namelijk om…

Lees verder

Eerste trein over nieuw spoor bij Amsterdam

Op woensdagochtend 10 augustus reed de eerste trein over het nieuwe spoor tussen Schiphol en Duivendrecht.

Lees verder

Eervolle vermelding Innovatie Award

Movares heeft van de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit een eervolle vermelding ontvangen.

Lees verder

Effecten rolverdelingen op test- en proefbedrijf

Deze workshop van Kenniskring Systeemintegratie van Railforum gaat over hoe we tot effectieve invulling van test- en proefbedrijf kunnen komen. We horen van drie railprojecten…

Lees verder

Electric Road Systems: rijdend opladen voor vrachtverkeer

Movares heeft in opdracht van het Ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat onderzocht of de zgn. ‘Electric Road Systems’ of ERS bij kunnen dragen aan duurzamer...
Lees verder

Electronic Track Relay (ETR)

Innovatieve ontwikkeling Electronic Track Relay maakt de treinbeveiligingsinstallatie minder gevoelig voor externe verstoringen

Lees verder

EMC-café

Door de energietransitie zijn aanpassing en uitbreiding van het elektriciteitsnet harder nodig dan ooit. Er moet zeker op het gebied van kabels en leidingen veel…

Lees verder

En de winnaar is…

Jaarlijks reikt de Stichting Historische Sluizen en Stuwen in Nederland (HSSN) op de Nationale Sluizendag een prijs uit aan de meest waardevol gerestaureerde sluis of…

Lees verder

Energieakkoord biedt kansen duurzame innovatie

Movares is positief over het Energieakkoord. Goed dat verschillende partijen samen zoeken naar oplossingen voor het energievraagstuk.

Lees verder

Energietransitie in Utrecht

Dinsdag 16 januari 2018 vond de interactieve kennissessie over de energietransitie in Utrecht plaats. In de Domstad werken diverse partijen aan een schonere energievoorziening. Enkele…

Lees verder

Energietransitie is het samen leggen van een puzzel

‘Energietransitie heeft het imago van technisch ingewikkeld en lastige processen met omwonenden, maar dat hoeft niet.’ Aan het woord is Marielle Vosbeek, consultant energietransitie bij…

Lees verder

Energy & automation

Kwaliteit op het aansluitpunt – nu en in de toekomst Tijdens de Energy  & Automation praten plenaire sprekers uit de industrie (Tata Steel), de energiemarkt…

Lees verder

Enorme roze fietsen op John Frostbrug Arnhem voor Giro

Op 4 mei zijn er twee enorme roze fietsen op de John Frostbrug in Arnhem verschenen. Dit is de brug die de wielrenners van de Giro d’Italia zaterdag 7 mei en zondag 8 mei in totaal vier keer zullen passeren.

Lees verder

Erik van Schie wordt nieuwe CFO Movares

Erik van Schie (57) wordt met ingang van 1 augustus 2019 de nieuwe CFO van Movares. Hij bekleedt op dit moment nog de functie van…

Lees verder

ERTMS-congres ‘Time to Act’

Op dinsdag 14 juni 2022 organiseert de Programmadirectie ERTMS dit congres. De thema’s zijn samenwerking, digitalisering en innovaties. Collega’s van Movares zijn op dit congres…

Lees verder

ERTMS: vijf ingenieursbureaus aan de slag op drie corridors

ProRail heeft op 29 augustus de ingenieursdiensten voor het ontwerp van drie ERTMS-corridors definitief gegund. ProRail vormt voor dit doel een Kennisalliantie met vijf ingenieursbureaus…

Lees verder

ESREL Conference

ESREL Conference: internationale RAMS-conferentie van 29 sept. t/m 2 oktober in de Beurs van Berlage Amsterdam. Movares is bronzen sponsor en aanwezig met een stand….

Lees verder

Eurolocking en Shimlift grote publiektrekkers RailTech

Van 19 t/m 21 maart stond Movares op de tweejaarlijkse vakbeurs RailTech Europe 2013 in de Rijtuigenloods in Amersfoort.

Lees verder

European Rail Congress – European Rail Awards 2013

Met het project ‘Building Canopies with Freeformglass’® is Movares’ László Vákár genomineerd voor de European Rail Awards.

Lees verder

Europese ProLife-bijeenkomst Stalen Bruggen

Op dinsdag 11 oktober vindt bij Movares in Utrecht de jaarlijkse ProLife-bijeenkomst plaats. Het onderwerp van de ProLife-studie is levensduur verlengende maatregelen voor stalen bruggen….

Lees verder

Evaluatie Handreiking Klimaatadaptatie ProRail

Vier jaar geleden heeft ProRail de Handreiking Klimaatadaptatie opgesteld. Deze geeft projectteams concrete handvatten om aan de slag te gaan met klimaatadaptatie. Recent heeft Movares…

Lees verder

Evaluatie Zero Emissie-pilots ProRail

ProRail werkt aan Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) en stimuleert emissievrij werken op bouwplaatsen. Hiervoor worden pilots uitgevoerd om verschillende benaderingen voor emissievrije inkoop te…

Lees verder

Evaluatieresultaten Weg van de Toekomst gepubliceerd

De gemeente Oss presenteerde de succesfactoren en aanbevelingen naar aanleiding van de Weg van de Toekomst, de N329.

Lees verder

Event Betrokken Vastgoed

De nieuwe maatschappelijke realiteit is van steeds groter belang voor de vastgoedsector. Vastgoed heeft grote invloed op de stad. In de sector draait het om…

Lees verder

Evert Dorregeest nieuwe divisiedirecteur Rail bij Movares

Evert Dorregeest (53) wordt met ingang van 15 juli 2016 de nieuwe divisiedirecteur Rail van Movares.

Lees verder

Expertmeeting Risicogestuurd Beheer en Onderhoud

Deze bijeenkomst moet helaas worden verzet vanwege gezondheidsredenen van een van onze experts. Binnenkort wordt een nieuwe uitnodiging verzonden. Beheer en onderhoud is een belangrijk…

Lees verder

Externe aandeelhouder Bolster Investment Partners: “Movares is ver vooruit op duurzaamheid”

Bolster Investment Partners is bij Movares op bezoek geweest om vanuit goed aandeelhouderschap het gesprek aan te gaan hoe Movares invulling geeft aan duurzaamheid. Zij…

Lees verder

Faunapassage natuurgebied Naardermeer

Faunapassage succesvol ingebouwd Tijdens de buitendienststelling van Naarden-Bussum is de innovatieve faunapassage van Movares succesvol ingebouwd op twee plekken in het spoor. De betonnen dwarsliggers…

Lees verder

Feestelijke afronding dijkverbetering Schoonhovenseveer – Langerak

De overdracht is op 16 maart.

Lees verder

Feestelijke opening ERTMS Center

Afgelopen maandag werd het ERTMS Center bij het Railcenter in Amersfoort feestelijk geopend door Pier Eringa (ProRail), Anne Hettinga (Arriva Nederland) en Mark Frequin (Ministerie…

Lees verder

Feestelijke opening Rotterdam Centraal

Rotterdam Centraal feestelijk geopend door koning Willem-Alexander. Movares was nauw betrokken bij het ontwerp van dit station.

Lees verder

Festival Leegstaand Vastgoed

Het Festival Leegstaand Vastgoed biedt een inspirerend programma voor iedereen die beroepshalve bezig is met leegstand van kantoren en industrieel vastgoed.

Lees verder

Fietsbrug Eefde gereed

Onder grote belangstelling is de fietsbrug in de Eefdese Enkweg op zijn plaats gelegd.

Lees verder

Fietsenstalling de entree van het station?

Architect Paul van der Ree introduceert de term #Bicytecture: ontwerpen aan de ontvangstlobby van het station. Lees het artikel over Bicytecture op ArchitectuurNL. Movares tijdens…

Lees verder

Fietsenstalling onder station Amsterdam Noord

De fietsenstalling bij Noord-Zuidlijn station Amsterdam Noord biedt maar liefst 1300 fietsparkeerplaatsen. De verwijzing naar de vrije fietsplekken gebeurt dynamische en innovatief. De fietsenstalling is ontworpen door architect Wienke Scheltens van studioSK.

Lees verder

Fietsflat station Hengelo geopend

Fietsers kunnen vanaf 4 maart 2016 gebruik maken van de nieuwe fietsenstalling, ontwerp van architect Paul van der Ree studioSK/Movares, op station Hengelo.

Lees verder

Fietsgarage Mahlerplein start Zuidasdok

Movares heeft het ontwerp gemaakt van een ondergrondse fietsgarage voor drieduizend rijwielen op het Mahlerplein, Zuidas. BAM doet de bouw.

Lees verder

Fietsparkeren bij 19 OV-knooppunten in Parijs

De coronapandemie heeft in Parijs – net als in vele andere steden – voor een toename in het aantal fietsers gezorgd. De lokale overheid wil…

Lees verder

Flitsbezorgers: zegen of zorg?

De Flitsbezorger is een nieuw fenomeen in Nederland. Binnen tien minuten worden ‘gewone supermarktartikelen’ door flitsbezorgers aan huis bezorgd. Dit concept spreekt veel mensen aan:…

Lees verder

Flow58-consortium wint opdracht Rijkswaterstaat voor planuitwerking InnovA58

Flow58 heeft de opdracht gewonnen voor de planuitwerking van de InnovA58 Eindhoven – Tilburg. Hiermee gaat de planvorming voor de verbreding en verduurzaming van de…

Lees verder

Fly-over OV SAAL, Amsterdam

De optimalisatie van de spoorverbinding Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad (SAAL).

Lees verder

Future Green City

Movares is ook aanwezig op Future Green City 2015 waar alle disciplines samenkomen voor een duurzame, leefbare, groene en toekomstbestendige stad.

Lees verder

Future Green City

Nederland is een dichtbevolkt land. Het aantal inwoners stijgt jaarlijks. Steeds meer mensen willen in de binnensteden gaan wonen, dichtbij winkels, recreatie en andere voorzieningen….

Lees verder

Gaaspaleis Apeldoorn

De stalling in Apeldoorn naar het ontwerp van architecten Paul van der Ree en Peter Heideman biedt plek aan 1.900 fietsen.

Lees verder

Gast aan Tafel-veiligheidsrondgang

De eerste rondgang van het Gast aan Tafel-principe vindt donderdag 7 april plaats bij Movares. Dan wordt ook het convenant getekend tussen ProRail, BAM Rail, Heijmans en Movares

Lees verder

GBCU Café – Zero Emissie

GBCU Café met deze keer de focus op Zero Emissie goederenvervoer in de binnenstad! Op maandag 1 november 15:15 – 17:30 uur is het volgende…

Lees verder

Gebruik OV omhoog bij ketenbenadering

Directeur Strijbis: ‘Efficiënt OV georganiseerd vanuit de logica van de reiziger is essentieel voor duurzame stedelijke ontwikkeling.’

Lees verder

Geen knipperende rode seinen voor machinisten

Staatssecretaris Dijksma ziet weinig in invoering van een rood knipperend seinbeeld voor machinisten.

Lees verder

Gemeente Utrecht brengt werkbezoek aan Movares

Gemeente Utrecht bracht op dinsdag 4 november een bezoek aan het Utrechtse advies- en ingenieursbureau Movares.

Lees verder

Gemeentelijke grip op projecten

Hoe krijg je als gemeente grip op de eigen stationsprojecten? Ervaringen van een geanimeerde kennisbijeenkomst in Groningen.

Lees verder

Geperforeerde buis haalt spanning uit zandlaag

Waterschap Rivierenland verbetert 3,2 kilometer Lekdijk met toepassing van de verticale waterontspanner. Het betreft het gedeelte tussen Schoonhovenseveer en Langerak. Door waterontspanners in de dijk…

Lees verder

Geslaagd symposium Evenementenveiligheid in DeFabrique

Congres- en Studiecentrum VNG en Movares kijken terug op een geslaagd symposium.

Lees verder

Geslaagde proef Constant Warning Time

Met succes hebben ProRail en Movares een prototype beproefd van de Constant Warning Time-overwegaankondiging.

Lees verder

Get connected bijeenkomst: Gouden Sleutel tot de Omgevingswet

PIONIEREN IN DE GEEST VAN DE OMGEVINGSWET Niemand weet wat de toekomst ons brengt. Op het gebied van de Omgevingswet zijn nog veel dingen onduidelijk….

Lees verder

Gevolgen nieuwe dienstregeling vervoerders voor de reizigers

Op 15 december start de nieuwe dienstregeling van NS en andere vervoerders. Dat is altijd weer een spannend moment voor de reiziger: komt hij sneller…

Lees verder

Gevolgen strikt hanteren 1,5 meter voor fietsers

Hoe ziet de 1,5 meter maatschappij er uit op de fiets? Wat zijn de gevolgen bij het strikt hanteren van deze afstand voor fietsers? Movares…

Lees verder

Gezellige voorjaarsborrel gepensioneerden

Op donderdag 4 april werd de jaarlijkse borrel annex reünie voor gepensioneerde Movaren gehouden. Onze oud-collega’s werden welkom geheten door Stephan Letanche, penningmeester van de PV,…

Lees verder

Gezonde Energietransitie

Op donderdag 15 maart houdt Dutch Power een evenement over gezonde Energietransitie. Hier zit u het programma. Programma 13:15 – 13:45 Ontvangst 13:45 – 14:00…

Lees verder

Goed bezochte workshop BREEAM-NL

Op donderdag 29 november 2012 vond in de Groene Toren in Eindhoven een workshop over BREEAM-NL Infra plaats.

Lees verder

Goed jaar betrouwbaarheid elektriciteit

De jaarlijkse uitvalduur bedroeg in 2014 slechts 20 minuten tegen 27 minuten voorheen. Zo meldde Netbeheer Nederland. Movares was nauw betrokken bij de totstandkoming van de cijfers.

Lees verder

Goedbezocht webinar over Klimaat en infra

Welke maatregelen moeten we nú nemen om de gevolgen van de klimaatverandering voor onze infrastructuur zo beperkt mogelijk te houden? Wat zijn de ‘no regrets’…

Lees verder

Goederenvervoer rijdt nog makkelijker door naar haven Rotterdam

Goederenvervoer rijdt nog makkelijker door naar haven Rotterdam door ombouwen bovenleiding tussen Zevenaar en Emmerich van 1500 V naar 25 kV.

Lees verder

Gouden Sleutel tot de Omgevingswet

Movares, Tauw, gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat hebben de handen ineengeslagen om samen te leren over de geest van de Omgevingswet. Op 15 mei 2019 presenteren negen…

Lees verder

Green Business Club Utrecht Lustrumfeest

Op donderdag 29 september organiseert Green Business Club Utrecht (GBCU)  haar lustrumfeest. In 2020 bestond de organisatie al 5 jaar. Nu het weer kan viert…

Lees verder

Groeiende besparing CO₂-uitstoot door keteninitiatieven

De scope 3 emissie van Movares over 2013 bedraagt ongeveer 1.400.000 ton CO₂. Dit komt overeen met de uitstoot in de voorgaande jaren.

Lees verder

Groen licht nieuwe bediencentrale Scheveningen

Op 22 januari heeft Gemeente Den Haag heeft groen licht gegeven voor de komst van een nieuwe bediencentrale op Scheveningen. Allerlei maritieme verwijzingen komen in…

Lees verder

Groene Bouwhekken sieren de Van Sijpesteijnkade in Utrecht

In 2015 ontstond het eerste groene bouwhek op het Jaarbeursplein. Om de bouwplaats te vergroenen, zodat mensen zich minder storen aan de werkzaamheden.

Lees verder

Groningen Europapark: bouwpakket perronkap

Dinsdagnacht 28 februari 2012 is de perronkap van station Groningen Europapark gemonteerd.

Lees verder

Groot Onderhoud Wandelpromenade Haarlem

Groot Onderhoud Wandelpromenade Haarlem Groot Onderhoud De voorbereidende werkzaamheden voor het groot onderhoud aan de wandelpromenade zijn gestart. Ingenieurs- en adviesbureau Movares is gevraagd deze…

Lees verder

Groot theoretisch onderzoek naar beweegbare stalen bruggen

Doel van het onderzoek is het leveren van rekenkundige informatie waaruit duidelijk wordt welke bruggen het eerst onderhoud of renovatie nodig hebben.

Lees verder

Grote belangstelling voor bijeenkomst Omgevingswet

Movares organiseerde een kennisbijeenkomst over de Omgevingswet voor RWS en het Ministerie I&M

Lees verder

Grote mijlpaal in project PHS Den Bosch – Vught

Om in de toekomst meer treinverkeer mogelijk te maken tussen Den Bosch en Vught past ProRail het spoor aan. Er komt een vierde spoor met...
Lees verder

Grote opdracht Movares voor vervanging treinbeveiliging

Movares heeft een grote opdracht verworven in het kader van het Programma Vervanging Treinbeveiliging (PVT), een van de grootste treinbeveiligingsprojecten van dit moment in Nederland….

Lees verder

Hack the Road: provinciale wegen klaar voor slimme auto’s

Zelfrijdende auto’s zijn geen verre toekomstfantasie meer. De vraag is niet of ze er komen, maar wanneer. Maar zijn onze wegen wel op tijd ingericht…

Lees verder

Handboek Tunnelbouw mede mogelijk gemaakt door Movares

Tijdens het COB-congres van 2014 is het online Handboek Tunnelbouw gelanceerd. Sinds 2010 werd in COB-verband gewerkt aan de opzetn van dit handboek voor het…

Lees verder

Handreiking Duurzame Gebiedsontwikkeling en Logistiek beschikbaar

Logistiek is overal om ons heen. Van pakketbezorgers, bevoorrading van winkels en horeca tot bouwlogistiek. De inpassing van logistiek vindt bij gebiedsontwikkelingen vaak pas achteraf…

Lees verder

Hans Biesheuvel voorzitter RvC Movares

Hans Biesheuvel is benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van Movares. Biesheuvel is mede-oprichter van ONL, Ondernemershuis Nederland, een organisatie voor het midden-…

Lees verder

Hanzelijn brengt noordoosten dichterbij

Op donderdag 6 december wordt de Hanzelijn officieel geopend door koningin Beatrix. Movares was bij diverse onderdelen betrokken.

Lees verder

Havenbedrijf Rotterdam zet samenwerking met combinatie Movares/Witteveen+Bos voort

Na acht jaar samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam zijn we blij dat we in combinatie met Witteveen+Bos opnieuw deel mogen uitmaken van de nieuwe raamovereenkomst…

Lees verder

HBO stage of afstudeeropdracht bij Movares

Jaarlijks verwelkomen wij ongeveer 50 studenten met verschillende studieachtergronden. Zij lopen een stage of doen een afstudeeronderzoek. En dat in een omgeving met veel kennisvelden,…

Lees verder

HBO stagedag bij Movares

Twee keer per jaar organiseert Movares een stagedag voor technische hbo studenten die op zoek zijn naar een meewerkstage of afstudeeropdracht. Doel van deze middag…

Lees verder

HeHe hijskraan Public Works

De stichting Kunst in het Stationsgebied presenteerde van mei tot oktober 2016 Public Works.  Zes zeer uiteenlopende, internationale kunstprojecten in de openbare ruimte van het…

Lees verder

Hekendorp krijgt een nieuwe brug

Een stalen ophaalbrug, met één klep aan de Hekendorpse kant, zodat ze de brug symbolisch op kunnen halen voor volk dat uit de richting van de Coenecoopse Schans komt.

Lees verder

Herman van der Horst nieuwe divisiedirecteur Movares

De directie van advies- en ingenieursbureau Movares heeft Herman van der Horst per 1 april benoemd tot directeur van de divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra. Van der Horst volgt daarmee Frits Verhees op die vertrekt naar AT Osborne.

Lees verder

Het ‘laadvermogen’ van het stationsgebied in Utrecht

Het wordt steeds drukker in het stationsgebied in Utrecht. Om Utrecht bereikbaar te houden werken de tien grootste werkgevers (waaronder Movares) uit het gebied samen…

Lees verder

Het constructief veilig stellen van de Nelson Mandelabrug

Op vrijdag 2 december 2022 werd de Nelson Mandelabrug afgesloten voor al het verkeer wat gebruikt maakt van de brug. Scheuren in de constructie zorgden…

Lees verder

Het eerste circulaire ProRail-onderstation van Nederland staat in Lunteren!

Langs het spoor in Nederland staat om de 14 km een gebouw langs het spoor. Deze onderstations zijn cruciaal voor het spoor en huisvesten alle…

Lees verder

Het Nationaal Fietscongres 2023

Het Nationaal Fietscongres is er om te leren, te ontmoeten, oplossingen en vraagstukken te bespreken maar vooral elkaar te inspireren. Al sinds 2012 komen fietsprofessionals uit Nederland…

Lees verder

Het spoor stelt zich voor

Het spoor is één van de duurzaamste vormen van vervoer. Naast fietsen en lopen is er namelijk geen manier van transport die zo energiezuinig is…

Lees verder

Het weer wordt extremer, wat kunnen we doen om de gevolgen te beperken?

Op donderdag 18 januari werd Nederland getroffen door een fikse storm die, naast persoonlijke ongelukken ook veel schade en overlast veroorzaakte. Het regent de laatste…

Lees verder

Hitte zonder stress

Bestuurlijk symposium over klimaatadaptatie in de bebouwde omgeving. Locatie: ECI Cultuurfabriek Roermond Hoe kunnen we samen – Gemeenten, Waterschap Limburg, Provincie Limburg, bedrijven, burgers en…

Lees verder

Hoe vergroten we de duurzaamheid in de keten?

Duurzaamheid in de keten vergroten: vanuit de Duurzame Leverancier slaan we samen met Strukton, Antea en Sweco de handen ineen en hebben we ons gecommitteerd...
Lees verder

Hoogheemraadschap HDSR geeft opdracht voor eerste geprinte vistrap ter wereld

Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft advies- en ingenieursbureau Movares opdracht gegeven voor de eerste geprinte vistrap ter wereld, de FishionPassage©.  De eerste FishionPassage…

Lees verder

Hoogste punt zoutsteunpunt Delfgauw bereikt

De lente komt pas net op gang, maar bij Movares helpen we in opdracht van Rijkswaterstaat nu al met de voorbereiding op de winter; dinsdag…

Lees verder

Hub’s: van visie tot praktijk

Op 23 mei van 12:30 – 13:45 organiseert Biind, het platform voor integrale samenwerking in de fysieke leefomgeving, een interessante lunchlezing over hub’s. Met drie…

Lees verder

HUBBA: werken aan de stad van de toekomst middels duurzame mobiliteitshubs

In januari 2023 daagde het CROW ons uit met de vraag: ‘Ontwerp een duurzame mobiliteitshub’. In onze inzending, ‘HUBBA’,  presenteren we een integrale, samenhangende aanpak…

Lees verder

IABSE NL seminar Connect

Op dinsdag 5 februari organiseert IABSE het jaarlijkse seminar Connect. Movares is gastheer voor dit evenement dat plaatsvindt op het hoofdkantoor van Movares in Utrecht.

Lees verder

IABSE Young Engineers Colloquium 2020

De Belgische en Nederlandse IABSE-groepen (International Association for Bridge and Structural Engineering) organiseren het Young Engineers Colloquium 2020. YEC2020 biedt jonge ingenieurs de mogelijkheid een…

Lees verder

IABSE-conference 2013

6 t/m 8 mei vindt in de Doelen in Rotterdam de internationale IABSE-conferentie plaats. Tijdens deze conferentie komen wetenschappers en praktijkmensen samen rond het thema…

Lees verder

IENE 2018: Crossing borders for a greener and sustainable transport infrastructure

Van 11 – 14 september vindt de tweejaarlijkse IENE-conferentie plaats in Eindhoven. IENE is een Europees netwerk van ecologen die werken aan een duurzame transportinfrastructuur….

Lees verder

IenW schakelt Movares in voor advies- en ingenieursdiensten

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat de komende vier jaar voor de inhuur van advies- en ingenieursdiensten gebruik maken van de diensten van achttien…

Lees verder

Impact: rol en positie van Nederland in de Europese Energie Infra Programma’s

Op 9 november vindt de bijeenkomst van Dutch Power plaats: Impact?! Rol en positie van Nederland in de Europese Energie Infra Programma’s.

Lees verder

Industrie 4.0 via digital fabrication en construction

De digitale transformatie zet ook door in de Bouw-sector: digitale techniek is niet meer weg te denken uit het werk van architecten, ingenieurs, aannemers en…

Lees verder

Industrie ontmoet energiebedrijven op congres flexibiliteit industrie en energie-netwerkbedrijven

Industrie ontmoet energiebedrijven op congres flexibiliteit industrie en energie-netwerkbedrijven Op 15 oktober 2015 spraken industrie en energiebedrijven elkaar op het congres ‘flexibiliteit industrie en energie/netwerkbedrijven’, dat…

Lees verder

Informatiemiddag: realisatie van De Waterontspanner

Op 17 november organiseren Waterschap Rivierenland een bijeenkomst in het Arsenaal te Nieuwpoort (ZH) met als onderwerp ‘innovaties bij dijkverbeteringsprojecten’.

Lees verder

Infraflex: aandelen verkocht, dienstverlening ongewijzigd

Grontmij Nederland BV, HaskoningDHV Nederland BV en Movares Nederland BV hebben hun aandelen in Infraflex BV verkocht aan Brainnet (VVM Beheer BV).

Lees verder

InfraTech

Dinsdag 17 t/m vrijdag 20 januari 2017 vindt in het Rotterdamse Ahoy het nationaal platform voor de infrasector plaats, InfraTech.

Lees verder

InfraTech 15-18 januari 2019

Rotterdam Ahoy InfraTech 2019, nationaal platform voor de hele infrasector Future proof. Klaar voor de toekomst. Dat geldt niet alleen voor de Nederlandse infrastructuur –…

Lees verder

InfraTech 2015

Een aantal Movaren is betrokken bij de InfraTech 2015, dat plaatsvindt van 20 t/ 23 januari 2015 in Rotterdam.

Lees verder

Ingenieursbureaus Movares en Innovus Smart Engineering bundelen krachten

Utrecht, 24 oktober 2023 – Advies- en ingenieursbureau Movares, specialist in oplossingen voor spoor-, mobiliteit-, energie- en infrastructuurvraagstukken, maakt vandaag bekend dat het overeenstemming heeft…

Lees verder

Ingenieursplein op Betondag energieker dan ooit

Zes ingenieursbureaus presenteerden zich dit jaar gezamenlijk op het Ingenieursplein op de Betondag in de De Doelen in Rotterdam.

Lees verder

Inhijsen brugdek nieuwe brug Gouwe

Zaterdag 23 april werd het beweegbare brugdek van de basculebrug over de Gouwe ingehesen.

Lees verder

Inhijsen fietsbrug Plofsluis 2 mei 2015

De brug is onderdeel van een nieuwe fietsroute tussen Nieuwegein en Houten. Movares deed de architectuur van de brug.

Lees verder

Inhousedag Elektrotechniek Movares

Lees verder

Initiatieffase Multimodale Knoop Schiphol van start

Door de groei van het aantal reizigers loopt Schiphol Plaza tegen de grenzen van de capaciteit aan. Daarom hebben betrokken partijen het initiatief genomen om tot uitbreiding van Schiphol Plaza te komen. Bij de uitwerking van deze opgave zal een consortium van Ecorys, Movares en APPM het kwartiermakersteam ondersteunen.

Lees verder

Innovatie Partnerschap

Op 12 september organiseert Club Baanbrekers weer een middag op het onderwerp Innovatie Partnerschap. Club Baanbrekers is een initiatief van o.a. onze collega Maurice van…

Lees verder

Innovatief bouwen met nieuwe richtlijn 3D-betonprinten

Vormvrij ontwerpen en bouwen met minder materiaal. Dat is mogelijk met 3D-betonprinten. Deze nieuwe bouwwijze wijkt af van traditionele bouwprocessen en is duurzaam, kosten- en…

Lees verder

Innovatieve oeverafwerking met 3D-geprinte betonnen deksloven

Donderdag 21 september zijn de eerste 3D-geprinte betonnen deksloven geplaatst langs de Delftse Schie. Traditioneel worden oeverconstructies afgewerkt met prefab betonnen deksloven. Door deze in…

Lees verder

Inspiratiedag Hoogwaardig Openbaar Vervoer

Op 15 oktober organiseren CROW-KpVV en Movares samen een inspiratiemiddag Hoogwaardig duurzaam openbaar vervoer in zaal 312 van de Jaarbeurs in het Beatrixgebouw (annex aan…

Lees verder

Inspiratiemiddag Duurzaamheid

Duurzaamheid. Iedereen praat er over. Hoe kom je van praten naar doen?
Samen gaan we de praktische mogelijkheden verkennen.

Lees verder

Inspirerende bijeenkomst Duurzame Mobiliteit

Elkaar inspireren en samen duurzame stappen zetten op het gebied van mobiliteit was het doel van de bijeenkomst op de dag van de duurzaamheid.

Lees verder

Inspirerende cyber security-sessie Movares en Thales

In een sessie op de Dag van de Rail spraken Wim Coenraad en Willem Navest met branchegenoten over de aanpak van cyber security.

Lees verder

Integrale inspectie sluiscomplex Panheel

Movares voerde in week 28 een multidisciplinaire inspectie uit aan het gemaal en de sluizen Panheel in het kanaal Wessem-Nederweert.

Lees verder

Internationale ISTSS congres Tunnel Safety

Op 13 maart 2013 zullen ir. M.R. (Melle) Holthuis en ir. P. (Predrag) Jovanovic van Movares een presentatie houden met betrekking tot de integrale aanpak van tunnelveiligheid.

Lees verder

Internationale prijs voor stationsgebied Helmond

Het project ‘Stationsgebied Helmond’ heeft de Brunel Award 2014 gewonnen, een prestigieuze internationale prijs.

Lees verder

Interview Sander Eijgenraam in het Financieel Dagblad

Deze krant publiceerde op 11 januari een interview met de nieuwe directievoorzitter van advies- en ingenieursbureau Movares.

Lees verder

Inzicht door simulaties in de anderhalve meter samenleving

Ook aan het nadenken hoe we ons moeten voorbereiden de ‘anderhalve meter samenleving’? Crowd simulaties geven veel inzicht in de loopstromen van mensen, bijvoorbeeld in de bouw, openbare ruimte en gebouwen. Movares en uCrowds kunnen allerlei scenario’s snel virtueel testen en helder maken.

Lees verder

Is de Hyperloop realiseerbaar?

Tijdens de eerste succesvolle editie van HyperSummit, georganiseerd door Hardt Hyperloop, presenteerden partners van Hyperloop zoals Tata Steel, Royal Schiphol Group en Movares vandaag hun…

Lees verder

ISO55001 certificering provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland is in 2015 als eerste provincie in Nederland en als tweede publieke wegbeheerder wereldwijd ISO 55001 gecertificeerd. Dit is de internationale norm voor…

Lees verder

Jaarbericht 2012 – Movares

Movares Nederland heeft een jaar achter de rug waarover we redelijk tevreden kunnen zijn.

Lees verder

Jaarbericht 2014: verbreding Movares werpt vruchten af

Movares heeft in 2014 een goed resultaat geboekt. Lees meer in het Jaarbericht 2014.

Lees verder

Jaarbericht Movares 2018

Nettoresultaat Movares 2018: € 4,8 miljoen Utrecht, 4 april 2019 – In 2018 kon Movares de ambities niet waarmaken, lettend op het resultaat uit de…

Lees verder

Jaarcijfers Movares 2019

8,5% omzetgroei met € 2,9 miljoen bedrijfsresultaat voor Movares Advies- en ingenieursbureau Movares heeft in 2019 vergelijkbare resultaten geboekt als in 2018. Het bedrijfsresultaat was…

Lees verder

Jaarcijfers Movares 2020: de positieve trend zet door

Ondanks de wereldwijde coronapandemie steeg het bedrijfsresultaat van Movares Group in 2020 van € 2,9 naar € 3,6 miljoen. Hiermee zet de positieve trend die…

Lees verder

Jaarcijfers Movares 2021

Ook in 2021 beheerste corona het nieuws. Ondanks deze wereldwijde pandemie steeg het bedrijfsresultaat van Movares Group in 2021 van € 3,6 naar  € 7,3…

Lees verder

Jaarcongres Sustainable Mobility

U bent van harte welkom bij de sessies van onze experts Jan Koning en Diederik Verheul.

Lees verder

Jacco Buisman nieuwe directeur bij Movares

Jacco Buisman (47) is met ingang van 1 november 2012 benoemd tot lid van de directie van advies- en ingenieursbureau Movares. Hij volgt Klaas Strijbis…

Lees verder

Jacqueline Meerkerk en Aydemir Çetin ‘Een goed gesprek over BIM’

Kennis delen is kracht Het BIM Loket stimuleert de implementatie van BIM in de Nederlandse bouwsector. Nu nog door het gebruik van open BIM-standaarden te…

Lees verder

Johan van den Elzen op shortlist CEO Award

Directievoorzitter Johan van den Elzen staat op de shortlist van de ‘CEO of the year Awards 2013’.

Lees verder

Jong talenten met RainRoad in de finale Doe & Durf

De inzending ‘RainRoad’ van de jong talenten van Movares heeft de top 5 gehaald en zich daarmee geplaatst voor de finale!

Lees verder

Joof Tummers nieuwe regiomanager Noordoost

Joof Tummers is benoemd tot regiomanager van Movares Noordoost.

Lees verder

Jungledieren losgelaten bij station Utrecht Centraal

Ze zijn je misschien al opgevallen: de olifant, giraf, schildpad, adelaar, neushoorn, leeuw en gorilla die sinds maandag in het stationsgebied Utrecht Centraal zijn neergestreken….

Lees verder

Kansen voor woningbouw in Rotterdam

Movares heeft een locatietool ontwikkeld waarmee we, samen met u, de slimste locaties voor duurzame en bereikbare woningbouw kunnen vinden.

Lees verder

Kees Peters beschrijft meer dan 175 jaar spoorweggeschiedenis

Movares stedenbouwkundige Kees Peters schreef op verzoek van Bureau Spoorbouwmeester het boek ‘De stad, het station en het stationsplein’.

Lees verder

Kennis- en debatsessie: De stad als sportschool

Bewegen is essentieel voor onze gezondheid. Maar beweegt u wel genoeg? Op dinsdag 27 november vindt er in TivoliVredenburg te Utrecht een kennis- en debatsessie…

Lees verder

Kennisbijeenkomst ‘De gemeente aan zet?’

Gemeenten lijken moeilijk vat te krijgen op ontwikkelingen in stationsgebieden en andere spoorse projecten binnen de gemeentegrenzen. Terwijl zij vaak zelf de grote financiers zijn….

Lees verder

Kennisbijeenkomst ‘De gemeente aan zet?’

De kennisbijeenkomst ‘De gemeente aan zet?’ vindt plaats op donderdag 22 mei 2014 van 14:30 tot 17:30 uur in Groningen.

Lees verder

Kennisbijeenkomst ‘De gemeente aan zet?’

Gemeenten lijken moeilijk vat te krijgen op ontwikkelingen in stationsgebieden en andere spoorse projecten binnen de gemeentegrenzen. Terwijl zij vaak zelf de grote financiers zijn….

Lees verder

Kennisbijeenkomst ‘De gemeente aan zet?’

Gemeenten lijken moeilijk vat te krijgen op ontwikkelingen in stationsgebieden en andere spoorse projecten binnen de gemeentegrenzen. Terwijl zij vaak zelf de grote financiers zijn….

Lees verder

Kennisbijeenkomst ‘De gemeente aan zet’

Gemeenten lijken moeilijk vat te krijgen op ontwikkelingen in stationsgebieden en andere spoorse projecten binnen de gemeentegrenzen. Terwijl zij vaak zelf de grote financiers zijn.

Lees verder

Kennisbijeenkomst implementatie duurzaamheid in verkenningen en planuitwerking

Movares heeft van Dienst WVL (Water, Verkeer en Leefomgeving) van Rijkswaterstaat opdracht gekregen om de komende jaren circa dertig kennisbijeenkomsten te organiseren op het gebied…

Lees verder

Kennisbijeenkomst Kaderrichtlijn Water

Movares heeft van Dienst WVL (Water, Verkeer en Leefomgeving) van Rijkswaterstaat opdracht gekregen om de komende jaren circa dertig kennisbijeenkomsten te organiseren op het gebied…

Lees verder

Kennisbijeenkomst Omgevingswet en projectbesluit

Movares organiseert op 9 oktober 2017 op haar regiokantoor in Arnhem een kennisbijeenkomst ‘Omgevingswet en projectbesluit’ voor waterschappen.

Lees verder

Kennisconferentie Deltaprogramma

Op dinsdag 23 april 2013 organiseren de Deltacommissaris, Wageningen UR en Kennis voor Klimaat de Kennisconferentie Deltaprogramma 2013.

Lees verder

Kennismiddag Energie en Ruimte

Vanuit het Klimaatakkoord en Energieakkoord ligt er een grote opgave op het vlak van energietransitie. Deze opgave heeft impact op de ruimtelijke inrichting in Nederland en krijgt daarom veel aandacht in zowel de Nationale omgevingsvisie als de lange termijn verstedelijkingsplannen in de regio’s.

Lees verder

Kennismiddag Verkenning en Planuitwerking Omgevingswet

Op 18 oktober vindt een kennismiddag over Verkenning en Planuitwerking Omgevingswet bij Movares plaats.

Lees verder

Kennismiddagen Omgevingswet

Op 3 en 4 oktober organiseert Movares kennismiddagen over de omgevingswet voor waterschappen.

Lees verder

Kennissessie Treinbeveiliging bij Movares

Op donderdag 27 juni vindt de jaarlijkse kennissessie op het gebied van Treinbeveiliging bij Movares  plaats. Collega’s uit het vakgebied en experts van Movares zullen…

Lees verder

Kiwa en Movares verwerven opdracht voor meterpool

Nederlandse huishoudens gebruiken veel energie. Die energie krijgen wij uit gas, elektriciteit of warmte. Het verbruik wordt gemeten met behulp van elektriciteitsmeters, gasmeters en warmtemeters.

Lees verder

Kleine dieren maken gebruik van nieuw soort faunapassage onder het spoor

De spoorlijn die dwars door het natuurgebied Naardermeer loopt, is niet langer een barrière voor veel kleine dieren. Onze faunapassage voldoet uitstekend. Dat is de...
Lees verder

Klimaat en infra, keuzestress of tijd zat?

Het klimaat verandert. Dit heeft grote gevolgen voor het leven in onze delta. Hoe zorgen we ervoor dat we ook op de lange termijn (na…

Lees verder

Klimaatadaptatie in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland maakt zich zorgen over de klimaatimpact op haar  (vaar)wegen en kunstwerken. Wat is het effect van extreme neerslag op de begaanbaarheid van…

Lees verder

Koploperssessie met directeur RWS

Wim Anemaat, directeur Inkoop en Contractmanagement bij RWS, neemt ons mee in de recente ontwikkelingen bij RWS en de veranderende rol van ingenieursbureaus voor RWS….

Lees verder

Krachtenbundeling Movares en Innovus definitief van start

De zogenoemde ‘closing’ vond plaats op 30 november 2023, dit betekent dat we als partijen vanaf nu officieel met elkaar verder gaan onder de naam…

Lees verder

Krachtige batterij versnelt de energietransitie van Nederland

Even voorstellen: de Rhino Batterij! De hoeveelheid energie die op jaarbasis in de Rhino Batterij wordt opgeslagen is te vergelijken met het totale elektriciteitsverbruik van…

Lees verder

Kreekrakbruggen: Movares adviseert Heijmans

Movares heeft Heijmans tijdens de tenderfase op constructief vlak geadviseerd in de dialoog met Rijkswaterstaat.

Lees verder

Laatste KARGO-brug geplaatst

De laatste stalen boogbrug uit het KARGO-project, de Breukelerbrug, is afgelopen weekend onder grote belangstelling ingehesen.

Lees verder

Lancering Kennisportaal Constructieve Veiligheid

Eind 2017 is door een aantal zeer betrokken personen uit de branche het initiatief genomen de bestaande kennis en ervaring om te komen tot constructief…

Lees verder

Lancering kennisportaal constructieve veiligheid

Veilig werken in de bouw is de verantwoordelijkheid van alle partners in de keten. Woensdagmiddag 27 juni j.l. werd bij Movares officieel het kennisportaal constructieve…

Lees verder

Landelijke omgevingsmanagementdag (LOMD)

Movares is donderdag 27 juni 2019 aanwezig op de Landelijke omgevingsmanagementdag (LOMD) met een workshop en een stand. Locatie: Congrescentrum 1931 in ‘s-Hertogenbosch Onderwerp workshop…

Lees verder

Landelijke Omgevingsmanagementdag 2021

Maandag 4 oktober a.s. wordt de Landelijke Omgevingsmanagementdag (LOMD) georganiseerd door het Platform Omgevingsmanagement. Movares is al een aantal jaar partner van dit platform. Het…

Lees verder

Leidt nieuwe spoordienstregeling tot minder woningen?

Door personeelstekorten op het spoor wordt het aanbod van treinen met 10-15% verlaagd. Dit leidt tot een minder goede bereikbaarheid per openbaar vervoer waardoor ook…

Lees verder

Lezing CO2-reductie op en rondom spoor

Wordt het wegvervoer duurzamer dan de trein? Vervoer per trein behoort tot de meest duurzame manieren van mobiliteit, maar of dat in de toekomst ook…

Lees verder

Lezing ESOffice tijdens BouwBeurs

Wim van ’t Land (Movares) spreekt tijdens de BouwBeurs op 8 februari 2017 over ESOffice. Ontwerpers en betonproducenten tonen architectuur van morgen. Beton is bij uitstek…

Lees verder

Lichtgewicht desksimulator voor machinisten in abonnementsvorm

OBV-Logistiek en advies- en ingenieursbureau Movares komen binnenkort met een desksimulator op de markt voor de (her)instructie van machinisten op het Nederlandse spoorwegnet, de Fame3D-simulator….

Lees verder

Lift en trap Bodecentrum Zaandam: binnen 6 maanden van idee naar ingebruikname

Movares en Hegeman werkten nauw samen aan het ontwerp van een nieuwe trap en lift op de Bodekade te Zaandam om het project in zeer korte tijd te realiseren.

Lees verder

Low car diet bij Movares van start

Movaren laten onder leiding van directeur Jacco Buisman een maand lang zoveel mogelijk de auto staan. Zij doen mee aan de low car diet van Urgenda.

Lees verder

Lunchlezing – Overwegbeveiliging met Constant Warning Time voor ERTMS: Het Deense concept

Wim Coenraad heeft op het recente symposium van de Institution of Railway Signal engineers (IRSE) in april 2016 in Tokyo, gepresenteerd hoe in het Deense…

Lees verder

Lunchmeeting ‘Hoe verhoog ik de betrouwbaarheid van mijn elektriciteitsnet?’

Op 14 maart verzorgt Movares Energy de lunchmeeting ‘Hoe verhoog ik de betrouwbaarheid van mijn elektriciteitsnet?’ exclusief voor leden van VEMW.

Lees verder

Mandelabrug Zoetermeer winnaar Elevator World 2017 Photo Contest

Elevator World riep de Mandelabrug uit als winnaar in de fotowedstrijd. Movares en studioSK verrichtten diverse werkzaamheden in dit project.

Lees verder

Mandelabrug Zoetermeer: onthulling eerste liftconstructie

Maandag 19 december 2016 werd de eerste liftconstructie bij de Mandelabrug in Zoetermeer onthuld.

Lees verder

Mandelabrug Zoetermeer: wethouder onthult de eerste liftconstructie

Op 19 december 2016 onthult Marc Rosier, wethouder Verkeer Zoetermeer, de 1e liftconstructie. Hij wordt vergezeld door Marco van de Wetering van Movares (directievoerder), Hegeman (liften) en ThyssenKrupp (roltrappen).

Lees verder

Marktconsultatie 3D-geprint circulair viaduct

Samen met Bruil en StudioRap werken we al jaren aan de ontwikkeling van het 3D-printen van beton. Ons meest recente project is het ontwerp van…

Lees verder

Marktonderzoek voor subsidie Nijmeegse binnenhaven

De Noord- en Oostkanaalhaven in de gemeente Nijmegen is één van de grootste binnenhavens van Nederland. Een grote uitdaging voor deze haven is het verbeteren…

Lees verder

Marktontwikkelingen duurzaam bouwmaterieel hoopgevend

Binnen vijf jaar gaan elektrische mobiele machines de markt in de bouw domineren. Dat is een belangrijke ontwikkeling met het oog op duurzaamheid en de…

Lees verder

Martijn van den Elzen in Platform Binnenstedelijke Kademuren

Deelnemers aan de eerste bijeenkomst van het Platform Binnenstedelijke Kademuren (BiKa), op 22 mei 2014, kwamen gezamenlijk tot de conclusie: kademuren vormen een financiële tijdbom….

Lees verder

Masterclass De duurzame haven van de toekomst

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, Movares, Port Solutions en DGMR organiseerden op donderdag 6 oktober 2106 de masterclass De duurzame haven van de toekomst.

Lees verder

Masterclass De duurzame haven van de toekomst

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens organiseert samen met Movares, Port Solutions en DGMR op donderdagmiddag 6 oktober de masterclass De duurzame haven van de toekomst.

Lees verder

Masterclass De duurzame haven van de toekomst – deel 2

Op 5 oktober 2017 organiseert NVB, samen met een aantal partners te weten waaronder Movares, een masterclass over ‘De duurzame haven van de toekomst’.

Lees verder

Masterclass Duurzaam Doen

Movares en Smart Group bieden u een inspirende masterclass aan, die u de kennis aanreikt om concreet aan de slag te gaan onder andere met de principes van C2C, curculaire economie en bijvoorbeeld BREEAM.

Lees verder

Masterclass Duurzaam Havenbeleid

Vervoer over water is een duurzame vorm van vervoer, maar hoe maak je de havens zo duurzaam en toekomstbestendig mogelijk?

Lees verder

Masterclass MIRT Onderzoek en Verkenningen

In deze masterclass komen de deelnemers zelf met issues die ze willen bespreken met ervaren collega’s. Deze masterclass is bedoeld voor ervaren projectmanagers/projectleiders van Rijkswaterstaat, DGB…

Lees verder

Masterclass Mobility as a Service

Nederland heeft te maken met een versnellende verstedelijking. De bereikbaarheid van steden staat onder druk met volle wegen en treinen. Daarnaast moeten duurzaamheidsdoelstellingen gehaald worden….

Lees verder

Masterclass Risicogestuurd beheer en onderhoud – voor Waterschappen

Inspecties en onderhoud op basis van risicoanalyse Elke beheerder wil zijn beheergebied graag in topconditie houden. De praktijk is echter weerbarstig. De middelen, met name…

Lees verder

Materials 2017: dé verbinding tussen innovatie en techniek

Ontwerpproces verandert door Computational Design

Lees verder

Meer ruimte voor de fiets op station Eindhoven

Het aantal fietsparkeerplaatsen op station Eindhoven wordt flink uitgebreid. Vanochtend hebben ProRail, de gemeente Eindhoven, NS, Movares en architect Hans Hammink het startschot gegeven voor…

Lees verder

Met drones de staat van onderhoud van bruggen en viaducten snel en slim in kaart brengen

Met drones houden we de staat van onderhoud van de bruggen en viaducten in de provincie Overijssel snel en slim in de gaten.

Lees verder

Metropool Forum 2018

Op vrijdag 18 mei organiseert Vereniging Deltametropool het 6e Metropool Forum, een publiek forum over de metropolitane ontwikkeling in Nederland. Meer dan zeventig jaar na…

Lees verder

Mijlpaal project HOV in ’t Gooi: busbaan Hilversum – A27 officieel in gebruik!

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de verbetering van het openbaar vervoer tussen Huizen en Hilversum. Op 11 december is een grote mijlpaal…

Lees verder

Mijlpaal voor nieuwe fietsparkeergarage Mahlerplein

StudioSK/Movares en aannemer BAM werken aan de ondergrondse fietsparkeergarage Mahlerpein.

Lees verder

Milieuprestatieberekening gebouwen

De rekenprogramma’s die milieuprestaties van gebouwen vaststellen, zijn betrouwbaar. Dit blijkt uit onderzoek door Movares.

Lees verder

Mini-symposium bodemdaling/spoorgeometrie Culemborg – Den Bosch

Op woensdag 4 november 2015 vindt er een Mini symposium plaats over bodemdaling spoorgeometrie Culemborg – Den Bosch. Onno Langhorst van Movares geeft een presentatie over het plan van aanpak om tot het toetsen van aardebanen te komen die aan het bouwbesluit dienen te voldoen.

Lees verder

Mini-symposium Overwegen

Ter gelegenheid van het afscheid van Johan Ganzeman organiseert Movares een mini-symposium over overwegen met als thema: ‘Hoe nu verder?’ Niet alleen omdat die vraag vaak…

Lees verder

Minister Harbers bezoekt landstation Hollandse Kust Noord

Op 2 oktober bracht demissionair minister Mark Harbers (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat op initiatief van Movares een bezoek aan het landstation HKN. Op dit…

Lees verder

Minister ondertekent tracébesluit A27 Houten-Hooipolder

Op donderdag 20 december 2018 heeft Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat het Tracébesluit en Saneringsbesluit voor de A27 Houten-Hooipolder getekend. Een mooie mijlpaal…

Lees verder

Minisymposium Innovatie Partnerschap

Woensdag 22 november 2017 organiseert Club Baanbrekers, in samenwerking met De BouwAgenda, Captain Co-Creation en De Jonge Generatie, een minisymposium over Innovatie Partnerschap op De…

Lees verder

Minor Railtechniek

Een groep van 28 spoorstudenten van de Minor Railtechniek was maandag 7 november 2016 op bezoek bij Movares. Na een rondleiding van HU-gastdocent Preben Slotboom volgde…

Lees verder

Mobiliteitscafe

Donderdag 16 november 2017 vindt in het regiokantoor van Amsterdam het mobiliteitscafé plaats

Lees verder

Mobiliteitscafé

Dinsdag 10 april 2018 vindt van 16.00 – 18.30 uur het mobiliteitscafé plaats. Voor een selecte groep genodigden worden diverse presentaties gegeven. Er zal gepraat…

Lees verder

Mobiliteitscafe

Op 20 november 2018 vindt in Amsterdam weer het mobiliteitscafé plaats. Voor een selecte groep genodigden worden diverse presentaties gegeven.

Lees verder

Mobiliteitscafé in Amsterdam

Donderdag 4 juli 2019 vindt van 16.00 – 19.00 uur het Mobiliteitscafé weer plaats. Voor een selecte groep genodigden worden diverse presentaties door onze opdrachtgevers en door Movares gegeven.

Lees verder

Mobiliteitscafé: een kijkje in de wereld van mobiliteit

Op 10 april vond de tweede editie van het Movares Mobiliteitscafé plaats.

Lees verder

Mobility as a Service

Samen met het PPS netwerk, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Provincie Gelderland en CMS organiseerde het regiokantoor Arnhem op 21 juni 2018 een strategie-sessie over MaaS (Mobility…

Lees verder

Modernisering opstelterrein Eindhoven

Het aantal treinreizigers blijft de komende jaren groeien en daarom gaan er meer treinen rijden. Aan het eind van de dag wordt een deel van…

Lees verder

Monitoringsonderzoek faunapassages Naardermeer afgerond

De afgelopen drie jaar zijn de negen faunapassages, geplaatst in natuurgebied het Naardermeer, gemonitord. Dit proces is nu afgerond en de eerste resultaten zijn bekend….

Lees verder

Monumentale stationskappen Leeuwarden verduurzaamd

Ze vormen een ode aan vakmanschap van lang vervlogen tijden, de historische perronkappen van station Leeuwarden CS. Na 130 jaar dienst te hebben gedaan, zijn…

Lees verder

Moreelsebrug ingeschoven

De eerste brug over de nieuwe Catharijnesingel in Utrecht ligt op zijn plek. Bekijk hier de filmpjes van de inschuiving!

Lees verder

Movares 15 jaar

182 jaar ervaring, waarvan 15 jaar onder de naam Movares. Dit jaar vieren wij ons 15-jarig jubileum en daar mag op getoost worden! Als verrassing…

Lees verder

Movares aan de slag op Schiphol

Het consortium Movares, APPM en Ecorys heeft de tender gewonnen voor de Verkenningenfase Multimodale Knoop Schiphol.

Lees verder

Movares aanwezig op Best Value Congres

Movares is aanwezig tijdens het Best Value Congres in Delft. Movares adviseert overheden en beheerders van infrastructuur op het gebied van prestatie-inkoop en nieuwe contractvormen….

Lees verder

Movares adviseert Antwerpen over beheer kaaimuren oude stad

Movares Water heeft in opdracht van de Belgische stad Antwerpen een beheersadvies uitgebracht voor de kaaimuren in de oude binnenstad. Het gaat in totaal om…

Lees verder

Movares adviseert bij grote digitaliseringsslag voor Schiphol Airport

Schiphol Airport werkt aan een grote digitaliseringsslag. Door een nieuwe fase van volwassenheid in te gaan van Building Information Management (BIM), gaat Schiphol Airport de…

Lees verder

Movares adviseert Stadsregio Amsterdam over doortrekken van de Amstelveenlijn naar Uithoorn

Movares heeft opdracht gekregen om een planstudie naar de haalbaarheid van deze doortrekking naar Uithoorn uit te voeren.

Lees verder

Movares adviseert Zuid-Holland over N222

De N222 is een (boven)regionale verbinding in het Westland en vormt de verbinding tussen de N466 en de N211.

Lees verder

Movares begeleidt proces CE-markering Grote Merwedesluis

Hollandia voert het groot onderhoud uit aan de Grote Merwedesluis. Het sluiscomplex wordt ook voorzien van CE-markering.

Lees verder

Movares behaalt trede 5 op Veiligheidsladder

Movares behaalt als eerste ingenieursbureau trede 5 op de Veiligheidsladder. Sander Eijgenraam, CEO Movares, ontving het certificaat uit handen van Jürgen van Dueren den Hollander,…

Lees verder

Movares behoudt niveau 5 certificering CO2-prestatieladder

In 2011 heeft Movares trede 5 op de CO2-prestatieladder bereikt en sindsdien ook altijd behouden. Een belangrijk aspect uit deze norm is dat een organisatie…

Lees verder

Movares boekt goed resultaat over 2015

Advies- en ingenieursbureau Movares heeft in 2015 een goed resultaat geboekt. Het bedrijfs­resultaat van Movares Group bedroeg € 6,4 miljoen bij een omzet van €…

Lees verder

Movares breekt record CO2-reductie

Door duurzame advisering zorgde Movares in 2022 voor potentieel 76 kiloton CO2-reductie. Een record sinds onze CO2-prestatieladder certificering in 2009! Deze reductie is gelijk aan…

Lees verder

Movares brengt betrouwbaarheid elektriciteitslevering in kaart

Movares onderzocht betrouwbaarheid Nederlandse elektriciteitsnetten, rapport nu verkrijgbaar

Lees verder

Movares Bruggendag 2019

“Zeer innovatief!” zei een enthousiaste klant. We mogen terugkijken op een zeer geslaagde Bruggendag. Met bijna 100 belangstellenden uit de bruggenwereld hebben we een uiterst…

Lees verder

Movares Bruggendag 2023

De grootste uitdaging voor de komende 20 jaar is de grootschalige vervangings- en renovatieopgave (V&R). Samen zijn we verantwoordelijk voor een goede doorstroom van Nederland….

Lees verder

Movares Bruggendag, verrassend, gezellig en leerzaam!

Donderdag 31 oktober 2019 was de Bruggendag bij Movares. Een middag waarin we samen keken naar uitdagingen en oplossingen die op ons af komen op…

Lees verder

Movares deelnemer Impuls Verkeersveiligheid

Movares deelnemer impuls Verkeersveiligheid. 700 doden, 20.000 gewonden en € 12,5 miljard kosten en enorm veel leed is de jaarlijkse schade van verkeersongelukken in Nederland.

Lees verder

Movares deelnemer Impuls Verkeersveiligheid

700 doden, 20.000 gewonden en € 12,5 miljard kosten en enorm veel leed is de jaarlijkse schade van verkeersongelukken in Nederland. Branchevereniging NLingenieurs nam het…

Lees verder

Movares Deutschland op Innotrans

Movares Deutschland stond van 18-21 september op de grote internationale beurs InnoTrans in Berlijn.

Lees verder

Movares dichtbij op VNG-congres

Op 2 en 3 juni vond het VNG-congres plaats. Movares was op de beursvloer aanwezig met een stand,

Lees verder

Movares doet mee aan de Raildagen 2023

Op het terrein van Railcenter presenteren we op vrijdag 15 september, samen met collega ingenieursbureaus, de innovatieve wereld van het spoor. We hebben gekozen voor…

Lees verder

Movares doet mee met Low Car Diet

Twintig medewerkers en directielid Jacco Buisman laten tien dagen lang de auto staan en benutten duurzamere manieren van vervoer.

Lees verder

Movares draagt met grondradar bij aan veiligheid reiziger

Spoorbeheerder ProRail gaat met grondradarapparatuur een derde van alle spoorkabels nameten en exacter in kaart brengen. Het helpt vertragingen voor reizigers en bij bouwprojecten voorkomen….

Lees verder

Movares duurzaam gehuisvest

De Daalse Kwint, het hoofdkantoor van Movares, kreeg een van de hoogste certificaten van duurzaamheid. Hoe een bestaand gebouw verduurzaamd werd.

Lees verder

Movares eerste ingenieursbureau trede 4 Veiligheidsladder

Advies- & ingenieursbureau Movares is als eerste ingenieursbureau in Nederland gestegen naar trede 4 op de Veiligheidsladder. De veiligheidsladder is een certificeerbare norm om het…

Lees verder

Movares eerste ingenieursbureau trede 4 Veiligheidsladder

Movares eerste ingenieursbureau trede 4 Veiligheidsladder.

Lees verder

Movares en Antea Group werken aan ontsluiting Zeeburgereiland

Een stuk Amsterdam dat vol in ontwikkeling is: Zeeburgereiland. De wijk ligt ten oosten van de Indische Buurt en het Oostelijk Havengebied en ten westen…

Lees verder

Movares en Arthe aan de slag voor Rotterdamsebaan

De gemeente Den Haag is met de combinatie Movares-Arthe een raamovereenkomst aangegaan voor het project Rotterdamsebaan.

Lees verder

Movares en Dura Vermeer: Betuweroute weer volledig open tot in Duitsland

Movares voltooit met Dura Vermeer de ombouw van 1500V DC naar 25kV AC bovenleiding tot de Duitse grens

Lees verder

Movares en Goudappel Coffeng werken mee aan schaalsprong OV Noord-Holland en Flevoland

Movares en Goudappel hebben gezamenlijk in opdracht van de Gemeenten Amsterdam en Almere, de Vervoerregio Amsterdam en de Provincies Noord-Holland en Flevoland meegewerkt aan het regionaal Toekomstbeeld OV 2040 voor beide provincies, dat recent aan minister Van Nieuwenhuizen (I&W) is aangeboden.

Lees verder

Movares en Grontmij onderzoeken 1000 km snelweg

Ingenieursbureaus Movares en Grontmij doen in opdracht van Rijkswaterstaat geluidsonderzoek langs circa 1000 kilometer van de 3000 km snelweg in Nederland waar de geluidsbelasting te hoog is.

Lees verder

Movares en HydroLogic leveren meerjarig advies aan vijf waterschappen

Mensen die in allerijl moesten worden geëvacueerd, auto’s die door de straten dreven en rivieren die buiten hun oevers traden. Afgelopen maand maakten de extreme…

Lees verder

Movares en ProRail voeren safety walk uit bij Amsterdam Dijksgracht

Karen te Boome, directeur Stations bij ProRail, heeft samen met Harm Hoorn, CTO van Movares, en Willem van Leeuwen, commercieel directeur Rail van Movares een…

Lees verder

Movares en RET organiseren MetroLab

Dit jaar bestaat de Rotterdamse metro 50 jaar. op 29 november zoeken 50 deelnemers aan de hand van diverse middelen, in- en uitstappende sprekers, filmpjes én inbreng van reizigers, al rijdend in het MetroLab een antwoord te vinden op diverse vraagstukken. Movares draagt bij aan het organiseren van MetroLab.

Lees verder

Movares en Utrecht Sustainability Institute

Samen met het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke partijen werken aan een overgang naar duurzame stedelijke gebieden.

Lees verder

Movares en Westenberg adviseren Rijkswaterstaat over instandhouding beweegbare bruggen en sluizen

Om Nederland ook de komende jaren bereikbaar te houden gaat Rijkswaterstaat de infrastructuur uitbreiden en de bestaande infrastructuur verjongen, vernieuwen en verduurzamen. Rijkswaterstaat heeft advies-…

Lees verder

Movares gaat klimaatneutraal werken

dinsdag 8 juni 2010 Advies- en ingenieursbureau Movares streeft nadrukkelijk naar klimaatneutraal functioneren. Dit zegt directievoorzitter Johan van den Elzen. ‘Het past in deze tijd…

Lees verder

Movares geeft presentatie op relatiemiddag Hillebrand

Hillebrand Staalconstructies organiseerde op 27 november een relatiemiddag. Ook Movares was aanwezig.

Lees verder

Movares gehercertificeerd voor Veiligheidsladder Trede 4

Movares heeft 31 augustus 2018 de audit Veiligheidsladder afgerond met een positief resultaat. Het betekent dat Movares het certificaat voor Trede 4 van de Veiligheidsladder…

Lees verder

Movares gehercertificeerd voor Veiligheidsladder Trede 4

Movares heeft ook afgelopen in augustus weer laten zien het certificaat voor Trede 4 van  de Veiligheidsladder echt waardig te zijn. Ten opzichte van een…

Lees verder

Movares genomineerd voor de Betonprijs 2017

In de categorie Restauratie/reparatie is het project ‘Groot onderhoud Lingebrug in Geldermalsen’ genomineerd. Opdrachtgever was de Provincie Gelderland. Aannemer Van Gelder B.V. voerde het project…

Lees verder

Movares genomineerd voor Vitaal Betonprijs 2012

De nominatie is gebaseerd op de restauratiewerkzaamheden die aan het Groothandelsgebouw worden verricht.

Lees verder

Movares geselecteerd voor haalbaarheidsstudie ‘GeluidVangrail’

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft Movares geselecteerd voor een haalbaarheidsstudie voor de ‘GeluidVangrail’.

Lees verder

Movares Group en BRO bundelen krachten

Movares Group heeft ruimtelijk advies- en ontwerpbureau BRO overgenomen. BRO blijft een aparte entiteit binnen de Movares Group. Deze overname zorgt voor een stevigere positie…

Lees verder

Movares haalt trede 3 Veiligheidsladder ProRail

Op 23 oktober werd officieel bekend dat Movares na een uitgebreide audit trede 3 van de Veiligheidsladder van ProRail heeft bereikt.

Lees verder

Movares heeft een nieuwe rol als Koploper bij de provincie Utrecht

dinsdag 8 maart 2011 Koploper-programma provincie Utrecht Het programma Op Kop is door de provincie Utrecht opgezet om bedrijven te stimuleren hun carbon footprint te…

Lees verder

Movares helpt gemeente Amsterdam met betere bereikbaarheid IJburg en Zeeburgereiland

Op 20 februari 2018 heeft de gemeente Amsterdam besloten om meer tram- en  buslijnen aan te leggen naar IJburg en Zeeburgereiland. Movares onderzocht wat de vervoerwaarde is van deze nieuwe OV-verbindingen en hoe deze bijdragen aan de bereikbaarheid van de eilanden.

Lees verder

Movares helpt ProRail bij beeldherkenning

Samen met het Beeldherkenningsteam van ProRail gaat Movares zo’n 7000 km spoor letterlijk in beeld brengen. Hierbij wordt o.a. de configuratie en conditie van belangrijke…

Lees verder

Movares helpt ProRail bij vergunning voor indienststelling voor Driebergen-Zeist

Movares helpt ProRail bij de vergunning voor indienststelling voor Driebergen-Zeist.

Lees verder

Movares helpt RotterTram de baan op

Op het Rotterdamse tramnet rijdt sinds vorige week een bijzondere tram: De RotterTram. De RotterTram is een oude Düwagtram uit 1969 die na zijn pensionering…

Lees verder

Movares introduceert remote sensoring bij bruggen op de Infratech2019

 We moeten toe naar andere, effectievere wijzen van inspectie en assetmanagement. Remote sensoring, artificial intelligence en opnames met drones vormen daarbij een belangrijk onderdeel. Dit…

Lees verder

Movares is klaar voor La Vuelta Holanda 2022

Morgen start één van de grootste wielerevenementen van het jaar ‘La Vuelta’ in Utrecht en Frank Verkoijen kan niet wachten. Naast fervent wielrenner en liefhebber,…

Lees verder

Movares Jaarbericht 2011

De totale omzet van Movares Group over 2011 was € 158,5 miljoen.

Lees verder

Movares jaaroverzicht 2020

We gaan richting de afsluiting van 2020. Graag kijken we met u terug op een aantal mooie projecten. Waarbij samenwerking, een open houding en ruimte…

Lees verder

Movares jaaroverzicht 2022

Het einde van 2022 is in zicht. Ook dit jaar hebben we samen met diverse opdrachtgevers Nederland weer een stukje leefbaarder, bereikbaarder en duurzamer gemaakt….

Lees verder

Movares kiest voor duurzame huisvesting

Movares heeft vanaf nu een uiterst duurzaam hoofdkantoor. Aanleiding was een duurzame en creatieve oplossing voor een aflopend huurcontract.

Lees verder

Movares kleurt groen op duurzaamheidsdag

In de Maand van de Duurzaamheid besteedde Movares op 16 oktober 2018  extra aandacht aan duurzaamheid in de keten. Een dag vol inspirerende sessies en…

Lees verder

Movares krijgt opdracht herindeling haven

De gemeente Hardinxveld-Giessendam en Den Breejen Shipyard gaven Movares opdracht voor het maken van een voorlopig ontwerp van de haven.

Lees verder

Movares krijgt opdracht voor RWS-project ‘IMPAKT’

Movares heeft opdracht gekregen van Rijkswaterstaat voor een deel van het project IMPAKT.

Lees verder

Movares kwalificeert zich voor de Rijkswaterstaat Raamovereenkomsten Industriële Automatisering en Machine veiligheid

Nederland staat aan de vooravond van een grote vervangingsopgave op het gebied van sluizen, bruggen, viaducten en tunnels. Daarbij wordt gekeken hoe de nieuwste technieken,…

Lees verder

Movares lanceert pilot WBI kunstwerken

Kent u het WBI voor kunstwerken? En hoe past u een kunstwerk toe in Riskeer met de volledig probabilistische analyses? Is de invoer altijd logisch?…

Lees verder

Movares levert RWS simulatie Krammersluizen

De simulator heeft zes schermen waarop vrijwel alle aspecten van de dagelijkse praktijk kunnen worden uitgevoerd.

Lees verder

Movares maakt ontwerp Uithoflijn

Deze tramtramverbinding wordt aangelegd in opdracht van BRU en gemeente Utrecht.

Lees verder

Movares mede-ontwikkelaar Toepassings Scan Omgevingswet

Movares heeft met PPS Netwerk Nederland i.s.m. het Programma aan de slag met de Omgevingswet (met VNG, UvW, IPO en het Rijk) en Pels Rijcken de Toepassings Scan Omgevingswet (TSO) ontwikkeld.

Lees verder

Movares milieugecertificeerd, ook voor projecten

Advies – en ingenieursbureau Movares is ISO 14001-gecertificeerd. Het is hiermee een van de weinige grote ingenieursbureaus die dit milieucertificaat behaald hebben. Bestuursvoorzitter Johan van…

Lees verder

Movares neemt deel aan BIM Praktijkdag

Modelleren van installaties in integrale 3D-modellen.

Lees verder

Movares neemt deel aan eerste duurzame raamcontract voor stations

Spoorbeheerder ProRail heeft het eerste raamcontract voor duurzame stations gegund. Wij zijn een van de vijf bureaus die gaan deelnemen aan deze vernieuwde wijze van…

Lees verder

Movares neemt deel aan Kennisalliantie ERTMS van ProRail

Op vrijdag 15 januari 2021 gaf ProRail het startschot voor de Kennisalliantie ERTMS. Dit is een innovatief samenwerkingscontract van de spoorbeheerder met vier ingenieursbureaus op…

Lees verder

Movares neemt deel aan noordelijk expertnetwerk

Diverse ingenieursbureaus hebben besloten samen op te trekken rondom het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL).

Lees verder

Movares neemt railexperts mee op ‘ERTMS leerrit’

Op 20 september zijn 95 railprofessionals van Movares, Loxia, ProRail, Arcadis, Sweco, Nexus Rail Engineering, Royal HaskoningDHV en Thales op de trein gestapt naar de…

Lees verder

Movares ondertekent Bouwakkoord Staal

Hij staat: de handtekening onder het Bouwakkoord Staal! Samen met vele andere partijen in de staalbouwketen bundelen wij de krachten en gaan we op weg…

Lees verder

Movares ondertekent Green Deal Duurzaam GWW 2.0

Sander Eijgenraam heeft namens Movares de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 getekend. Met deze Green Deal spreken we af om duurzaamheid in 2020 een integraal…

Lees verder

Movares onderzoekt bereikbaarheid Zernike Campus Groningen

Movares deed onderzoek naar drie spoorse alternatieven tussen Groningen Hoofdstation en Zernike, waarbij de uitdaging lag in de civieltechnische en ruimtelijke inpassing binnen het stedelijk weefsel.

Lees verder

Movares onderzoekt Demand Response voor industriemarkt

Utrecht, 9 juli – Demand Response is een belangrijke succesfactor voor de energievoorziening van de toekomst. Energieconsumenten zullen steeds vaker gestimuleerd worden om hun energiegebruik…

Lees verder

Movares onderzoekt machineveiligheid Willem Alexandersluis

Rijkswaterstaat heeft Movares opdracht verleend om te onderzoeken in hoeverre de Willem Alexandersluis voldoet aan de Machinerichtlijn. Deze opdracht maakt deel uit van het raamcontract…

Lees verder

Movares onderzoekt reductie stikstofoxiden (NOx) tijdens bouwprocessen en bouwlogistiek

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er minder uitstoot van stikstofoxiden (NOx) ontstaat tijdens bouwprocessen en het transport van en naar die bouwprocessen (bouwlogistiek) in…

Lees verder

Movares onderzoekt stand gierzwaluwen in Amersfoort

Movares heeft voor de gemeente Amersfoort een rapportage opgesteld over de verspreiding van de gierzwaluw in een aanzienlijk deel van Amersfoort. Met de inzet van een…

Lees verder

Movares onderzoekt vernieuwen tramstalling Zeeburgereiland

De gemeente Amsterdam wil weten of de tijdelijke IJtramstalling op het Zeeburgereiland vervangen moet worden door een nieuwe en mogelijk grotere stalling. De stalling die…

Lees verder

Movares ontvangt als eerste bedrijf het Zero Waste-certificaat

Vandaag hebben wij als eerste bedrijf in Nederland het Zero Waste-certificaat in ontvangst genomen. De afgelopen jaren hebben we samen met EcoSmart, een dochteronderneming van…

Lees verder

Movares ontvangt veiligheidscertificaat

Johan van den Elzen ontving van Lloyd’s certificaat niveau 2 Veiligheidsladder van ProRail.

Lees verder

Movares ontwerpt  steunpunt gladheidsbestrijding Rijkswaterstaat

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft advies- en ingenieursbureau Movares het wegensteunpunten ontworpen in Delfgauw van waaruit de gladheidsbestrijding en het incidentmanagement van de A-wegen kan…

Lees verder

Movares ontwerpt landstation voor Windpark Borssele in opdracht van TenneT

Netbeheerder TenneT heeft advies- en ingenieursbureau Movares opdracht gegeven voor het ontwerpen van het zgn. ‘landstation’ voor Windpark Borssele. Via dit landstation wordt het nieuw te bouwen windpark verbonden met het 380kV-net.

Lees verder

Movares ontwikkelt app voor Utrechtse Singelloop

Op 1 oktober 2017 vindt de Singelloop Utrecht plaats. Movares ontwikkelde een app waarbij alle informatie voor de Singelloop in samenhang ontsloten is.

Lees verder

Movares op Building Holland

Van 22 tot en met 24 maart vindt in de Amsterdamse RAI ‘Building Holland’ plaats, hét integrale event voor de bouw en het vastgoed. Op donderdag…

Lees verder

Movares op Dag van de Rail 2012

Op deze Dag van de Rail staan de vele actualiteiten in de Nederlandse railsector centraal: nieuwe OV-visie van het ministerie, bevindingen van de Kamercommissie Spoor,…

Lees verder

Movares op InfraTech 2023

InfraTech 2023 vindt plaats van 17 t/m 20 januari 2023 in Rotterdam Ahoy. InfraTech is hét kennisplatform waar je opdrachtgevers, aannemers, toeleveranciers en ingenieursbureaus ontmoet. Movares vind je in…

Lees verder

Movares op tunnelveiligheidcongres

“Nieuwe Tunnelwet bij renovaties:  Landelijke TunnelStandaard niet verplicht, wél handig” Rotterdam, donderdag 30 mei Het toepassen van de Landelijke TunnelStandaard bij renovaties van bestaande tunnels…

Lees verder

Movares op VNG-Jubileumcongres

Onze regiomanagers uit Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en Eindhoven staan u graag te woord.

Lees verder

Movares organiseert een ‘ERTMS leerrit’ voor railexperts

De spoorsector zit in een grote transitie. We stappen over op een nieuw systeem; het European Rail Traffic Management System (ERTMS). Daarom organiseerde Movares op...
Lees verder

Movares pitcht oplossing bij extreme hitte

Dinsdag 25 juni pitcht Rinze de Vries namens Movares een oplossing voor regenoverlast en extreme hitte, de Rainroad. Hij doet dat in het kader van…

Lees verder

Movares presenteert innovatief concept Techaton 2022 bij gemeente Amersfoort

Op 10 november nam Movares samen met de Hogeschool Utrecht en ROC Midden Nederland deel aan de Techaton van Techniek Nederland. Het team kwam met…

Lees verder

Movares presenteert visie IJmeerlijn

Voor een rendabele verbinding tussen Amsterdam en Almere is het niet nodig om woningen in het IJmeer te bouwen.

Lees verder

Movares QS Magazine

Lees nu de derde editie van het QS Magazine op magazine.movares.nl

Lees verder

Movares realiseert, samen met Stichtse Rijnlanden, eerste geprinte vispassage ter wereld

Advies- en ingenieursbureau Movares realiseert, in samenwerking met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de eerste 3D-geprinte vispassage ter wereld, de FISHIONPassage ©. Met behulp van…

Lees verder

Movares SchaatsClinic

Na een succesvolle eerste editie van de Movares SchaatsClinic organiseren we op 13 februari 2020 de tweede editie van dit mooie event. Deze schaatsclinic is bedoeld…

Lees verder

Movares Schaatsclinic 2024

Plezier en zakelijk netwerken: dat zijn de ingrediënten voor de Movares Schaatsclinic! Op ieder schaatsniveau valt er iets te beleven en te leren: van krabbelaar…

Lees verder

Movares schoonste ingenieursbureau

Advies- en ingenieursbureau Movares uit Utrecht is het schoonste ingenieursbureau van Nederland. Dit blijkt uit de milieurapportage over de eerste helft van 2019 van Movares…

Lees verder

Movares schoonste ingenieursbureau

Movares was ook in 2019 het schoonste van alle grote ingenieursbureaus in Nederland. Dit bleek uit de CO2-rapportage over dit jaar. De interne uitstoot bedroeg…

Lees verder

Movares schrijft BLVC-plan voor restauratie Domtoren

De Domtoren in Utrecht wordt gerestaureerd en staat daarom vanaf medio 2017 in de steigers. Omdat de restauratie veel invloed heeft op de directe omgeving…

Lees verder

Movares sluit zich aan bij de City Deal Ruimte voor Lopen

Op 3 oktober zette Rob Althuisius namens Movares – op het voetgangerscongres in Amsterdam – zijn handtekening voor de City Deal Ruimte voor Lopen. De…

Lees verder

Movares Stagedag najaar 2018

Twee keer per jaar organiseert Movares een stagedag voor technische hbo studenten die op zoek zijn naar een meewerkstage of afstudeeropdracht. Doel van deze middag…

Lees verder

Movares start met vervolgopdrachten voor MJPG

Movares start met partner dBvision aan twee grote deelopdrachten in het kader van het Meerjarenprogramma Geluidsanering. Het gaat hier om de uitvoering van akoestische onderzoeken, het opstellen van saneringsplannen en het maken van ontwerpen voor geluidsmaatregelen. Een mooi succes in deze bijzondere coronatijd.

Lees verder

Movares start taskforce stikstofaanpak

Het is een onzekere tijd voor veel initiatieven in de fysieke leefomgeving. De besluiten in de stikstofcrisis zorgen voor een impasse voor veel projecten, groot…

Lees verder

Movares stelt V&G-protocol op voor werkzaamheden Galecopperbrug

Om de veiligheid van de werknemers en de weggebruikers bij de werkzaamheden aan de Galecopperbrug te garanderen, is Movares gevraagd een V&G-protocol op te stellen en de veiligheidsaspecten te beheersen en te borgen.

Lees verder

Movares sterker betrokken bij Noord/zuidlijn

Advies- en ingenieursbureau Movares wordt sterker betrokken bij de Noord/Zuidlijn in Amsterdam.

Lees verder

Movares tekent Energie Convenant Utrecht (ECU)

Movares heeft samen met 14 andere grote Utrechtse bedrijven op 10 oktober 2012, de Dag van de Duurzaamheid, het Energie Convenant Utrecht (ECU) getekend.

Lees verder

Movares tekent Energieconvenant gemeente Utrecht

donderdag 8 april 2010 De gemeente Utrecht draagt actief haar klimaatneutrale ambitie uit: ze start het Energieconvenant Utrecht om organisaties CO2-uitstoot te laten verminderen. Utrecht…

Lees verder

Movares tekent Gedragscode Duurzame Eindgebruiker

Doel van het ondertekenen van de Gedragscode Duurzame Eindgebruiker is kennis en ervaring van de renovatie Daalse Kwint delen met de markt.

Lees verder

Movares tekent manifest 3D-objectenbibliotheek

Samen efficiënter, slimmer en goedkoper de Nederlandse spoorwegen ontwerpen. Dat is waar de branche voor heeft getekend. Hoe we dat gaan doen? Door middel van…

Lees verder

Movares toetst spanningskwaliteit in NL

Movares heeft in opdracht van Netbeheer Nederland het jaarlijkse landelijke rapport over spanningskwaliteit geschreven.

Lees verder

Movares trots op ontwerp OV-terminal Utrecht

Op 7 december 2016 is de nieuwe OV-terminal Utrecht geopend.

Lees verder

Movares trots op RET en MetroLab

Op 29 november 2018 vond het unieke evenement MetroLab bij RET plaats. Daar werkten 50 deelnemers aan concepten van de toekomst in een speciaal omgebouwde, rijdende, innovatie-metro. Movares is trots op RET dat dit unieke evenement is georganiseerd én we zijn er trots op dat we hebben mogen bijdragen aan MetroLab.

Lees verder

Movares trotse partner van La Vuelta Holanda 2022

Morgen start een van de grootste wielerevenementen van het jaar: in het Spaanse Burgos gaat de Vuelta 2021 van start. Een zinderend evenement wat ook…

Lees verder

Movares tweede bij Betonprijs 2017

Het project ‘Groot onderhoud Lingeburg Geldermalsen’ van Movares is tweede geworden bij de Betonprijs 2017. Het project was genomineerd in de categorie Restauratie/Reparatie. Het doel van…

Lees verder

Movares vaste partner Boskalis in project ‘De N470 geeft energie’

De duurzaamste weg van Nederland komt in Zuid-Holland! Bij Movares zijn we zeer verheugd dat we de komende jaren als één van de vaste partners…

Lees verder

Movares verkent kansen duurzaamheid voor Le Grand Départ

Movares heeft als funder van de Grand Depart een brainstormsessie georganiseerd om kansrijke ideeën te benoemen en te concretiseren die het duurzaam karakter van de Grand Depart versterken.

Lees verder

Movares verkoopt belang in InTraffic

Movares Group B.V. (Movares) en de ICT Group N.V. (ICT) hebben een ‘letter of intent’ getekend waarin het voorgenomen besluit staat van Movares om de…

Lees verder

Movares verwerft belangrijke positie bij het Havenbedrijf Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. heeft een raamcontract gesloten met Movares en Witteveen+Bos voor het leveren van ingenieursdiensten op het gebied van maritieme infrastructuur. Het raamcontract…

Lees verder

Movares verwerft opdracht nieuwe treinbeveiliging stations Rotterdam

In Rotterdam moet de treinbeveiliging worden vervangen, de technische levensduur van de EBS interlocking van Rotterdam verloopt na 25 jaar. Movares is samen met haar…

Lees verder

Movares verwerft twee raamcontracten bij netbeheerder TenneT

TenneT heeft voor Movares gekozen als belangrijke leverancier van engineeringsdiensten. Movares verwierf zowel het raamcontract ‘stations’ als ‘lijnen’.

Lees verder

Movares verzorgt het constructieve ontwerp van bijzonder kinetisch kunstobject Echo

Op 15 november is het bijzondere, draaiende Kunstwerk ‘Echo’ van Kunstenaar Zoro Feigl officieel onthuld. Echo hangt en draait in het vernieuwde Rijkskantoor Rijnstraat 8…

Lees verder

Movares verzorgt Workshop Veilig Werken bij Gemeente Veldhoven

Gemeente Veldhoven staat aan de start voor een complex en omvangrijk project, vernieuwing Kempenbaan West – aansluiting A67. Een project vol veiligheidskundige uitdagingen.

Lees verder

Movares voert technische analyse uit voor nieuwe hoogspanningsverbinding Diemen – Ens

Een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Diemen en Ens is nodig om overbelasting van het elektriciteitsnet door toenemende duurzame energie te vermijden. Door middel van een planologisch…

Lees verder

Movares Water op BNR Nieuwsradio

Mattijs Hehenkamp, Senior adviseur Water en Ruimte bij Movares Water, is maandag 18 november 2013 geïnterviewd door BNR Nieuwsradio.

Lees verder

Movares werkt aan megafietsenstalling onder het IJ

Achter het Centraal Station Amsterdam wil de gemeente een megafietsenstalling bouwen onder de nieuwe boulevard langs het IJ. Movares is hierbij betrokken.

Lees verder

Movares werkt aan spoorvernieuwing rondom station Utrecht

ProRail zet de laatste stap aan de spoorvernieuwing rondom station Utrecht.

Lees verder

Movares werkt deze week aan indienststelling van vier spoorprojecten

Om het spoor veilig te houden en toekomstbestendig te maken is er veel onderhoud aan het spoor nodig. Nieuwe beveiligingssystemen, optimaliseren van sporen en wissels…

Lees verder

Movares werkt mee aan droogteonderzoek van Universiteit Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht

Het droogteonderzoek van de Universiteit Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht gaat van start! Tijdens het onderzoek wordt er gezocht naar een combinatie van gewassen en…

Lees verder

Movares werkt samen met RWS aan toekomst Lange Jaap

Rijkswaterstaat heeft een definitieve gunning verstrekt aan Movares. Wij gaan hen ondersteunen in het project voor het behoud van de Lange Jaap. Hierbij betrekken we…

Lees verder

Movares WielerClassic

Na eerdere succesvolle edities van de Movares WielerClassic organiseren we op 24 juni 2023 de twaalfde editie van dit mooie event. De WielerClassic is bedoeld…

Lees verder

Movares wint aanbesteding provincie Overijssel

Movares Nederland B.V. won de Europese aanbesteding voor advies- en ingenieursdiensten van de provincie Overijssel.

Lees verder

Movares wint contract Groningen Spoort

ProRail heeft Movares de opdracht gegund voor de engineering van het contract Groningen Spoort. Het contract werd op 1 juni 2016 getekend door Ronald Nomes,…

Lees verder

Movares wint innovatieprijs voor GeluidVangrail

Advies- en ingenieursbureau Movares en Merford Noise Control hebben samen de prijs gewonnen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor innovatieve oplossingen bij wegbeheer…

Lees verder

Movares wint internationale architectuurprijs

Twee ontwerpen van Movares hebben een toonaangevende internationale prijs gewonnen op het gebied van spoorwegarchitectuur, de Brunel Award.

Lees verder

Movares wint prijsvraag Fietspad van de Toekomst

Movares is een van de drie winnaars van de prijsvraag Het Fietspad van de Toekomst van de Provincie Utrecht. Dat betekent dat het idee van…

Lees verder

Movares wint Publieksprijs Vernufteling

Advies- en ingenieursbureau Movares heeft met overkapping van het busplatform in Amsterdam de Publieksprijs van de Vernufteling in de wacht gesleept.De Vernufteling is Nederlands meest…

Lees verder

Movares wordt partner van FC Utrecht

Samen met een aantal andere bedrijven uit de regio gaat Movares haar kennis en expertise inzetten voor de ontwikkeling van slimme toepassingen en diensten in…

Lees verder

Movares zoekt technische specialisten voor het Jong Talent Programma

Movares biedt jaarlijks voor maximaal 14 technisch specialisten een tweejarig Jong Talent Programma aan.

Lees verder

Movares, Arcadis, Sweco en Royal HaskoningDHV bereiken belangrijke mijlpaal in nationaal treinbeveiligingsprogramma ERTMS

Via een unieke samenwerking tussen de ingenieurs van Movares, Arcadis, Sweco en Royal HaskoningDHV is recent het conceptontwerp van het treinbeveiligings- en besturingssysteem ERTMS van…

Lees verder

Movares: Duurzaamheidsprijs Staal én StudentenStaalprijs

Voor het ontwerp van een mobiele voetgangersbrug kreeg Movares Duurzaamheidsprijs Staal 2014.

Lees verder

Movares: een honderd procent CO₂-neutrale organisatie

donderdag 2 december 2010 Movares bereikt een honderd procent CO₂-neutrale bedrijfsvoering.  Commercieel directeur Klaas Strijbis licht deze mijlpaal toe. ‘Wij hechten bij Movares sterk aan…

Lees verder

Multifunctionele mobiliteitshubs

Stations verbreden zich meer en meer tot attractieve mobiliteitsknooppunten met een brede verzorgingsfunctie. Niet alleen grote stations zoals Utrecht, Zwolle en Amersfoort, maar ook kleinere…

Lees verder

Nationaal Fietscongres

Het Nationaal Fietscongres is er om te leren, te ontmoeten, oplossingen en vraagstukken te bespreken maar vooral elkaar te inspireren. Al tien jaar lang komen…

Lees verder

Nationaal fietscongres 2015 – OV efficiënter met de fiets

‘Het OV kan veel beter en efficiënter worden ingericht’, Chris Verweijen, Movares. De oplossing vinden we bij de fiets.

Lees verder

Nationaal Groeifonds kent innovatieprogramma voor toekomstbestendige infrastructuur toe aan consortium met Movares als één van de initiatiefnemers

Het programma Toekomstbestendige Leefomgeving is toegekend door het Nationaal Groeifonds (NGF) voor de realisatie van een duurzame economische groei en transitie in de bouw en…

Lees verder

Nationaal Stationscongres

Hoe maken we van stationsgebieden het kloppend hart waar mensen samenkomen? Tijdens het Nationaal Stationscongres komt de sector samen om met elkaar ervaringen uit te…

Lees verder

Nationaal verkeerskundecongres 2016

Het Nationaal verkeerskundecongres 2016 (NVC 2016) is dé jaarlijkse kennis- en ontmoetingsplek voor verkeers- en mobiliteitsprofessionals.

Lees verder

Nationaal Verkeerskundecongres 2019

Op donderdag 31 oktober is de Provincie Zuid-Holland gastheer van het Nationaal Verkeerskundecongres. Dit allround congres biedt zowel nieuwe vakkennis, volgt vakontwikkelingen op de voet…

Lees verder

Nationaal Voetgangerscongres

“Het Nationaal Voetgangerscongres is het enige vakevenement waar lopen in alle facetten centraal staat. Het Nationaal Voetgangerscongres stelt zich ten doel vakprofessionals met elkaar te…

Lees verder

Nationaal Voetgangerscongres 2023

Op dinsdag 3 oktober 2023 vindt het Nationaal Voetgangerscongres plaats in Amsterdam. Het Nationaal Voetgangerscongres is het enige vakevenement waar lopen in alle facetten centraal…

Lees verder

Nationale carrièrebeurs

Wil je meer weten over werken bij Movares en de mogelijkheden die we bieden? Op vrijdag 22 en zaterdag 23 april vind je ons op…

Lees verder

Nationale CO2-databases verenigd

De Duurzame Leverancier, waarvan Movares mede-initiatiefnemer is, heeft de nationale CO2-databases verenigd.

Lees verder

Nationale Conferentie Beheer en Onderhoud van Infrastructuur

Met lezing Meetcampagne metro en tram netwerk Amsterdam door Jonas Kramer

Lees verder

Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit

“We staan samen voor de uitdagende opgave om de mobiliteit te verduurzamen. Het is glashelder: dit doen we samen en het wordt steeds concreter. Ondernemers…

Lees verder

Nationale Parkeerdag 2014

Het wordt steeds voller in de stad. Tijdens de Nationale Parkeerdag 2014 spreken verschillende experts over de belangrijkste parkeervraagstukken die spelen in centrumgebieden en woonwijken. Deze dag vindt op dinsdag 17 juni plaats in het IJsseldelta Center in Zwolle en wordt georganiseerd door Acquire Publishing, een online platform voor architectuur, ruimte en mobiliteit. Movares-architect Paul van der Ree geeft in samenwerking met Folkert Piersma van ProRail een workshop over het belang van de fiets.

Lees verder

Nationale Staalbouwdag 2012

Nationale Staalbouwdag op donderdag 4 oktober. Movares is genomineerd voor de Nationale Staalprijs.

Lees verder

Nationale Staalbouwdag 2016

Zie http://nationalestaalbouwdag.nl/congres-2016 voor meer informatie.

Lees verder

Nationale Staalbouwdag 2016

Op 11 oktober vindt de De Nationale Staalbouwdag plaats. Dit is het jaarlijks terugkerende info-event voor de brede Nederlandse (staal)bouw. Net als voorgaande jaren is Movares actief betrokken.

Lees verder

Nationale Staalbouwdag 2017

Op de jaarlijkse Nationale Staalbouwdag ontmoet staalbouwend Nederland elkaar. Movares is specialist op het gebied van ontwerp en renovatie van beweegbare bruggen en mag hier…

Lees verder

Nationale Tunnel Conferentie 2014

De nieuwe Tunnelwet is het onderwerp van de Nationale Tunnel Conferentie die plaatsvindt op donderdag 22 mei 2014. De conferentie wordt georganiseerd door het  Nederlands…

Lees verder

Nationale Tunnel Conferentie succesvol

Op de Nationale Tunnel Conferentie, die donderdag 22 mei 2014 plaatsvond, stonden ervaringen met de Tunnelwet centraal.

Lees verder

Natuurbrug Weerterbergen

In de Limburgse pers is op 2 september 2015 een artikel verschenen over de Natuurbrug Weerterbergen. Dit ecoduct is in opdracht van ProRail gebouwd over…

Lees verder

Nederlandse handelsmissie naar Taiwan – Smart City Summit

Een fietstocht samen met de burgemeester van Taipei! Trots op collega Simone Jorink die van 25 tot en met 29 maart 2019 Movares vertegenwoordigde tijdens de Nederlandse handelsmissie naar Taiwan.

Lees verder

Netaansluiting TenneT voor windpark Hollandse Kust (noord) klaar voor aanlanding duurzame windenergie

Na een uitgebreide voorbereiding en drie jaar bouwen op land en zee, is de netaansluiting voor Hollandse Kust (noord) officieel klaar voor inbedrijfstelling. Dat houdt…

Lees verder

Netwerkbijeenkomst ‘Veiligheid in de keten’

Van ontwerp naar werkvoorbereiding, uitvoering en beheer & onderhoud Op 3 november kwamen KAM-managers  en veiligheidskundigen uit de spoorbranche samen bij Movares voor het thema…

Lees verder

Netwerkbijeenkomst ‘Veiligheid in de keten’

Ingenieursbureaus, spooraannemers en ProRailers samen bij Movares voor veiligheidsambassadeurschap.

Lees verder

Nieuw dynamisch verkeersmanagementsysteem

Nieuw dynamisch verkeersmanagementsysteem in Brabant

Lees verder

Nieuw leven voor de Spijkenisserbrug

Maak de Spijkenisserbrug klaar voor de toekomst. Graag met minimale hinder voor fietsers, het wegverkeer, de scheepvaart en de omwonenden. Dit was de uitdaging van…

Lees verder

Nieuw lightrailstation Den Haag geopend

22 augustus 2016 werd Haags Startstation Erasmuslijn (HSE) geopend. Movares was intensief bij dit project betrokken.

Lees verder

Nieuw samenwerkingsverband voor ‘inclusieve’ arbeidsmarkt

Gemeente Utrecht en verschillende werkgevers, waaronder Movares, lanceerden op de Dag van de Arbeid een initiatief om hoogopgeleide werkzoekenden met een lichamelijk of psychische beperking aan een baan te helpen

Lees verder

Nieuw station Westervoort

Het Gelderse Westervoort heeft na 75 jaar weer een station. Het is ontworpen door Movares-architect Paul van der Ree.

Lees verder

Nieuwe aanbestedingswet

Bent u klaar voor de nieuwe Aanbestedingswet? Lees er hier meer over.

Lees verder

Nieuwe Aanbestedingswet workshops

Per 1 april treedt de nieuwe Aanbestedingswet 2012 in werking!  Deze nieuwe wet heeft belangrijke gevolgen voor aanbestedende diensten. Is uw organisatie klaar voor de…

Lees verder

Nieuwe Aanbestedingswet workshops

Per 1 april treedt de nieuwe Aanbestedingswet 2012 in werking. Movares organiseert een workshop waarin de wijzigingen aan bod komen.

Lees verder

Nieuwe brancherichtlijn WOT op 1 juni van kracht

Voor het ontwerpen van een werkplekonttrekkingstekening (WOT) geldt per 1 juni 2016 een nieuwe brancherichtlijn. De werkplekbeveiliger van de opdrachtnemer maakt op basis van de…

Lees verder

Nieuwe brug over Twentekanaal in gebruik

Vrijdag 14 december 2012 wordt het nieuwe tracé van de N348 tussen Zutphen en Eefde officieel geopend. Belangrijk onderdeel van deze verbinding is de nieuwe verkeersbrug over het Twentekanaal.

Lees verder

Nieuwe brug over Twentekanaal in gebruik

Vrijdag 14 december 2012 wordt het nieuwe tracé van de N348 tussen Zutphen en Eefde officieel geopend door Conny Bieze, gedeputeerde van de provincie Gelderland….

Lees verder

Nieuwe brug Twentekanaal

Vanaf donderdag 9 augustus werd de staalconstructie van maar liefst 117 meter in één keer geplaatst.

Lees verder

Nieuwe dienst Movares Energy: storingsonderzoek

Movares en Laborelec bundelen krachten en zetten samen een dienst op voor storingsonderzoek.

Lees verder

Nieuwe entree voor de stad Den Haag

Mooi nieuws: de Rotterdamsebaan is officieel in gebruik genomen. Na de feestelijke opening op vrijdag 5 februari door minister Cora van Nieuwenhuizen en wethouder Anne…

Lees verder

Nieuwe groep stagiairs van start

Vol energie zijn ze begonnen; onze nieuwe stagiairs! Donderdag 6 februari hadden zij de kick-off van ‘het stagebedrijf’. Een speciaal samengesteld programma waarin we de…

Lees verder

Nieuwe lagers in de Calandbrug: een reparatieklus op grote hoogte

Tikkende en bonkende geluiden. Die waren begin mei dit jaar te horen in de machinekamer van één van de torens van de Calandbrug. VolkerRail (de…

Lees verder

Nieuwe Overeindsebrug gemonteerd

In de nacht van 11 op 12 april 2015 werd de Overeindsebrug over het Lekkanaal succesvol vervangen door een nieuwe brug. Ontwerp en engineering van de nieuwe brug zijn van Movares. Opdrachtgever is Rijkswaterstaat.

Lees verder

Nieuwe regiodirecteur Zuidoost stuurt op excellent adviseurschap, innovatieve en verrassende oplossingen

Direct na haar benoeming als nieuwe regiodirecteur van het kantoor van Movares in Eindhoven maakte Josine Bossink al duidelijk waar ze voor staat: ze stuurt…

Lees verder

Nieuwe reizigerstunnel station Gorinchem

Station Gorinchem krijgt een nieuwe reizigerstunnel. ProRail gaf aan Movares opdracht om het beeldkwaliteitsplan bij het ontwerp te maken.

Lees verder

Nieuwe spoorbrug over Amsterdam-Rijnkanaal

Sluitstuk van de spooruitbreiding van ProRail in de corridor Utrecht – Gouda tussen Utrecht Centraal en Leidsche Rijn is de nieuwe stalen spoorbrug over het…

Lees verder

Nieuwe station Ede-Wageningen, poort naar de Veluwe

Het nieuwe Station Ede-Wageningen, ontworpen door Mecanoo architecten en Movares, is een transparant station met een houten bladerdak dat reizigers en personeel overzicht, veiligheid en…

Lees verder

Nieuwe stationshal Amsterdam RAI geopend

Cees de Vries en Heike Luijten van ProRail en NS openden op 1 december de nieuwe stationshal van station Amsterdam RAI.

Lees verder

Nieuwe stationstunnel Diemen officieel geopend

In Diemen is ter plaatste van de oude overweg een nieuwe spooronderdoorgang onder het spoor gerealiseerd. Deze vormt een natuurlijke en veilige verbinding tussen Diemen…

Lees verder

Nieuwe tramhalte City Nieuwegein

Movares gaat Dura Vermeer ondersteunen bij een project voor de Provincie Utrecht: de bouw van de definitieve tramhalte City Nieuwegein. De halte wordt onderdeel van een nieuw,…

Lees verder

Nieuwe Treinsimulator paradepaardje voor Railcenter

Op donderdag 15 juni werd het nieuwe Railcenter in Amersfoort geopend door staatssecretaris Sharon Dijksma en Pier Eringa, directeur van ProRail. Door Movares Virtual Experience…

Lees verder

Nieuwe website Movares biedt meer gebruikersgemak

UTRECHT – De nieuwe website van www.movares.nl is online. In nauwe samenwerking hebben 42functions en Bureau BlauwGeel met de nieuwste beschikbare technieken er een moderne…

Lees verder

Nieuwe website Movares gelanceerd

De nieuwe website van Movares is 15 juni gelanceerd. In nauwe samenwerking hebben 42functions en Bureau BlauwGeel met de nieuwste beschikbare technieken er een moderne en…

Lees verder

Nieuwe Weesperbrug

De nieuwe brug is op 5 en 6 oktober ingevaren.

Lees verder

Nieuwjaarsbijeenkomst gepensioneerden 18/1 afgelast

Ten gevolge van de hevige storm en het feit dat er in Nederland geen treinen rijden, is besloten de nieuwjaarsbijeenkomst voor gepensioneerde medewerkers te annuleren….

Lees verder

Nijmegen krijgt een nieuwe stadsbrug

Zaterdag 20 april wordt in Nijmegen de Waalbrug ingevaren.

Lees verder

NLingenieurs kiest boegbeelden programma klimaatadaptatie

Branchevereniging NLingenieurs heeft vier boegbeelden gekozen voor haar programma Klimaatadaptatie. Het zijn Mathijs van Vliet (Movares), Alex Hekman (Sweco), David van Raalten (Arcadis) en Roelf Bollen…

Lees verder

NLingenieurs roept keten op tot digitalisering. ‘Het kan sneller en duurzamer’.

De bouwketen loopt niet voorop als het gaat om digitalisering. Dit heeft als gevolg dat er kostbare uren besteed worden aan het opstellen en overdragen…

Lees verder

Nog 100 dagen tot de start van de Vuelta 2022

Nog precies 100 dagen en dan start één van de grootste wielerevenementen van het jaar: in Utrecht gaat op 19 augustus de Vuelta 2022 van…

Lees verder

Nominatie Computable Award PLC Interlocking

Het vakblad Computable heeft Movares en ProRail genomineerd voor de Computable Award 2013.

Lees verder

Nominatie Vernufteling voor Dwarsligger Faunapassage

De dwarsligger faunapassage is genomineerd voor de Vernufteling van Koninklijke NLingenieurs! Afgelopen zomer is deze innovatieve faunapassage aangelegd in het spoortraject Naarden-Bussum. Met succes, want…

Lees verder

Noord/Zuidlijn in gebruik

Zaterdag 21 juli was de officiële opening van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam. Na het officiële moment kon het publiek gratis met de Noord/Zuidlijn rijden, alle stations bewonderen en ook genieten van diverse georganiseerde festiviteiten in de stations.

Lees verder

NVB-Jaarcongres 2021 ‘GERS’

Op 8 oktober organiseert de NVB samen met Havenbedrijf Rotterdam het NVB-Jaarcongres 2021 ‘GERS’ voor NVB-leden en genodigden. Naast een inhoudelijk sterk programma met sprekers als de minister van Infrastructuur…

Lees verder

Ode aan de Fiets

TivoliVredenburg en Movares organiseren programmareeks over ruimtelijke vraagstukken  Utrecht is de op één-na beste fietsstad ter wereld. Onze fietsenstalling haalde de internationale pers, net zoals…

Lees verder

Officiële opening Hanzelijn: afsluiting van een succesvol project

Utrecht, (5 december 2012). Donderdag 6 december opent koningin Beatrix namens ProRail samen met NS, omwonenden, bezoekers, gemeenten en provincies officieel de Hanzelijn, een groot…

Lees verder

Ombouw emplacement Enschede

Woensdagochtend 17 april is de nieuwe technische ruimte voor de beveiligingsinstallatie van emplacement Enschede ingehesen.

Lees verder

Omgevingsmanagement A12 Veenendaal-Ede-Grijsoord

Movares vult voor Heijmans tijdelijk het omgevingsmanagement in van de verbreding A12 Veenendaal-Ede-Grijsoord. Rijkswaterstaat verbreedt samen met Heijmans de A12 tussen Ede en knooppunt Grijsoord…

Lees verder

Onderdoorgang De Hoven N345 Zutphen

Movares heeft opdracht gekregen voor de realisatie van de onderdoorgang De Hoven in de nieuwe rondweg N345 nabij Zutphen. In opdracht van de aannemerscombinatie Onderspoor…

Lees verder

Onderdoorgang Terwellegang in top-10 Zeeuwse Architectuurprijs

Wat wordt het mooiste Zeeuwse bouwproject van 2021? Misschien wel de onderdoorgang Terwellegang, naar ontwerp van studioSK. Ieder jaar wordt in Zeeland de Zeeuwse Architectuurprijs…

Lees verder

Ondergrondse infra dag

Komt u ook naar de ondergronds Infra dag van ProRail? Movares heet u van harte welkom in de stand.

Lees verder

Onderhoudsplan Groot Handelsgebouw

Regiokantoor Rotterdam krijgt opdracht (beton)herstel en -behoud en zorgt voor lokale en persoonlijke aandacht.

Lees verder

Ondertekening contract CISter

Op 23 mei ondertekenden ProRail en Movares het contract voor beveiligingsproject CISter.

Lees verder

Onderzoek naar huishoudelijk afvalvervoer over het water: oproep aan gemeenten!

In opdracht van de Topsector Logistiek onderzoekt Movares op dit moment hoe gemeenten het beste geholpen kunnen worden met de organisatie en aanbesteding van het…

Lees verder

Onderzoek Utrecht Science Park 1,5 meter

Alle scholen en universiteiten zijn inmiddels weer open. Het Utrecht Science Park (USP) is het grootste Science park van Nederland met zowel de Universiteit Utrecht…

Lees verder

Onderzoek verblijfsgedrag Schiphol

Movares voerde een groot onderzoek uit op Schiphol om een beter beeld te krijgen van het loopgedrag en verblijfsgedrag van de reizigers.

Lees verder

Online Sessie Platform Binnenstadsmanagement

Binnensteden worden steeds drukker. Er komen meer inwoners bij, nieuwe (elektrische) mobiliteit is in opkomst, en online winkelen vraagt steeds meer capaciteit van logistieke diensten….

Lees verder

Onorthodoxe oplossingen voor leegstaand vastgoed

Daarover ging het Festival Leegstaand Vastgoed op 10 maart in Den Bosch. De presentaties kunt u hier vinden.

Lees verder

Ontsluiting Bio Science Park DO gereed

In opdracht van Heijmans Infra verzorgt Movares de civiele ontwerpwerkzaamheden – VO, DO en UO – voor het project Ontsluiting Bio Science Park.

Lees verder

Ontsluiting Bio Science Park Leiden

Movares verzorgt onder andere het DO en het UO van de onderdoorgang en de tunnels.

Lees verder

Ontwerp tijdelijke Suurhoffbrug

Het is niet te missen: het transport van de Suurhoffbrug van Krimpen aan den IJssel naar de Maasvlakte. De boogbrug van circa 200 m lang, 20 m breed en…

Lees verder

Ontwerp Tracébesluit en Ontwerp Saneringsplan A27 Houten-Hooipolder getekend

Minister Schultz van Haegen heeft 30 mei het Ontwerp Tracébesluit (OTB) en het Ontwerp Saneringsplan (OSP) ondertekend voor de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder. Een belangrijke mijlpaal in de voorbereiding op één van de grootste infrastructurele projecten die de komende jaren in Nederland plaatsvindt.

Lees verder

Ontwerp-Tracébesluit A4 Haaglanden-N14 gepubliceerd

Een belangrijke mijlpaal in het project A4 Haaglanden-N14 vandaag. Het Ontwerp-Tracébesluit is namelijk door Rijkswaterstaat gepubliceerd. Met de publicatie van dit OTB start de inspraakperiode…

Lees verder

Onze nieuwe pay-off: ‘Samen werkt het’

Sander Eijgenraam, directeur Movares: “De pay-off ‘Samen werkt het’ sluit goed aan bij onze ambitie om samen met onze opdrachtgevers en partners te bouwen aan…

Lees verder

Oostertoegang Amsterdam definitief gegund

Na een planfase van meer dan tien jaar en een aantal voorbereidende werkzaamheden gaat na de zomer de realisatie van Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Amsterdam…

Lees verder

Op weg naar groene stroom – Tivoli Vredenburg Utrecht

Een avond over zonne- en windenergie, CO2-opslag, innovatie, verschillende belangen en politieke wil. In 2015 sloten meer dan 100 landen het Akkoord van Parijs. Het…

Lees verder

Opdracht aannemers Onderhoudsmanagement

De afdeling Onderhoudsmanagement van Movares kreeg opdracht om de contractopname van zes kunstwerken uit te voeren.

Lees verder

Opdracht bediencentrale Tilburg

RWS gaf Movares opdracht voor het voorbereiden van een nieuw onderhoudscontract voor bediencentrale Tilburg en helpen bij de aanbesteding van dit contract.

Lees verder

Opdracht Engineering op doeltracé brengen Havenspoorlijnen 2017

Movares heeft de opdracht van ProRail Projecten Regio Randstad Zuid verworven voor de engineering van het op doeltracé/PVS brengen van 60 kilometer Havenspoorlijnen.

Lees verder

Opdracht Havenbedrijf Zeeland Seaports

Movares heeft in combinatie met adviesbureau Transport en Mobiliteit uit Leuven in concurrentie een opdracht verworven van havenbedrijf Zeeland Seaports.

Lees verder

Opdracht kennisbijeenkomsten Rijkswaterstaat

Movares kreeg van Rijkswaterstaat de opdracht voor het organiseren van circa 30 kennisbijeenkomsten.

Lees verder

Opdracht Machineveiligheid Noord-Holland

De provincie Noord-Holland heeft Movares opdracht gegeven om haar te adviseren over machineveiligheid. Doorslaggevend was de door Movares ontwikkelde pragmatische aanpak.

Lees verder

Opdracht Movares om spoor veiliger en comfortabeler te maken

Hoe het spoor erbij ligt, bepaalt in hoge mate hoe comfortabel en veilig een treinreis voor de reiziger is. In ons land ligt zo’n 7000…

Lees verder

Opdracht Movares volledige engineering project Stamlijn Oss-Elzenburg

Movares is door BAM Rail B.V. gecontracteerd om de volledige engineering te verrichten ten behoeve van het project ‘Stamlijn Oss-Elzenburg’.

Lees verder

Opdracht Movares voor opstellen regionaal OV toekomstbeeld 2040

Het bestuurlijk Platform Mobiliteit van de Metropoolregio Amsterdam heeft Movares en Andersson Elffers Felix opdracht verstrekt voor het opstellen van het regionaal OV toekomstbeeld 2040.

Lees verder

Opdracht onderzoek veiligheid bruggen Amsterdam

Movares en Iv-Infra hebben de opdracht van de gemeente Amsterdam ontvangen voor het onderzoeken van bijna 300 bruggen in Amsterdam. We geven onderhoudsadvies en waar nodig wordt nog constructieve draagkracht van de brug onderzocht.

Lees verder

Opdracht programma Stationsoutillage

Movares heeft een mooie opdracht verworven in het programma Stationsoutillage van ProRail. In dit programma wordt de inrichting van het station in de toekomst comfortabeler…

Lees verder

Opdracht raamovereenkomst Zuiderzeeland

Movares heeft een raamovereenkomst op het perceel Technische Adviesdiensten ontvangen van waterschap Zuiderzeeland.

Lees verder

Opdracht voor ontwerp fietsbrug Plofsluis

Over twee jaar kunnen fietsers tussen Houten en Nieuwegein gebruik maken van de snelfietsroute langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Lees verder

Openbaar Vervoer VerliesUur: een tegenhanger van het VoertuigVerliesuur

Bij Movares ontwikkelen we continu innovatieve methoden en werkprocessen om onze klanten nog beter te kunnen bedienen en zo bij te dragen aan een leefbaar,…

Lees verder

Opening duurzame Floriadebrug in Venlo

De brug is bijzonder, omdat de Cradle to Cradle-principes zijn gebruikt bij het ontwerpen

Lees verder

Opening fietsparkeergarage Mahlerplein Amsterdam

Movares/studioSK en BAM hebben aan het Mahlerplein een ondergrondse fietsparkeergarage gerealiseerd.

Lees verder

Opening Hanzelijn

Op donderdag 6 december is de officiële opening van de Hanzelijn door koningin Beatrix namens ProRail samen met NS, omwonenden, bezoekers, gemeenten en provincies. Movares was…

Lees verder

Opening Joint Inspection Center (JIC) ‘SmartGate’

Dinsdagmiddag 22 november opent Koning Willem-Alexander het Joint Inspection Center (JIC) ‘SmartGate’ op de luchthaven Schiphol.

Lees verder

Opening liften Mandelabrug Zoetermeer

Met deze liften is de brug nóg makkelijker bereikbaar voor mindervaliden of mensen met een fiets, kinderwagen of buggy. De roltrappen kwamen er in januari al en nu zijn ook de nieuwe liften klaar voor gebruik.

Lees verder

Opening Nelson Mandelabrug Alkmaar

Vrijdag 12 februari is de feestelijke opening van de Mandelabrug in Alkmaar. Deze brug verbindt de N242 met het bedrijventerrein Beverkoog in Heerhugowaard.

Lees verder

Opening Noord/Zuidlijn

Op 22 juli 2018 gaat de Noord/Zuidlijn rijden. Vanaf dat moment gaat de nieuwe dienstregeling in en rijdt het grootste deel van de dag iedere…

Lees verder

Opening OVT Utrecht Centraal

Woensdag 7 december wordt de nieuwe hal van Utrecht Centraal feestelijk geopend.

Lees verder

Opening van de nieuwe proeftuin WaterStraat

U bent van harte uitgenodigd om op 16 mei de eerste innovaties te bewonderen in proeftuin WaterStraat, dé testlocatie voor experimenten, onderzoek en demonstraties van…

Lees verder

Opinie: Wat kan de achterhoek leren van de McDonald’s?

Iedereen kent de McDonald’s: de klant staat op één, de keten is wereldwijd herkenbaar en voor iedereen is duidelijk wat je er kunt verwachten. Er…

Lees verder

Opknappen Jutphasebrug

Binnen het project KARGO (Kunstwerken Amsterdam-Rijnkanaal Groot Onderhoud) is het nu de beurt aan de Jutphasebrug.

Lees verder

Opleiding ‘beleidsmedewerker verkeer & vervoer’

Ontwikkel uzelf in 8 dagen tot allround verkeerskundige.

Lees verder

Oprichting Kenniscentrum Wissels

Kenniscentrum Wissels is door Movares opgericht om ProRail, spoorbedrijven en opdrachtgevers voor lightrail te ondersteunen.

Lees verder

Opstelterrein Amsterdam Westhaven in dienst!

Op 26 april is in Amsterdam opstelterrein Westhaven in gebruik genomen. Wat nog niet zo lang geleden een zandvlakte met een stuk bos was, is…

Lees verder

Optimaal ontwerp JIC-gebouw met BIM

Het Joint Inspection Center (JIC) op Amsterdam Airport Schiphol is geopend door Koning Willem-Alexander.

Lees verder

Optrekken met bewoners, winkeliers en gemeente

Sleetse en kale dorpsstraat Galder wordt sfeervolle groene boulevard in samenspraak met omwonenden.

Lees verder

Overbelasting door opladen elektrische auto’s oplosbaar

Hoe zorgen we ervoor dat het opladen van steeds meer elektrische auto’s geen problemen veroorzaakt in het elektriciteitsnet? Advies- en ingenieursbureau Movares onderzocht voor Netbeheer…

Lees verder

Overbelasting door opladen elektrische auto’s oplosbaar

Movares onderzocht voor Netbeheer Nederland hoe te voorkomen dat het opladen van elektrische auto’s problemen veroorzaakt in het net.

Lees verder

Overkapping IJsei genomineerd voor Vernufteling

De kap over het busplatform achter het Centraal Station van Amsterdam is genomineerd voor de Vernufteling.

Lees verder

Overkapping IJsei wint Publieksprijs Vernufteling

De kap over het busplatform in Amsterdam heeft de Vernufteling gewonnen.

Lees verder

Persbericht – Bedrijfsresultaten Movares Group beïnvloed door incidentele lasten

Movares Group heeft qua bedrijfsresultaat vóór incidentele lasten een goed jaar achter de rug. Voor Movares Polska was het geen gemakkelijk jaar. Movares Deutschland daarentegen…

Lees verder

Persbericht – Bijeenkomst Smart Grids

woensdag 13 juli 2011 Op donderdag 14 juli organiseert de netwerkgroep Smart Grids Nederland  in Utrecht een aantal brainstormsessies bij Movares waarin thema’s aan de…

Lees verder

Persbericht – Initiatief voor duurzame bedrijfsvoering

dinsdag 15 februari 2011 Strukton Rail, Grontmij, Oranjewoud en Movares hebben het initiatief genomen voor ‘De Duurzame Leverancier’, een website die dient als platform en…

Lees verder

Persbericht – Jaarbericht 2009

>Lees hier het Movares Jaarbericht 2009 Movares doet het goed, ook in de regio • Toegevoegde waarde van € 135,9 naar € 143,1 miljoen •  Bedrijfsresultaat…

Lees verder

Persbericht – Jaarcijfers 2010 Movares Group

dinsdag 22 maart 2011 ->Blader in de PDF van het jaarbericht 2010 Movares Group • Movares heeft een goed jaar achter de rug • Stagnerende overheidsmarkt wordt…

Lees verder

Persbericht – Jaarcijfers Movares Group over 2012 licht positief

Advies- en ingenieursbureau Movares heeft ondanks de moeilijke marktomstandigheden 2012 met een licht positief resultaat afgesloten. Het bedrijf heeft een aantal anticyclische maatregelen genomen die…

Lees verder

Persbericht – Movares gaat visie IJmeerverbinding uitwerken

maandag 14 maart 2011 De RegioMetro IJmeer, ruggengraat voor een dubbelstad Movares is een van de drie partijen die door de Werkmaatschappij Amsterdam Almere (WAA)…

Lees verder

Persbericht – Movares haalt hoogste niveau CO₂-ladder

vrijdag 25 maart 2011 Movares heeft niveau 5 van de ProRail CO₂-prestatieladder behaald. Dit is het hoogste niveau. Om dit niveau te halen heeft Movares…

Lees verder

Persbericht – Movares neemt deel aan Op Kop

dinsdag 2 april 2010 Zeven nieuwe koplopers erbij, dat zet de teller van organisaties die duurzaam gaan ondernemen op achtenvijftig! Tijdens de Op Kop-workshop van de…

Lees verder

Persbericht – Movares opent nieuw kantoor in Amsterdam met visie op leegstand kantorenmarkt

donderdag 10 februari 2011 Amsterdam, 10 februari – Advies- en ingenieursbureau Movares opent een nieuw kantoor in Amsterdam. Vorig jaar opende het Utrechtse bureau al…

Lees verder

Persbericht – Movares tekent Energie Convenant Utrecht (ECU)

15 grote Utrechtse bedrijven en instellingen plus de gemeente Utrecht tekenden  op 10 oktober 2012, de Dag van de Duurzaamheid, voor energiebesparing. Met de ondertekening…

Lees verder

Persbericht – Movares tekent Energieconvenant gemeente Utrecht

donderdag 8 april 2010 De gemeente Utrecht draagt actief haar klimaatneutrale ambitie uit: ze start het Energieconvenant Utrecht om organisaties CO2-uitstoot te laten verminderen. Utrecht…

Lees verder

Persbericht – Rail-tech 2011

Van 29 tot en met 31 maart vond in Amersfoort de achtste editie van de Rail-Tech plaats. Op dit grote internationale Rail evenement was Movares…

Lees verder

Persbericht – Schetsboek over inpassen van schakelstations in het landschap

woensdag 11 mei 2011 Elektriciteitstransporteur TenneT en Movares hebben samen een schetsboek opgesteld over de inpassing van schakelstations in het Nederlandse landschap. In het boek…

Lees verder

Persbericht – Serious game in Arnhem

vrijdag 8 juli 2011 Onlangs is in het Rijnboog Atelier te Arnhem het plan voor de herinrichting van de Weertjesstraat en Nieuwstraat gepresenteerd aan de bewoners…

Lees verder

Persbericht – Station Groningen Europapark: perronkap als bouwpakket

Dinsdagnacht 28 februari 2012 wordt de perronkap van station Groningen Europapark gemonteerd. De kap wordt als een bouwpakket in elkaar gezet, waardoor snelle montage mogelijk…

Lees verder

Persbericht – Uithoflijn

Movares maakt ontwerp Uithoflijn   Utrecht, 1 oktober 2012 – Advies- en ingenieursbureau Movares heeft van het Bestuur Regio Utrecht (BRU) opdracht gekregen voor het definitief ontwerp…

Lees verder

Persbericht – Zaterdag 16 april: nieuwe stations Houten worden geopend

donderdag 14 april 2011 Na meer dan tien jaar van voorbereiding en bouwen is het zo ver: de nieuwe stations Houten en Houten Castellum worden…

Lees verder

persbericht: 2013 positief jaar voor Movares Group ondanks onzekere markt

2013 positief jaar voor Movares Group ondanks onzekere markt 2013 was een jaar met grote onzekerheden in de markt waarin advies- en ingenieursbureau desondanks goed…

Lees verder

Persbericht: BREEAM-INFRA in beslissende fase

‘BREEAM-Infra, het systeem waarmee de duurzaamheid van infrastructuur meetbaar is, nadert een beslissende fase,’ aldus Estéban van Zeijl, projectmanager bij Movares. ‘Afgelopen jaar is er…

Lees verder

Persbericht: Hielke Sybesma lid van Raad van Commissarissen bij Movares

De heer drs. Hielke H. Sybesma RC (1967) treedt per 1 oktober 2014 toe tot de Raad van Commissarissen van Movares Group B.V., advies- en…

Lees verder

Persbericht: Hoe gaan we om met vitale infrastructuur binnen meerlaagse veiligheid?

Overstromingen kunnen verstrekkende gevolgen hebben: slachtoffers, materiële en milieuschade en maatschappelijke ontwrichting. Een gevolg waar tot voor kort weinig aandacht voor was, is uitval van…

Lees verder

Persbericht: Ingenieursplein op Betondag energieker dan ooit

De zes ingenieursbureaus Arcadis, DHV, Movares, Oranjewoud, Tauw en Witteveen+Bos presenteren zich dit jaar gezamenlijk op het Ingenieursplein op de Betondag in de De Doelen…

Lees verder

Persbericht: Movares kiest voor duurzame huisvesting

UTRECHT –  Advies- en ingenieursbureau Movares heeft vanaf nu een uiterst duurzaam hoofdkantoor. De aanleiding was een duurzame en creatieve oplossing voor een aflopend huurcontract….

Lees verder

Persbericht: Movares neemt deel aan noordelijk expertnetwerk

Diverse ingenieursbureaus hebben besloten samen op te trekken rondom het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL). Met het Expertnetwerk Infrastructuur Noord Nederland vormen ze de komende jaren…

Lees verder

Persbericht: Movares toetst spanningskwaliteit in Nederland

Advies- en ingenieursbureau Movares heeft het jaarlijkse landelijke rapport over de spanningskwaliteit (ook bekend als: power quality) in Nederland geschreven in opdracht van de brancheorganisatie Netbeheer…

Lees verder

Persbericht: Spoorzone Ede wordt visitekaartje van de stad

In opdracht van ProRail gaat een ontwerpteam van advies- en ingenieursbureau Movares en Mecanoo architecten aan de slag om het stationsgebied van Ede opnieuw vorm…

Lees verder

PHS Alkmaar-Amsterdam: Ministerie van IenW publiceert tracébesluit

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft op 7 november het tracébesluit Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Alkmaar – Amsterdam ondertekend. De publicatie van het…

Lees verder

PHS Amsterdam aan Movares gegund

De opdracht betreft een grote planstudie voor de sporen nabij en op Amsterdam Centraal. Er zal een Functioneel Integraal Systeemontwerp (FIS) gemaakt worden voor…

Lees verder

PHS Amsterdam Westhaven: Realisatie bovenbouw gestart

In de Amsterdamse haven is begonnen met de realisatie van de bovenbouw van het nieuwe opstelterrein voor reizigersmaterieel. Maandag 15 november zijn door VolkerRail de...
Lees verder

PHS Amsterdam: realisatie gestart

De komende jaren werkt ProRail in en rond station Amsterdam Centraal aan het project PHS Amsterdam Centraal. Movares werkt al sinds 2015 in opdracht van...
Lees verder

PHS Eindhoven I Eindsituatie in dienst

In een 76-urige treinvrije periode van zondag 23 oktober tot woensdagochtend 26 oktober is de laatste fase (stap 80) van de ombouw van het opstel-…

Lees verder

PICO symposium

U bent van harte uitgenodigd voor het PICO Symposium van advies- en ingenieursbureau Movares op 13 december 2012 in het Geldmuseum in Utrecht.

Lees verder

PICO symposium succesvol

Op donderdag 13 december 2012 organiseerde Movares het succesvolle PICO Symposium.

Lees verder

POM op locatie in hartje Utrecht

Op 24 april organiseert het Platform Omgevingsmanagement (POM) samen met Movares en de Project Organisatie Stationsgebied (POS) de derde POM op locatie. Op deze middag…

Lees verder

Power Quality – Spannende Tijden!

In samenwerking met het Cigré study committee “System Technical Performances“ organiseert Dutch Power op 11 september een interactief seminar over power quality. Wat merken we van…

Lees verder

PPS / ESCo Praktijkdag

Frits Verhees neemt plaats in het expertpanel van het grootste Nederlandse netwerkevenement op het gebied van Publiek Private Samenwerking en Energy Service Companies.

Lees verder

Praktijkseminar ‘Gezonde Steden’ – Omgevingswet

Omgevingswet 2019 als vliegwiel voor een gezonde en groene stad/regio. Presentatie door Irene Buitenhuis, senior adviseur ruimtelijke ordening bij Movares. Praktijkseminar ‘Gezonde Steden’ 15 november 2016.

Lees verder

Praktijkseminar: de implementatie van klimaatadaptatie in steden en regio’s

Lees het verslag van deze bijeenkomt   Het veranderende klimaat met als gevolg wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen, heeft een grote impact op steden en regio’s….

Lees verder

Predrag Jovanovic bestuurslid KIVI-TTOW

Predrag Jovanovic, tunnelexpert bij Movares Nederland, is bestuurslid geworden van het KIVI-TTOW.

Lees verder

Presentatie trillingsmaatregelen – GTL 2017

ProRail heeft Movares dit jaar op enkele plaatsen gevraagd door middel van metingen de effecten op trillingen van ondergrondse voorzieningen te meten. Het gaat daarbij…

Lees verder

Presentaties symposium Vervoer over Water

Kees de Vries: Lange Termijnstrategieën om meer vervoer over water te stimuleren Kees de Vries geeft aan dat de toename van de goederenstromen naar, in…

Lees verder

Primeur voor Heerlen: kantoor wordt station

Een tijdelijk station in leegstaande kantoorgebouwen. Dat was het bijzondere idee van de opdrachtgever gemeente Heerlen.

Lees verder

Principebesluit aanleg Uithoornlijn

De gemeenteraad van Uithoorn nam op 13 oktober 2016 het principebesluit voor de aanleg van de Uithoornlijn.

Lees verder

Prinsjesdag 2014 in QS magazine

Prinsjesdag 2014 brengt nieuwe kansen voor de branche. U leest het online in de QS, het relatiemagazine van Movares op magazine.movares.nl.

Lees verder

Proef met GeluidVangrail geslaagd

De proef met de GeluidVangrail langs de Hoeverweg (N512) in Egmond aan de Hoef is geslaagd. Een GeluidVangrail is een vangrail met daaronder een laag…

Lees verder

Proef met innovatieve GeluidVangrail langs N512 bij Egmond aan den Hoef

De provincie Noord-Holland plaatst op 30 januari 2020 als proef een innovatieve GeluidVangrail langs de Hoeverweg (N512) in Egmond aan de Hoef.  De GeluidVangrail is…

Lees verder

Project Fietsparkeren Binnenstad Amersfoort digitaal gestart met bepalen duurzaamheidsambities

Movares start project Fietsparkeren Binnenstad Amersfoort, waarbij we een strategie voor fietsparkeren in de binnenstad van Amersfoort en het Eemplein ontwikkelen.

Lees verder

Project Planstudie Guisweg nu echt van start

Nu alle betrokken partijen het gezamenlijke projectbureau aan de Parklaan in Koog Zaandijk hebben betrokken, is het project Planstudie Guisweg nu echt volop van start…

Lees verder

Projectovereenkomst station Nijmegen Goffert

Ondertekening projectovereenkomst nieuw station in Nijmegen Goffert. Movares maakte het ontwerp van dit nieuwe station.

Lees verder

Projectteam MJPG-spoor winnaar eerste kwaliteitsprijs 2016

Projectteam MJPG-spoor winnaar eerste kwaliteitsprijs 2016 Het projectteam MJPG-spoor is door jury, klant en collega’s gekozen als winnaar van de eerste Kwaliteitsprijs 2016. Met de…

Lees verder

ProRail en Movares werken samen aan de bereikbaarheid van station Amsterdam Centraal

Spoorbeheerder ProRail en Movares werken samen om het station Amsterdam Centraal ook in de toekomst goed bereikbaar te houden. Het is één van de drukst…

Lees verder

ProRail gunt Movares aanpassing corridor Alkmaar – Amsterdam

Spoorbeheerder ProRail heeft advies- en ingenieursbureau Movares opdracht gegeven voor de engineering van de aanpassingen op de spoorcorridor Alkmaar – Amsterdam. Het raamcontract daartoe werd…

Lees verder

ProRail gunt Movares contract voor Zuidwestboog Meteren

Spoorbeheerder ProRail en ingenieursbureau Movares hebben 13 april een contract ondertekend voor de realisatie van de Zuidwestboog Meteren. Tussen Meteren en Boxtel gaan meer treinen…

Lees verder

ProRail gunt Movares ingenieursdiensten PHS Den Bosch-Vught

Op 8 september 2020 hebben ProRail en Movares het contract getekend voor het project PHS Den Bosch – Vught met een waarde van 8,8 miljoen…

Lees verder

ProRail gunt Movares Meerjaren Programma Geluid

Spoorbeheerder ProRail heeft Movares het project Meerjaren Programma Geluid gegund.

Lees verder

ProRail gunt Movares renovatie perronkappen station Alkmaar

In opdracht van ProRail gaan wij de engineering doen voor de renovatie van alle perronkappen op station Alkmaar. Hiermee zetten we onze samenwerking bij de…

Lees verder

ProRail gunt opdracht PHS Eindhoven aan Movares

ProRail heeft onlangs het project PHS Eindhoven definitief aan Movares gegund.

Lees verder

ProRail verhoogt betrouwbaarheid dienstregeling rond Leeuwarden

Op de lijnen Leeuwarden – Harlingen bedient van oudsher de machinist de seinen.

Lees verder

ProRail winnaar plog- en plandel wedstrijd

172 kilo zwerfafval.. dat werd afgelopen week verzameld tijdens de plog- en plandelwedstrijd georganiseerd door de Green Business Club Utrecht. Het team van ProRail kwam…

Lees verder

ProRail zet ShimLift in tegen trillingen

Bij vijf overwegen op de Brabantroute wordt binnenkort ShimLift geïnstalleerd. Dit is een soort kunststof wig die tussen de dwarsligger en de spoorstaaf wordt geschoven….

Lees verder

Publicatie nieuwe kennismodule over wegontwerp en openbaar vervoer

CROW publiceerde onlangs een nieuwe kennismodule rond wegontwerp openbaar vervoer. Deze nieuwe online kennismodule bestaat uit een geheel herziene en geactualiseerde samenvoeging van twee eerdere…

Lees verder

Raamcontract DGB voor Movares

Movares heeft samen met partners een raamcontract binnengehaald bij het directoraat-generaal Bereikbaarheid (DGB). Het contract omvat o.m. strategische verkenningen.

Lees verder

Raamcontract integrale veiligheid Rijkswaterstaat

Raamcontract integrale veiligheid Rijkswaterstaat RWS heeft de raamovereenkomst met Movares verlengt voor ondersteuning op het gebied van integrale veiligheid. Het ROK IV contract heeft een…

Lees verder

Raamcontract Uithoflijn en remise voor Movares

De projectorganisatie van de Utrechtse Uithoflijn koos voor Movares als leverancier van de back-officediensten.

Lees verder

Raamovereenkomst EU-300 Technical & Spatial Services met TenneT

Vrijdag 9 september was de feestelijke ondertekening van het nieuwe TenneT raamcontract EU-300 Technical en spatial services. TenneT is meerdere raamovereenkomsten met een select aantal...
Lees verder

Raamovereenkomst GVB voor inhuur projectmedewerkers

Het consortium Movares-TASK is een samenwerkingsovereenkomst met GVB aangegaan voor de inhuur van projectmedewerkers: projectmanagers en project management officers (PMO). Het betreft een raamcontract voor minimaal…

Lees verder

Raamovereenkomst Provincie Noord-Brabant

Op 9 januari 2013 is de raamovereenkomst ingenieursdiensten voor infrastructurele werken voor de Provincie Noord-Brabant getekend.

Lees verder

Raamovereenkomst RVB technische en architectonische adviesproducten

Movares-Nieman raadgevende ingenieurs hebben op 13 oktober 2021 bij het Rijksvastgoedbedrijf in Den Haag de Raamovereenkomst technische en architectonische adviesproducten feestelijk ondertekend. Samen met raamcontractanten...
Lees verder

Rail-Tech Europe 2013

Op 19, 20 en 21 maart 2013 vindt de 9e editie van Rail-Tech Europe voor de tweede keer plaats in de Rijtuigenloods in Amersfoort.

Lees verder

Rail-Tech Europe 2015

Van 17 t/m 19 maart 2015 staat Movares op Rail-Tech Europe 2015, de tweejaarlijkse internationale vakbeurs voor railtechnologie.

Lees verder

Raildagen 2023

Op het terrein van Railcenter in Amersfoort presenteren we samen met collega advies- en ingenieursbureaus de innovatieve wereld van het spoor op verschillende thema’s: vervoer…

Lees verder

RailTech

Ontmoeten we u op de RailTech? Van dinsdag 21 t/m donderdag 23 juni is Movares aanwezig op één van de grootste spoorbeurzen van Europa: De…

Lees verder

RailTech 2017

Van 28 t/m 30 maart 2017 staat Movares op RailTech Europe 2017, de tweejaarlijkse internationale vakbeurs voor railtechnologie.

Lees verder

Ramspolbrug wint Betonprijs 2013

De Rampsolbrug heeft de Betonprijs 2013 gewonnen. Architect Edwin Megens van StudioSk/Movares maakte het architectonisch ontwerp.

Lees verder

Rapport deelscootermarkt: miljoenen autoritten vervangen door deelscooter

Een kwart van de deelscooterritten vervangt een autorit. Ook 1 op de 3 deelscooterritten wordt in combinatie met het OV gemaakt. Deze inzichten zijn afkomstig…

Lees verder

REA College bezoekt Movares

Leerlingen van het REA College bezochten Movares. Samen met de Movares Foundation verzorgde Jan vd Sluis dit bedrijfsbezoek voor jongeren met een beperking.

Lees verder

Realisatie multimodaal stationsgebied Breda

Het stationsgebied in Breda is getransformeerd naar een hoogwaardig en multimodaal openbaar vervoersknooppunt.

Lees verder

Recente maatregelen tegen trillingen en laagfrequent geluid

Donderdag 2 november 2017 organiseert ETS Spoor, samen met Movares, DGMR en de Gemeente Rotterdam een bijeenkomst over trillingen en geluid van het spoor. Een…

Lees verder

Reconstructie stationsomgeving Putten

Putten maakt de stationsomgeving klaar voor de toekomst door het aanpassen van (fiets)parkeerplaatsen en de toegang tot het station en de perrons, het verbeteren van…

Lees verder

Reductie stikstofoxiden (NOx) mogelijk in bouwsector

Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen en het verminderen van stikstof is er daar één van. De recente NOx problematiek heeft de druk om de…

Lees verder

Regiokantoor Noordoost verhuisd

Regiokantoor Noordoost van Movares in Arnhem is verhuisd. Vanaf maandag 25 september 2017 is het kantoor gehuisvest in het World Trade Center (WTC) nabij station…

Lees verder

Regioraad Stadsregio Amsterdam stemt in met aanleg Uithoornlijn

De regioraad van de Stadsregio Amsterdam besloot op 13 december 2016 om de Amstelveenlijn door te trekken naar het centrum van Uithoorn.

Lees verder

Relatiebezoek Movares

Donderdag 30 maart ontvangen wij een aantal relaties op het hoofdkantoor van Movares in Utrecht. Zij hebben meegewerkt aan het Klanttevredenheidsonderzoek 2016. Als dank voor…

Lees verder

Relatiebijeenkomst afscheid Johan van den Elzen 10-12-2015

Directievoorzitter Johan van den Elzen (1959) neemt dit jaar afscheid van Movares. Hij verlaat op 31 december 2015 het bedrijf. Sander Eijgenraam volgt hem per…

Lees verder

Renovatie Velsertunnel

In opdracht van de bouwcombinatie Hyacint (Besix, Dura Vermeer, Spie en Croon), die namens Rijkswaterstaat de renovatie van de Velsertunnel uitvoert, is Movares bezig om…

Lees verder

Restauratie historische stationskappen Leeuwarden en Groningen

Nadat in beide kappen forse schades zijn vastgesteld, worden in 2016 en 2017 kort na elkaar constructieve noodmaatregelen getroffen in de perronoverkappingen van de stations…

Lees verder

Restauratie Moerputtenbrug wint Europa Nostra Award 2013

Movares maakte het restauratieplan op basis waarvan subsidie is verkregen voor dit 600 m lange rijksmonument.

Lees verder

Resultaten van Movares’ prijswinnende pilot UpCycling!

Hoe kunnen we het fietsgebruik op de N225 stimuleren? Dat was de uitdaging in de prijsvraag: ‘het fietspad van de Toekomst’ van de provincie Utrecht….

Lees verder

Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken

Rijkswaterstaat komt met een update van de ROK, de Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken. Wat verandert er en waar moet u rekening mee houden? Hiervoor organiseren Rijkswaterstaat,…

Lees verder

Rijkswaterstaat gunt opdracht ‘Advisering Zwaar Transport’ aan Movares

Voor de derde keer op rij gaat Movares alle ontheffingsaanvragen voor exceptionele transporten boven 100 ton namens Rijkswaterstaat beoordelen. Het betreft een opdracht voor de…

Lees verder

Rijkswaterstaat selecteert Movares, KplusV en Alba Concepts voor de transitie naar een circulaire GWW-sector

Het consortium VacWerk bestaande uit de advies- en ingenieursbureaus Movares, KplusV en Alba Concepts, zijn door Rijkswaterstaat geselecteerd als vaste partners om de komende jaren…

Lees verder

Rijkswaterstaat vernieuwt raamovereenkomst Industriële Automatisering (IA), Machineveiligheid en Cybersecurity van IA en gunt Movares het perceel Machineveiligheid.

Rijkswaterstaat heeft een nieuwe raamovereenkomst afgesloten met acht partners in de Industriële Automatisering (IA), Machineveiligheid (MV) en Cybersecurity (CS) van IA. Ons is het perceel…

Lees verder

Rijnlandroute krijgt boortunnel

De gemeente Voorschoten krijgt een boortunnel van 2280 m als onderdeel van de Rijnlandroute.

Lees verder

Rik Luiten in vakjury Vakbeurs Energie

Van 4 tot 6 oktober 2016 vond in de Brabanthallen in Den Bosch de Vakbeurs Energie plaats, Nederlands grootste beurs op het gebied van energie….

Lees verder

Rinske Schukken nieuwe directeur Movares Foundation

Per 1 november is Rinske de nieuwe directeur van de Movares Foundation. Rinske: “Ik zie er enorm naar uit om samen met partners en collega’s…

Lees verder

Roadmap elektrificatie mobiele werktuigen 2030

Hoe zorgen we ervoor dat al het bouwmaterieel in 2030 volledig emissieloos is? Elektrificatie van mobiele werktuigen is een van de mogelijkheden. Dit heeft een…

Lees verder

Robert Claasen nieuwe interim CEO Movares

Robert Claasen is de nieuwe interim CEO van Movares. Hij brengt jarenlange (interim) ervaring mee, opgedaan in verschillende organisaties en sectoren. Robert: ‘Ik kijk er...
Lees verder

Robert Westrik nieuwe regiodirecteur Movares Zuidoost

Vandaag, 1 september, start Robert Westrik in Eindhoven als regiodirecteur Movares ZuidOost. Op zijn eerste werkdag bij Movares is hij er duidelijk in waar hij…

Lees verder

Robuuste mobiliteit geeft Randstad lucht en houdt zorg betaalbaar

De economie trekt weer aan en na jaren van bezuinigingen lijkt er weer geld te komen voor investeringen. Ondertussen slibben onze wegen dicht en zitten…

Lees verder

Ronkende motoren op de bouwplaats binnenkort verleden tijd?

Hoe richten we de bouwplaats zo emissieloos mogelijk in? Dat is de vraag waar de Topsector  Logistiek zich mee bezighoudt. Movares helpt daarbij. Er moeten…

Lees verder

Routekaart 2030 voor de Provincie Zeeland

De reductiedoelen van het landelijke Klimaatakkoord zijn duidelijk. Tegelijkertijd is het voor veel provincies en gemeenten ontzettend lastig om een vertaalslag te maken naar concrete…

Lees verder

Routekaart naar hoogwaardig fietsparkeren in stadscentra

Iedere gemeente staat voor de taak om mobiliteitsoplossingen te vinden in steeds schaarser wordende openbare ruimte. Hoogwaardig fietsparkeren wordt de norm. Maar hoe realiseer je…

Lees verder

Ruim baan voor de fiets in Den Haag

Via een snelle, comfortabele en veilige route op de fiets tussen de binnenstad van Den Haag, Ypenburg, Delft, Pijnacker en Voorburg? Dat kan sinds deze…

Lees verder

Ruimtekoers Forum

Op 23 november 2017 vindt het Ruimtekoers Forum plaats. Movares geeft een workshop. Onderwerp van de workshop is ‘Is bloemkool gezond?’.

Lees verder

SAAL A Almere bouw keersporen

SAAL A Almere bouw keersporen. Movares maakt het uitvoeringsontwerp voor alle railgebonden disciplines, civiele techniek en beveiliging.

Lees verder

Safety walk Pier Eringa en Johan van der Elzen

In de catacomben van Station Utrecht, recht onder spoor 8, hebben Pier Eringa (President-directeur ProRail) en Johan van der Elzen (directievoorzitter Movares) op 12 oktober 2015 een safety walk gehouden.

Lees verder

Samen werken aan 3D geprinte circulaire viaducten

Rijkswaterstaat voert een SBIR (Small Business Innovation Research) uit en daagt hiermee ondernemers uit om circulaire oplossingen te ontwikkelen en te valideren voor viaducten. Samen…

Lees verder

Samenwerken aan het ‘spoor van de toekomst’ in Oss

Oss heeft de ambitie om te groeien naar een gemeente met 100.000 (+) inwoners met bijbehorende voorzieningen. Het spoor vormt hierin een belangrijke, maar ook…

Lees verder

Samenwerken in de keten voor veiligheid

Movares en BAM Infraconsult hebben de 1e stap gezet om met Sweco en RHDHV om veiligheid in de keten naar een hoger en uniform niveau te tillen.

Lees verder

Samenwerking HU en zeeverkenners dankzij Movares Foundation

Studenten van de HU gaan met hulp van Movares onderzoek doen naar de duurzame herontwikkeling van het clubhuis van de Wilhelminagroep Utrecht.

Lees verder

Samenwerking Landschap Erfgoed Utrecht

Samen met Landschap Erfgoed Utrecht gaan we werken aan de versterking en het behoud en beheer van ons landschap en erfgoed. Landschap Erfgoed Utrecht zorgt…

Lees verder

Samenwerking Movares en ProRail resulteert in PLC Interlocking

De ontwikkeling van PLC Interlocking: ‘Het was voor ons ook nieuw: innoveren met de opdrachtgever’.

Lees verder

Scenarioverkenning emplacement van de toekomst

De grote spooremplacementen in stedelijk gebied nemen veel ruimte in beslag. Mede door de komst van extra materieel komt er steeds meer druk op de…

Lees verder

Scenarioverkenning toekomst van opstelterreinen

Tijdens deze scenarioverkenning kijken we naar nieuwe, innovatieve mogelijkheden voor opstel- en behandelruimte voor het groeiend aantal railvoertuigen (treinen, locomotieven, wagons, metro’s en trams). De…

Lees verder

Second opinion bij schadeafwikkeling

Aardbevingen als gevolg van gaswinning in de provincie Groningen hebben mogelijk geleid tot schade aan woningen en andere gebouwen in de provincie. Bij de afhandeling…

Lees verder

Seminar ‘Veiligheid en Gezondheid langs het spoor’

Een bijeenkomst die in het teken zal staan van externe veiligheid langs het spoor, trillingen vanuit de spoorbaan en geluid en geluidsoverlast.

Lees verder

Seminar “Nut en Noodzaak van Normering”

Installaties ten behoeve van railvervoer: Elektrische veiligheid, aarding & vereffening Normcommissie NEC9 “Elektrisch materieel, systemen en elektronische toepassingen voor spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer” van…

Lees verder

Seminar Duurzaam bouwen met staal 2015

Donderdag 3 september 2015 vindt bij Movares in Utrecht het seminar Duurzaam bouwen met staal 2015 plaats.

Lees verder

Seminar Duurzaam Bouwen met Staal 2023

Op donderdag 2 november, vindt bij Movares van 13:15 tot 18:30 het seminar Duurzaam Bouwen met Staal 2023 plaats. Kennisoverdracht van actuele informatie over duurzaamheid…

Lees verder

Seminar IABSE

Op woensdag 25 januari 2017 organiseert Bouwen met Staal samen met IABSE Nederland het seminar Materialen en hun constructieve eigenschappen.

Lees verder

ShimLift wint InfraTech Innovatieprijs

ShimLift is een innovatieve spoorstaafbevestiging en is ontwikkeld door Movares in samenwerking met BAM Rail.

Lees verder

Sigrid Baas: RvC-lid bij Movares

Met ingang van 1 mei 2021 treedt Sigrid Baas toe tot als lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van Movares Group B.V. Sigrid was…

Lees verder

Simulaties Movares op Youtube

Virtueel door station Amersfoort lopen of zelf een trein besturen. Het kon tijdens 175 jaar Spoor.

Lees verder

Singelloop 2017

Movares is een van de officiële sponsoren van de Singelloop 2017.

Lees verder

Slimme sensoren monitoren Schiphol tijdens grote uitbreiding

Belgische startup Zensor en Nederlands advies- en ingenieursbureau Movares bundelen krachten voor Europese topluchthaven De Belgische start-up Zensor en het Nederlandse advies- en ingenieursbureau Movares…

Lees verder

Slinger-Event: duurzaam ondernemen

‘Duurzaam ondernemen is meer dan alle gloeilampen inruilen voor spaarlampen. Maar is duurzaam ondernemen ook sociaal ondernemen? Wat zijn drijfveren voor duurzame ondernemers? Wat is…

Lees verder

Smart Charging elektrische auto’s maakt laden goedkoper

Het slim opladen van elektrische auto’s op die momenten dat er weinig vraag naar stroom is, maakt laden goedkoper. Dat blijkt uit onderzoek van advies-…

Lees verder

Sociale innovatie dé succesfactor bedrijven

Sociale innovatie doorslaggevend voor succes topsectoren: Topsectorenbeleid te eenzijdig gericht op technologische innovatie.

Lees verder

SolarTulip valt in de prijzen bij ‘’Energietransitie vaarwegoevers’’

Op woensdag 5 december ontving Richard Rijkers het innovatiecertificaat ‘energietransitie vaarwegoevers’ t.w.v. € 40.000 uit handen van gedeputeerde Rick Jansen van de Provincie Zuid-Holland en...
Lees verder

Spanningskwaliteit in Nederland steeds belangrijker

Spanningskwaliteit staat de laatste tijd steeds meer in de belangstelling. Niet voor niets.

Lees verder

Special reporter Cigré 2016 conferentie Parijs

Jeroen van Waes is gevraagd als Special Reporter voor de toonaangevende Cigré energietechniek conferentie in Parijs. Deze bijeenkomst is van 21 t/m 26 augustus 2016

Lees verder

Spooraansluiting Railterminal Venlo

Movares verzorgt in opdracht van ProRail de engineeringwerkzaamheden voor de spooraansluiting van een railterminal aan de westzijde van Venlo/Blerick. De aansluiting ligt op het baanvak Eindhoven – Venlo.

Lees verder

Spoorbrug versterken met stalen deksecties

In het juninummer van vakblad Bouwen met Staal beschrijven Mark van der Burg en Arjen Steenbrink hoe met een case study en metingen aan de…

Lees verder

Spoordata Congres

Data zijn in toenemende mate van belang voor de spoorbranche. Bij Movares verbinden we databronnen, kennis en expertise met elkaar en bieden onze klanten zo…

Lees verder

Spoordata Congres 7 juni | Van data naar inzicht

Data is hét modewoord op dit moment. De vraag is niet of data belangrijk is, de échte vraag is of het helpt om een concreet…

Lees verder

Staalbouwdag

Movares staat met een boeiende stand op de Nationaal Staalbouwdag 2013 waarin u van harte welkom bent.

Lees verder

Staalbouwdag

Movares neemt deel aan de Staalbouwdag 2014 met een stand en inzendingen voor de Staalbouwprijs. Station Groningen Europapark is genomineerd voor de Staalprijs.

Lees verder

Staalbouwdag 2015

Movares presenteert zich op de Staalbouwdag met een stand, waarin we o.a. onze bijdrage aan de Overeindsebrug (project KARGO) laten zien.

Lees verder

Staalbouwdag: vier nominaties voor Movares

De ‘Perronkappen station Europapark Groningen’, ‘Mobiele voetgangersbrug EventBridge’ en ‘Hoge sterkte staal, een slankmaker?’ van Movares zijn genomineerd voor de Nationale Staalprijs 2014/ StudentenStaalprijs 2014.

Lees verder

Staalbouwprijs 2016

De Paleisbrug won op 11 oktober 2016 de Nationale Staalprijs in de categorie Infrastructuur.

Lees verder

Staalprijs voor perronkappen en passerelle station Arnhem

De perronkappen en de passerelle van station Arnhem werden op 4 oktober gekozen tot (gedeelde) winnaar van de Staalprijs.

Lees verder

STAD-gesprek over Ruimte voor Mobiliteit

Op donderdag 6 september 2018 vond het STAD-gesprek ‘Ruimte voor Mobiliteit’ in Den Haag plaats. STAD-gesprek wordt georganiseerd door het Platform Stad, een onafhankelijke instelling…

Lees verder

Stagedag 4 mei 2018

Twee keer per jaar organiseert Movares een stagedag voor technische hbo studenten die op zoek zijn naar een meewerkstage of afstudeeropdracht. Doel van deze middag…

Lees verder

Stand van zaken Op Kop 2012

Movares is in 2011 verzocht deelprojectleider te worden in het Op Kop programma van de provincie Utrecht. Die rol heeft Movares als koploper met veel…

Lees verder

Stap voor stap naar oplossing stikstof

Worstelt u ook met de eisen die de stikstofaanpak aan u stelt? Het zal er niet minder op geworden zijn door de publicaties van het…

Lees verder

Start bouw nieuwe brug Amsterdam Rijnkanaal Utrecht

Wethouder Lot van Hooijdonk, regiodirecteur van ProRail Cees de Vries en aannemer BAM onthulden 15 november 2016 het bouwbord van de spooruitbreiding tussen Utrecht Centraal en Leidsche Rijn. Onderdeel van het project is de nieuwe stalen spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal, naar ontwerp van studioSK.

Lees verder

Start grootschalige renovatie van het J.U. Smitgemaal in Kinderdijk

Half november start Waterschap Rivierenland met de renovatie van het J.U. Smitgemaal in Kinderdijk. Het gemaal vind je bij de entree van het UNESCO Werelderfgoed…

Lees verder

Start marktconsultatie van BREEAM-NL Infra

Precies een jaar na de start van de ontwikkeling van BREEAM-NL Infra start de Dutch Green Building Council de marktconsultatie voor BREEAM-NL Infra.

Lees verder

Startbijeenkomst Nederlandse Trillingsvereniging

Het onderwerp trillingen en dynamica krijgt steeds meer aandacht binnen verschillende disciplines. Verschillende bedrijven en instanties werken aan kennisopbouw en/of passen kennis toe binnen een…

Lees verder

Startsein platform Inspecties op NEN/NVDO symposium

Startsein platform Inspecties op NEN/NVDO symposium

Lees verder

Station Breda in 360 graden

Het stationsgebied in Breda is getransformeerd naar een hoogwaardig en multimodaal openbaar vervoersknooppunt. Advies- en ingenieursbureaus Royal HaskoningDHV en Movares hebben dit samen in tien…

Lees verder

Station Europapark is het mooiste gebouw van 2013

Op de dag van de architectuur heeft het station Groningen Europapark de eerste prijs gekregen van zowel het publiek als de vakjury in Groningen.

Lees verder

Station Lelystad Centrum klaar voor Hanzelijn

Vrijdag 30 september werd het vernieuwde station Lelystad geopend. Het eerste station dat klaar is voor de Hanzelijn.

Lees verder

Station Nijmegen Goffert klaar in 2014

Station Nijmegen Goffert zal een nieuw stedelijk knooppunt worden waar auto, bus en trein samenkomen.

Lees verder

Station RAI als hotellobby

Het vernieuwde stationscomplex Amsterdam RAI is vanaf nu eindelijk helemaal klaar voor publiek. Na de opening van de fietsenstalling in maart van dit jaar, is…

Lees verder

Station RAI wacht transformatie

De werkzaamheden voor nieuwe sporen over de Europaboulevard zijn inmiddels gestart.

Lees verder

Station Uitgeest krijgt een beeldbepalend station

Om meer treinen te kunnen laten rijden tussen Alkmaar, Heerhugowaard en Amsterdam wordt het bestaande spoor tussen de steden aangepast. De plannen voor het traject…

Lees verder

Station Utrecht Leidsche Rijn geopend

Afgelopen zaterdag 8 juni is station  Utrecht Leidsche Rijn officieel geopend. Het station is een belangrijke schakel in de Utrechtse regio: het ontsluit de wijk…

Lees verder

Station Utrecht Vaartsche Rijn open

Op dinsdag 23 augustus 2016 is station Utrecht Vaartsche Rijn feestelijk geopend. Vanaf maandag 22 augustus stoppen hier de eerste treinen. Movares tekende voor het…

Lees verder

Station Zandvoort klaar voor de zomerdienstregeling

De oorsprong van station Zandvoort dateert van 1881. Door de jaren heen heeft het station diverse metamorfoses ondergaan zoals een verplaatsing van het station, een…

Lees verder

Stationsgebied Bilthoven: nieuw, veilig en groen!

Minister Schultz van Haegen gaf op maandag 11 juni het startschot voor een nieuw stationsgebied in Bilthoven.

Lees verder

Steden snel verbonden in één Daily Urban System

Beste paper op het Nationaal verkeerskundecongres 2016 (NVC 2016).

Lees verder

Stefan de Konink wint Blije Reizigersprijs 2013

Stefan de Konink van OpenGeo heeft de Blije Reizigersprijs 2013 gewonnen. De Blije Reizigersprijs is een initiatief van Railforum.

Lees verder

Stikstof en uw infraproject: snapt u het nog?

Stikstof is die andere crisis waar we in Nederland mee te maken hebben. Vooral de bouwsector ondervindt last van de beperkte ruimte die er is om…

Lees verder

Studio Beton lunchsessie Klimaatadaptatie

Sinds 2020 is de Betonvereniging gestart met Studio Beton: een reeks van inspirerende en interactieve webinars met verschillende sprekers en experts rondom actuele thema’s uit…

Lees verder

StudioSK/Movares genomineerd voor Rietveldprijs

Het project P+R De Uithof van KCAP en StudioSK is genomineerd voor de prestigieuze Rietveldprijs.

Lees verder

STW project lezing

Op 1 maart 2017 is er een lunchlezing over Grondverbetering met ‘Soil Sealing by Enhanced Aluminum Leaching.

Lees verder

Succesvolle afronding Buitendienststelling Elst

Vanaf woensdag 28 okotober 01.00 uur tot maandag 2 november 5 uur is er in Elst door aannemer Mobilis hard gewerkt om een tweetal spoordekken in te rijden….

Lees verder

Succesvolle buitendienststelling Heerlen

Station Heerlen gaat de komende jaren flink veranderen.

Lees verder

Supergeleiding, een koud kunstje?

Een volledige duurzame samenleving vraagt om een hoge mate van elektrificatie. Supergeleiding kan daarbij een belangrijke rol spelen en maakt bij extreem lage temperaturen elektriciteitstransport…

Lees verder

SURE 2012 – 20 juni: Dag van Urban energy

Van 18 t/m 22 juni 2012 vindt SURE 2012 plaats: een innovatiemarkt op het gebied van duurzame innovatie in de regio Utrecht. SURE 2012 is een…

Lees verder

Symbolische ondertekening PHS Eindhoven

27 juni werden de contracten van het project PHS Eindhoven symbolisch ondertekend door ProRail, Movares en Dura Vermeer.

Lees verder

Symposium ‘Duurzame Energievoorziening’

‘Werken aan duurzame energieoplossingen op wijkniveau’ In 2050 moet Nederland kunnen rekenen op een energievoorziening die veilig, betrouwbaar, betaalbaar én CO2-arm is. De integratie van…

Lees verder

Symposium evenementenveiligheid

Op 26 november organiseert Movares, in samenwerking met Congres- en Studiecentrum VNG, een symposium over evenementenveiligheid: voor gemeenten én door gemeenten.

Lees verder

Symposium Fiets+Voetbruggen 2020

Op 12 november 2020 organiseert de Nederlandse Bruggenstichting het 6de Symposium Fiets- en Voetbruggen. Deze keer online en in nauwe samenwerking met het Platform WOW….

Lees verder

Symposium Groene ICT en Duurzame ontwikkeling: Meters maken in het HO

Op 31 januari 2013 organiseren SURF en AgentschapNL het symposium Groene ICT en Duurzame Ontwikkeling in het hoger onderwijs. Ron Visser is namens Movares Energy…

Lees verder

Symposium Meerlaagse Veiligheid en Vitale Infrastructuur

 Doen we de Goeie dingen? Movares organiseerde maandag 4 november het symposium ‘Meerlaagsveiligheid en Vitale Infrastructuur’ van 12.30 tot ca 17.30 uur in het auditorium van…

Lees verder

Symposium Meerlaagse Veiligheid en Vitale Infrastructuur

Bekijk de streams en presentaties van dit geslaagde symposium.

Lees verder

Symposium NEN 2767 ‘Conditiemeting’

Op 7 juni 2018 organiseert NEN een symposium over NEN 2767 ‘Conditiemeting’. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de laatste ontwikkelingen rondom NEN 2767. Daarnaast…

Lees verder

Symposium Platform Fiets + Voetbruggen

Edwin Megens architect bij StudioSK/Movares geeft een lezing over de Heemstederbrug: een brug die ruimte laat aan een monument.

Lees verder

Symposium Vervoer over Water @2030

Op 29 november organiseerde Movares in Rotterdam het symposium Vervoer over Water @2030.

Lees verder

Symposium Water Governance & Veiligheid

Het doel van het symposium is het bepalen van een beeld hoe om te gaan met Governance om Nederland toekomstbestendig waterveilig te houden.

Lees verder

Team Movares – Hogeschool Rotterdam – Hogeschool Inholland – Techniek College Rotterdam bedenkt ‘De Energiemaker’ tijdens Techathon 2023

In één dag tijd een toekomstbehendig werk-woon concept bedenken voor een kavel in het Keilekwartier in M4H in Rotterdam. Dat was de opzet van de…

Lees verder

Techaton 2022: Transformatie van de Amersfoortse wijk Hoefkwartier

Op 10 november organiseerde Techniek Nederland voor de derde keer een Techaton. Tien teams van twee mbo-studenten, vier hbo-studenten en twee high potentials van diverse…

Lees verder

Tennet en Movares brengen duurzame energie nóg duurzamer aan land

Hoe maak je een duurzame vorm van energie nóg duurzamer? Dat was de vraag die netbeheerder TenneT ons stelde. Het ging hierbij om landstation Hollandse…

Lees verder

Terugtreden directieleden Movares

Advies- en ingenieursbureau Movares heeft met het oog op de strategische ontwikkelingen van het bedrijf een aantal besluiten genomen met betrekking tot de topstructuur van…

Lees verder

Testen met ICE op Hanzelijn succesvol

Van 4 tot en met 7 juni hebben ProRail en Movares succesvol snelheids- en veiligheidstesten uitgevoerd op de Hanzelijn. De lijn is geschikt voor het…

Lees verder

The International Watford Conference

Movares neemt als mede-organisator deel aan de internationale Watford Conference voor spoorgerelateerde ontwerpen.

Lees verder

Thema-avond YouCon

Thema-avond YouCon met de constructeurs van het jaar, waaronder László Vákár. Indicatie programma: Inloop vanaf 18:00 Programma 18:30 – 20:30 Borrel 20:30 – 21:30  

Lees verder

Themabijeenkomst nieuwe bereikbaarheidsopgaven

Op 10 april 2018 organiseerde Movares een themabijeenkomst over nieuwe bereikbaarheidsopgaven voor medewerkers van Rijkswaterstaat en het Ministerie van I&W. Sinds 2017 is er sprake…

Lees verder

Themabijeenkomst: Fiets snel weg

Op 17 mei 2016 vindt op het regiokantoor in Amsterdam een bijeenkomst plaats met als thema: fiets snel weg. Een aantal opdrachtgevers uit de regio…

Lees verder

Themamiddag Aardgasvrij

Over een aardgasvrije toekomst wordt al jarenlang regelmatig gediscussieerd. De snelheid waarmee nu beslissingen worden genomen – o.a. stop gaswinning Groningen uiterlijk 2030 en vrijgave…

Lees verder

Themamiddag Duurzame & Integrale Energiesystemen

Op dinsdagmiddag 29 november 2016 vindt de 10e themamiddag van Smart Energy NL bij Kiwa in Apeldoorn plaats. Volledig over op restwarmte, all-electric, biogasnetwerken ……

Lees verder

Themamiddag Energieopslag

Op donderdag 1 juni 2017 vindt de 11e themamiddag van Smart Energy NL plaats. We gaan deze middag in op de ontwikkelingen op het gebied van energieopslag.

Lees verder

Themamiddag slim, elektrisch openbaar vervoer

Tijdens deze 15e themamiddag gaan we in op het onderwerp ‘slim, elektrisch openbaar vervoer’. Jij komt toch ook? Binnen de vervoerswereld doen smart grids volop hun intrede….

Lees verder

Themamiddag Smart Buildings

Op 12 oktober vindt onze 12e themamiddag plaats. De locatie betreft ditmaal de Vakbeurs Energie in Den Bosch. We nodigen jullie van harte uit om…

Lees verder

Themamiddag Smart Grids Nederland

Wilt u uw ervaringen of visie op het gebied van smart grids delen? Kom dan naar de themamiddag Smart Grids Nederland: Smart Grids & Elektrisch Vervoer. Datum: 6 oktober 2015. Onderdeel van de vakbeurzen Energie 2015 en Ecomobiel 2015.

Lees verder

Themamiddag Smart Grids Nederland 2013

De energietransitie waarin de energieopwekking verduurzaamt en decentraliseert is in volle gang. Smart Grids Nederland.

Lees verder

Themamiddag Smart Grids NL

Smart Grids zijn ‘hot’. Op lokaal niveau worden prachtige resultaten gehaald waarbij de verschillende componenten van Smart Grids gedemonstreerd worden.

Lees verder

Themamiddag: zonne-energie

Tijdens onze 14e themamiddag staat zonne-energie centraal. Het gaat snel met de ontwikkelingen op dit gebied! Niet alleen wereldwijd; ook in Nederland steeg de productie…

Lees verder

Tientallen Movaren dit weekend werkzaam bij knooppunt Utrecht Centraal

Dit weekend zijn veel Movares-collega’s druk op Utrecht Centraal. Een belangrijke mijlpaal vindt plaats: de in dienst name van de nieuwe treinbeveiliging.

Lees verder

Tijdelijke huisvesting Eerste Kamer en Raad van State

Een monumentaal pand renoveren dat ook nog eens functioneert als parlementsgebouw is een bijzondere opdracht. Vier jaar lang werkten we aan de tijdelijke huisvesting van…

Lees verder

Tineke Huizinga nieuwe commissaris bij Movares

Advies- en ingenieursbureau Movares heeft per 1 juni 2018 een nieuwe commissaris. Het is Tineke Huizinga. Zij volgt Friso de Zeeuw op die reglementair aftreedt….

Lees verder

Toekomst van de Mariaplaats met 3D-bril

Wil je weten hoe het de Catharijnesingel en het verkeersplein Mariaplaats er uit komt te zien?

Lees verder

Toekomstvisie op het spoor Movares en Strukton

Een simpel en robuust spoorsysteem op basis van een aantal vaste corridors vormt het hart van de visie van Movares en Strukton.

Lees verder

Tourdirecteur opent fietsbrug Plofsluis Nieuwegein

Tourdirecteur Christian Prudhomme opent 30 juni officieel de Nieuwe Heemsteedse brug in Nieuwegein.

Lees verder

Trainingsmiddag: Het monitoren van spanningskwaliteit

Op 28 januari verzorgt Movares Energy in samenwerking met Fluke een trainingsmiddag over het monitoren van spanningskwaliteit.

Lees verder

Tram 22 rijdt!

Sinds de feestelijke opening op 14 december is Tram 22 de belangrijkste schakel in de bereikbaarheid van Utrecht Science Park. Movares is vanaf het allereerste…

Lees verder

Transferium De Uithof grootste P+R

P+R De Uithof is de grootste parkeergarage van Utrecht. KCAP Architects&Planners en StudioSK/Movares tekenden voor het architectonisch ontwerp.

Lees verder

Transitie naar elektrisch bouwmaterieel vol uitdagingen én kansen

De Topsector Logistiek heeft Movares opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de impact van elektrificatie van bouwmaterieel op de elektriciteitsvraag. In het onderzoek is…

Lees verder

Tunnelnetwerk meeting

Verslag eerste Tunnelnetwerkmeeting Movares 3 oktober 2013 Een primeur voor Movares en de bijna 40 aanwezigen van de bijeenkomst: het is voor het eerst dat…

Lees verder

Tunneltumult op Hanzelijn

Tunnel Tumult luidde de naam van de grootschalige multidisciplinaire oefening bij de tunnel Drontermeer in de Hanzelijn.

Lees verder

Twee nieuwe stations op Merwede-Lingelijn

De Merwede-Lingelijn heeft twee nieuwe stations. Movares heeft gewerkt aan de tracéstudie en het ontwerp van de lijn.

Lees verder

Twee nominaties voor Nationale Staalprijs 2016

Movares is dit jaar met twee projecten genomineerd voor de Nationale Staalprijs 2016. Overkapping busstation IJsei Het project Overkapping busstation IJsei is genomineerd in categorie A…

Lees verder

Twee projecten voor Dura Vermeer en Movares

Het gaat hierbij om Zevenaar Integraal Spoorwerk en SAAL A. Belangrijke gunfactor was het innovatie plan van aanpak.

Lees verder

Tweede bijeenkomst samenwerken in de keten voor veiligheid

Movares heeft een tweede bijeenkomst georganiseerd om samen met BAM Infraconsult, Sweco en RHDHV veiligheid in de keten naar een hoger niveau te tillen.

Lees verder

Uitreiking ‘Gouden sleutel tot de omgevingswet’

Tauw, Movares, gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat hebben onder begeleiding van De Bouwcampus de handen ineengeslagen om samen te leren over de geest van de Omgevingswet. Op 15 mei…

Lees verder

Uitwisseling waterschap Hollandse Delta en Movares van start

Waterschap Hollandse Delta en Movares zijn gestart met een uitwisselingsproject met als doel ervaringen uit te wisselen en kennis te delen op het gebied van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in de bouw, infrastructuur en waterbeheer.

Lees verder

Uitwisselstandaard voor informatie in de keten van ondergrondse infrastructuur

Op het gebied van ondergrondse infrastructuur staat Nederland voor grote opgaven. De energietransitie, vervangingsopgaven, klimaatadaptatie en 5G vragen om ingrijpende aanpassingen. Dit is lastig, want…

Lees verder

Utrecht Centraal open

Vanaf 31 juli kreeg de reiziger er ruim 2 voetbalvelden aan extra ruimte bij. Movares is nauw betrokken bij diverse aspecten van dit project.

Lees verder

Utrecht klaar voor sleuteloverdracht Tour de France

Fase 4 van de voorbereidingen voor volgende zomer gaat beginnen en Movares is erbij. Lees meer op cobouw.nl.

Lees verder

Utrecht wint start Le Tour 2015

Movares gaat zich samen met anderen inzetten om de organisatie van dit prachtige evenement te ondersteunen, vooral op gebied van mobiliteit.

Lees verder

Utrechtse fietscultuur onder de loep in TivoliVredenburg

TivoliVredenburg en Movares organiseren programmareeks over ruimtelijke vraagstukken  Utrecht is de op één-na beste fietsstad ter wereld. Onze fietsenstalling haalde de internationale pers, net zoals…

Lees verder

Utrechtse software zorgt voor veilige metrostations en aangename dierentuinen

Universiteit Utrecht en Movares bestendigen samenwerking crowdsimulatie.

Lees verder

Vakbeurs Energie

De Vakbeurs Energie, Nederlands grootste beurs op gebied van energie, vindt dit jaar plaats van 4 tot 6 oktober 2016 in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch….

Lees verder

Vakbeurs Energie

Vakbeurs Energie is hét platform gericht op duurzame energieopwekking en energiebesparing. Een platform boordevol innovaties, lezingen, live demonstraties en waardevolle contacten. Deelnemen aan Vakbeurs Energie…

Lees verder

Vakbeurs Klimaat

Wateroverlast, hittestress en droogte – het zijn de gevolgen van de klimaatverandering waarop beheerders van de openbare ruimte zich steeds indringender mee geconfronteerd zien. Oplossingen…

Lees verder

Veilig treinverkeer voortaan goedkoper

Veilig treinverkeer kan vanaf nu goedkoper.  Spoorbeheerder ProRail keurde onlangs het treinbeveiligingssysteem PLC Interlocking goed voor toepassing in heel Nederland. Dit systeem is door Movares…

Lees verder

Veiligheid als hoogste prioriteit

Op 20 maart kwam de partnerraad van het Kennisportaal Constructieve Veiligheid (KPCV) bijeen bij Movares. Daar deelde CEO Robert Claasen zijn inzichten over constructieve veiligheid,…

Lees verder

Veiligheid een ‘broodje aap verhaal’?

Veiligheid kent daarbij vele dimensies zoals bewustwording, gedrag, systemen en samenwerking. Tijdens deze bijeenkomst focussen wij op veiligheidsbewust zijn, waarbij wij op een ludieke manier en vanuit een unieke locatie veiligheid onder de aandacht te brengen

Lees verder

Verbindingswijzer – presentatie in regiokantoor Zuidwest

Hoe goed bent u bereikbaar? In een veranderende samenleving wil iedereen graag weten hoe bereikbaar hij/zij is. Ook voor gemeenten is dit een belangrijk onderwerp….

Lees verder

Verbreding A2 tussen knooppunten Het Vonderen en Kerensheide

De A2 wordt verbreed tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. In opdracht van Rijkswaterstaat pakt Movares de Systeemgerichte Contractbewaking (SCB) op voor het contract…

Lees verder

Verkeersveiligheidsaudit verplicht

Bij projecten aan rijkswegen is een verkeersveiligheidsaudit verplicht. Movares biedt deze dienst aan.

Lees verder

Verkenning Spoorknoop Eindhoven

De capaciteit van de Spoorknoop Eindhoven is op termijn niet meer voldoende voor de ambities van de regionale en (inter)nationale verbindingen. Daarnaast is de Brainportregio…

Lees verder

Verkenning Utrechts mobiliteitslandschap door Mobiliteit met allure

Movares ontwikkelde een toekomstverkenning waarin het Utrechtse mobiliteitslandschap van 2040 ontdekt wordt vanuit de invalshoek van de reiziger.

Lees verder

Verlenging raamcontract milieukundige bodemdiensten

De Gemeente Utrecht heeft laten weten dat zij het raamcontract voor het uitvoeren van milieukundige bodemdiensten met Movares en BK ingenieurs wil verlengen.

Lees verder

Vermindering spoorgeluid op tientallen locaties van start

ProRail werkt binnen het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) aan het stiller maken van het spoor. Eind dit jaar zijn alle saneringsplannen klaar met de geluidsmaatregelen voor tientallen…

Lees verder

Vernieuwde digitale QS Magazine

Met veel plezier en ook wel trots bieden we u het vernieuwde QS Magazine aan. Na 20 jaar verschijnt ons relatiemagazine nu in digitale vorm.

Lees verder

Vernieuwing Amstelveenlijn

In opdracht van Vervoerregio Amsterdam en begeleid door Metro en Tram van Gemeente Amsterdam, heeft VITAL (samenwerkingsverband van de VolkerWessels-ondernemingen Van Hattum en Blankevoort, VolkerRail…

Lees verder

Verslimmen en verschonen: aan de slag met (stads)logistiek beleid

Lopend naar het winkelcentrum om mijn pakketje af te leveren, word ik belemmerd door bestelauto’s en vrachtauto’s die staan te laden en te lossen, lawaai…

Lees verder

Vervanging brug Dr. Deelenlaan

Aannemer Heijmans vervangt in opdracht van Rijkswaterstaat en de gemeente Tilburg de markante ophaalbrug ter hoogte van de Dr. Deelenlaan in Tilburg.

Lees verder

Vervanging brug Dr. Deelenlaan te Tilburg

Movares heeft in opdracht van Heijmans de engineering van de onderbouw van de brug en de engineering van het bediengebouw verricht.

Lees verder

Vervanging CBI Tram voor het GVB Amsterdam

Movares heeft in samenwerking met RailCom (hoofdaannemer) voor het GVB Amsterdam de aanbesteding “Vervanging CBI Tram” gewonnen.
Voorafgaand aan het offerte traject hebben we ons moeten prekwalificeren waarbij de nadruk gelegd werd op ervaring met grote(re) projecten waarbij de ombouw tijdens bedrijfsvoering moet plaatsvinden. Vanuit onze ervaringen bij ProRail zijn we (Movares én RailCom) dat gewoon.

Lees verder

VibraDyna: een rekenmethode voor spoortrillingen

Een kwart miljoen mensen ondervindt ernstige hinder van spoortrillingen. De overheid neemt daarom maatregelen. Movares draagt daaraan bij de met de ontwikkeling van Vibradyna, een rekenmethode voor spoortrillingen.

Lees verder

Vier nieuwe elektrische poolauto’s

Met vier nieuwe Renault ZOE poolauto’s die rijden op zonne-energie zet Movares opnieuw een stap in de richting van schone mobiliteit. De ZOE heeft een…

Lees verder

VIO-dag 2016

Donderdag 14 april 2016 is de jaarlijkse VIO-dag in Dordrecht. Het team Wegen o.l.v. Menno Lipsius neemt deel aan deze dag met een stand. Jan…

Lees verder

VIOdag

Ook dit jaar organiseert de Vereniging Infra Ontwerp (VIO) de VIOdag. Deze interactieve bijeenkomst vindt plaats op donderdag 20 april van 08:30 – 18:00 uur in Van der…

Lees verder

Virtual reality op stand Movares RailTech

Van 28 t/m 30 maart 2017 staat Movares op de RailTech. In de stand kunnen bezoekers een kijkje in de virtuele wereld nemen door het opzetten van een VR-bril.

Lees verder

Virtual Smart Grid: deelnemers gezocht

Heeft u interesse om in een samenwerkingsverband energievraag- en aanbod optimaal op elkaar af te stemmen? Met als doel om ervaring op te doen met…

Lees verder

Vissen nemen voortaan de trap in Lopikerkapel

Vissen die de trap nemen? Zeker! Sinds de plaatsing van de door Movares ontworpen kunststof vispassage nemen de vissen in Lopikerkapel nu de trap om…

Lees verder

Vissennetwerk: Innovatieve monitoringsmethoden

Vissennetwerk: Innovatieve monitoringsmethoden

Lees verder

Vleutensebaan open voor verkeer

Vanaf vandaag kunnen alle automobilisten, fietsers en reizigers in het hoogwaardig OV gebruik maken van de Vleutensebaan.

Lees verder

VNG Jaarcongres

Op dinsdag 5 en woensdag 6 juni 2012 viert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Den Haag haar honderdjarig bestaan. Om dit te gedenken blikt…

Lees verder

VNG Jaarcongres – 13 en 14 juni 2017

Het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vindt dit jaar plaats in de Zeelandhallen te Goes. Het thema is ‘Vakmanschap’. Lees meer: https://www.vngjaarcongres.nl/ Movares…

Lees verder

VNG Jaarcongres 2016: Pionieren in de polder

7 en 8 juni 2016 Haarlemmermeer, Hangar 32 op Schiphol-Oost. Ook dit jaar nemen 2700 burgemeesters, wethouders en andere vertegenwoordigers van de Nederlandse gemeenten nemen…

Lees verder

VNG-congres 2015: ‘Dichtbij, Dialoog & Democratie’

Dinsdag 2 en woensdag 3 juni 2015 in Omnisport Apeldoorn. Door de decentralisaties, de ongekende dynamiek in de samenleving en het fragmenterende politieke landschap is…

Lees verder

VNG-jaarcongres 2018

Het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vindt dit jaar plaats in Maastricht. Het thema is ‘Over grenzen’. Movares is als exposant aanwezig op…

Lees verder

VNG-Jaarcongres Zwolle

Op 4 en 5 juni is het VNG jaarcongres 2013. VNG Nederland: “De opgaven waar we als Nederlandse gemeenten voor staan zijn ongekend. In 2018, aan…

Lees verder

Voetgangers en fietsers belangrijker voor bestedingen in binnensteden dan gedacht

Bezoekers die te fiets of te voet het centrumgebied bezoeken, komen frequenter en geven per bezoek minder uit dan bezoekers die met de auto komen….

Lees verder

Voorbereidingen vrije kruising PHS Amsterdam

Amsterdam Centraal wordt er steeds drukker. In de planning staat de bouw van een vrije kruising, daarvoor moet voorbereidend werk verzet worden om ruimte te…

Lees verder

Voorjaarsborrel 9 april vervalt – nieuwe datum wordt 8 april 2021

De jaarlijkse reünie voor gepensioneerde Movares-collega’s is een traditie die we ook in 2020 graag in ere hadden gehouden. Maar ook de Movares Personeelsvereniging wil…

Lees verder

Voorjaarsborrel gepensioneerde medewerkers Movares

Programma 14.30 uur: Ontvangst in bedrijfsrestaurant De Plint 15.00 uur: Opening door Jos Burgemeester / Liliane Lakerveld, Personeelsvereniging 15.05 uur: Sander Eijgenraam, directievoorzitter Movares 15.20…

Lees verder

Voorjaarsborrel gepensioneerde medewerkers Movares

U komt toch ook! Programma 15.00 uur: Ontvangst in bedrijfsrestaurant De Plint 15.30 uur: Opening door Frits Immers, Personeelsvereniging 15.35 uur: Sander Eijgenraam, directievoorzitter Movares…

Lees verder

Voorjaarsborrel voor gepensioneerden gaat ook dit jaar niet door

Helaas zijn wij ook dit jaar genoodzaakt om de voorjaarsborrel voor gepensioneerden, die gepland stond op 9 april jl., uit te stellen naar volgend jaar….

Lees verder

Voorjaarseditie QS magazine

Met veel plezier bieden wij u de voorjaarseditie van QS Magazine aan. Lees het online via magazine.movares.nl.

Lees verder

Voorlopige gunning ingenieursdiensten ERTMS-corridors

ProRail heeft bekend gemaakt welke ingenieursbureau’s welke spoorcorridors van het European Rail Traffic Management Systeem (ERTMS) gaan voorzien. De vijf in treinbeveiliging erkende ingenieursbureaus Arcadis,…

Lees verder

Voortgang keteninitiatieven Movares

Winter 2011-2012 Voortgang keteninitiatieven van Movares Eind 2010 heeft Movares twee lopende initiatieven voor het besparen van energie bij ProRail aangewezen als keteninitiatieven voor de…

Lees verder

Vorstelijke opening Velo-City

Vrijdag wordt het grootste fietscongres ter wereld afgesloten. Het evenement Velo-City in Arnhem en Nijmegen trekt meer dan 1500 deelnemers uit alle windstreken en meer...
Lees verder

Waardevolle duurzame leveranciersbijeenkomst over CO2-reductie

Op 22 november kwamen overheid en bedrijven, aangesloten bij het keteninitiatief De Duurzame Leverancier, samen bij Movares in Utrecht. De Duurzame Leverancier is het platform…

Lees verder

Wat betekent de E-transitie voor de grote infrastructuur beheerders

Eén van de grootste uitdagingen van dit moment is; HOE gaan we de verduurzaming van de energietransitie vormgeven? Tot op heden worden de ambitieuze doelstellingen…

Lees verder

Wat betekent de E-transitie voor de grote infrastructuurbeheerders?

Een van de grootste uitdagingen van dit moment is: hoe gaan we de verduurzaming van de energietransitie vormgeven? Tot op heden worden de ambitieuze doelstellingen t.a.v. de bijdrage van Nederland aan het verminderen van CO2-uitstoot nog niet gehaald.

Lees verder

Wat gebiedsontwikkeling kan leren van datatoepassingen uit de mobiliteitswereld

Al in de jaren ‘30 gingen stedelijke planners aan de slag met data om mobiliteitsproblemen op te lossen. Tel daar moderne datatoepassingen van Google en…

Lees verder

Water in de openbare ruimte

Het klimaat verandert. Het regent vaker en harder en hittegolven komen steeds vaker voor. In een land dat zo dichtbevolkt is als Nederland, gaat dit…

Lees verder

Waterberging onder de trambaan?

In veel dichtbebouwde gebieden is het afvoeren van regenwater een probleem. Dit wordt verergerd door het veranderende klimaat, waardoor hevige regenbuien steeds vaker optreden. Het…

Lees verder

Waterbouwdag

Bezoek de stand van Movares op de Waterbouwdag op dinsdag 26 november 2013 in de Doelen in Rotterdam. Thema van de Waterbouwdag is dit jaar: Waterbouw Welvaart….

Lees verder

Waterbouwdag 2014

Bezoek de stand van Movares op de Waterbouwdag 2014 op donderdag 13 november 2014 in De Doelen in Rotterdam.

Lees verder

Waterbouwdag 2015

Bezoek de stand van Movares op de Waterbouwdag 2015 op dinsdag 10 november 2015 in De Doelen in Rotterdam.

Lees verder

Waterbouwdag 2016 – 10 november

Waterbouwdag 2016 – 10 november Samen met Frans Hendrikx (Rijkswaterstaat) verzorgt Bart Bouwens (Movares) de lezing over Maaswerken om 13.40-14.10 uur. Als exposant op de…

Lees verder

Waterbouwdag 2017

Movares is ook dit jaar aanwezig op de Waterbouwdag. Movares en WSRL verzorgen samen een presentatie over ons lopende project Toets-op-Maat SLA.

Lees verder

Waterbouwdag 2018

Movares presenteert tijdens de Waterbouwdag 2018 ’s wererlds eerste 3D geprinte vistrap.

Lees verder

Waterontspanner – stabiliteitsverbetering van rivierdijken

In samenwerking met het Waterschap Rivierenland en Deltares ontstond het idee van de ‘Waterontspanner’.

Lees verder

Waterontspanner in het nieuws

Cobouw plaatste 25 september een paginagrote foto van de innovatieve Waterontspanner die op dit moment bij Schoonhoven wordt gebouwd.

Lees verder

We moeten en kunnen slim versnellen met het onderhoud van onze infrastructuur

Marc Hartsema (Arcadis), Gert Visser (Movares) en Ka-Lung To (Antea Group) spraken op woensdag 30 maart in de Tweede Kamer der Staten-Generaal tijdens het rondetafelgesprek…

Lees verder

Webinar ‘Railprofessional worden’

15:00 tot 16:30 Heb jij altijd al gedroomd van een carrière in het spoor of wil je meer weten over hoe dit er uit kan…

Lees verder

Weerman Reinier van de Berg onderstreept belang duurzaamheid

Snel en goed kunnen aantonen dat projecten en processen duurzamer kunnen. Dat is wat de Duurzame Leverancier haar leden biedt. Voor opdrachtgevers is aantoonbare duurzaamheid…

Lees verder

Wegencongres sessie: De winnende tender

Bezoek onze sessie ‘De winnende tender’ op het Nationale Wegencongres op 26 september 2013 in NBC Nieuwegein.

Lees verder

Wegwijzer afvaltransport over water: op naar duurzamer en efficiënter afvalvervoer

Jaarlijks verwerken Nederlandse afvalenergiecentrales (AEC’s) zo’n 7,5 miljoen ton reststromen, waarvan 2,4 miljoen huishoudelijke reststromen. Het afvaltransport gebeurt voor een groot deel nog altijd over…

Lees verder

Wereldprimeur: 3D-betonprinter geeft 154 gedateerde flatwoningen een nieuw gezicht

3D-geprinte betonelementen toveren twee gebouwen van grijs en saai beton om naar een uniek en modern geheel.

Lees verder

Werk maken van (on)bedoelde effecten van klimaatadaptatie

Maak werk van (on)bedoelde effecten van klimaatadaptatie. Daar pleit klimaatambassadeur bij NLIngenieurs, Mathijs van Vliet, voor.

Lees verder

Werkconferentie Topsector Energie

De doelen zijn helder: 16% duurzame energie en 100 PJ energiebesparing in 2023. Met het Energierapport komt de langere termijn erbij om in 2050 95%…

Lees verder

Whitepaper Flitsbezorging: kansen en kaders

Flitsbezorging is een nieuw fenomeen in Nederland. Zij bezorgen boodschappen binnen tien minuten aan huis en dat spreekt veel mensen aan. Echter zorgen deze boodschappendiensten,…

Lees verder

Wiljan de Moor betondocent van 2013

Wiljan de Moor, adviseur betontechnologie bij Movares, is tot betondocent van het jaar voor de Betonvereniging verkozen.

Lees verder

Winst aanbesteding spoorsimulatoren voor STC group

Movares heeft de Europese aanbesteding van STC Group, een internationale onderwijs- en kennisinstelling voor scheepvaart, transport en havenindustrie gewonnen. Het gaat om de ontwikkeling van…

Lees verder

Wintrack hoogspanningsmast wint staalbouwprijs 2016

De Wintrack hoogspanningsmast van TenneT heeft op 11 oktober tijdens de staalbouwdag de staalbouwprijs 2016 in de categorie ‘Industriële Bouw’ gewonnen. De jury looft het…

Lees verder

Wissels vervangen bij station Utrecht Centraal

ProRail vervangt van zaterdag 8 tot maandag 17 juli 2017 500 meter spoor bij Utrecht Centraal, waaronder 23 wissels. Dit zijn wissels die eerder op het…

Lees verder

Wisselverwarming

Nieuw wisselwarmtesysteem beduidend milieuvriendelijker Geen twaalf, maar tachtig procent minder Spoorbeheerder ProRail heeft tot doelstelling om twaalf procent  CO₂-reductie  te realiseren in 2012. Een ambitie…

Lees verder

Workshop Verkenningen

Op 25 oktober vindt een workshop over Verkenning bij Movares plaats.

Lees verder

YouCon: Thema-avond Digital Construction

Hoe pas je digitale maakmethoden toe in de bouwsector? Tijdens deze thema-avond komen inspirerende voorbeelden voorbij. De sprekers laten de bouwplaats van de toekomst zien…

Lees verder

Young Movaren en elektrisch wegvervoer

Een enthousiast team van negen Young Movaren verdiept zich tijdens hun buitenlandreis naar München in elektrisch wegvervoer.

Lees verder

Zero Emissie Bouwplaats voor Dijksgracht PHS Amsterdam 

Investeren in spoorinfrastructuur is van essentieel belang om Nederland bereikbaar en aantrekkelijk te houden. Hoe kunnen we dit zo duurzaam mogelijk aanpakken? Om de flinke…

Lees verder

Zero Emissie Logistiek in het stationsgebied

Het GBCU Café van 17 september 2020 van Green Business Club Utrecht Centraal (GBCU) was de aftrap van het project Zero Emissie Logistiek van de…

Lees verder

Zevenaar derde spoor stelt grensovergang Zevenaar na 12 dagen weer in dienst

Afgelopen weekend is in Zevenaar de tweede grote treinvrije periode succesvol afgesloten. In twaalf dagen zijn onder meer drie wissels verwijderd en is een nieuwe…

Lees verder

Zoutloods Rijkswaterstaat in Houten

Dinsdag 22 januari 2019 – code geel – in totaal heeft Rijkswaterstaat de afgelopen twaalf uur al ruim 3,5 miljoen kilo zout op de snelwegen…

Lees verder

Lees verder

Aanmelden Movares Fietscafé

Met dit formulier kunt u zich aanmelden voor het fietscafé op donderdag 29 juni van 15:00 – 17:00 in Arnhem.

Lees verder

Agenda

Lees verder

Algemene voorwaarden

DNR 2011 – 1e herziening – juli 2013 Hier kunt u de algemene voorwaarden downloaden welke van toepassing zijn op offertes, de overeenkomsten die hieruit…

Lees verder

Bedankt voor uw aanvraag

U ontvangt binnenkort een V&G kalender, het kan enkele werkdagen duren.  

Lees verder

Bevestiging inschrijving webinar ‘Railprofessional worden?’

Bedankt voor je aanmelding! Uiterlijk maandag 11 oktober ontvang je van ons de link voor deelname aan het webinar ‘Railprofessional worden? Dit is het spoor…

Lees verder

Bevestiging Movares-webinar Klimaat en infra, keuzestress of tijd zat?

Hartelijk dank voor het invullen van dit formulier. U heeft een e-mail ontvangen ter bevestiging van het invullen van dit formulier.

Lees verder

Certificaten en rapportages

Lees verder

Colofon

Deze website is een uitgave van Movares Nederland bv. Voor vragen of opmerkingen kunt u het beste contact opnemen met de afdeling Communicatie via het algemene…

Lees verder

Contact

Hoofdkantoor KVK-nummer: 30124367 Routebeschrijving PerscontactLaurens LaseurManager Marketing en Communicatie06 – 18901306laurens.laseur@movares.nlPersinformatie Regiokantoren Amsterdam (Noordwest) Arnhem (Noordoost) Eindhoven (Zuidoost) Rotterdam (Zuidwest)
Lees verder

Contactformulier

Lees verder

Cookie Statement

Lees verder

Diensten

Lees verder

Duurzaamheid

Duurzaamheid is voor ons geen optie maar een missie. Het zit daarom al lange tijd verweven in onze bedrijfsvoering. We zijn het ingenieursbureau met de...
Lees verder

Enquête

Lees verder

Enquête Waterproblematiek Schalkwijk

Onderstaand het enquêteformulier. Verzoek om het zo nauwkeurig mogelijk in te vullen en na afloop te versturen door gebruik te maken van de knop onderaan…

Lees verder

Evaluatie Bruggendag 2023

Met een goed gevoel kijken we terug op de Movares Bruggendag. Mede dankzij jou was het een inspirerende en interactieve dag. Wij zijn natuurlijk ook...
Lees verder

Evaluatie EMC-café

Met een goed gevoel kijken we terug op het eerste EMC-café. Mede dankzij jou was het een inspirerende en interactieve dag. Wij zijn natuurlijk ook...
Lees verder

Gedragscode

Als onafhankelijk advies- en ingenieursbureau hanteert Movares de volgende gedragscode. De leiding van Movares wil de toonaangevende positie van Movares waarborgen en zal haar medewerkers…

Lees verder

Home

Samen werkt het Het ligt binnen uw en ons bereik: een leefbaar, bereikbaar en duurzaam Nederland. De grote uitdaging is niet dát we er komen,...
Lees verder

Inschrijfformulier Movares WielerClassic, 24 juni 2023

.

Lees verder

Jaarlijkse borrel voor gepensioneerde Movaren

De foto’s van de borrel van 5 juni 2023 zijn te bekijken via onderstaande link: Ingenieursbureau Movares has shared 133 photos with you! | Flickr…

Lees verder

Keteninitiatieven

Door samen te werken in de keten onderstrepen we het belang van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen staan we sterker. Hieronder vindt u een overzicht van...
Lees verder

Logistieke hubs

Sinds de opkomst van het online winkelen is er een gigantische toename geweest in het logistieke vervoer in de stad. Parallel aan deze ontwikkeling worden...
Lees verder

Milieubeleidsverklaring

Movares werkt met overtuiging aan de ontwikkeling van een duurzame leefomgeving en de infrastructuur van de toekomst. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid zetten we onze kennis…

Lees verder

Mobiliteitshub is de toekomst

In een ideale samenleving is alles dichtbij. Toch is niet altijd alles op korte afstand aanwezig en dus is voor de langere afstanden mobiliteit nodig....
Lees verder

Movares Bruggendag 1 juni 2023

Lees verder

Movares Bruggendag 2023 sessies

Op 1 juni is Movares Bruggendag, en jij bent erbij! Om alles in goede banen te leiden, vragen we je om uiterlijk 25 mei jouw…

Lees verder

Movares EMC-café

Door de energietransitie zijn aanpassing en uitbreiding van het elektriciteitsnet harder nodig dan ooit. Er moet zeker op het gebied van kabels en leidingen veel…

Lees verder

Movares gecertificeerd voor CO2-prestatieladder

Movares is sinds 2009 gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder. Sinds 2010 kopen we onze CO2 die we uitstoten af en zijn we CO2-neutraal. En in 2011...
Lees verder

Movares Magazine

Als eerste ons magazine ontvangen? Met een gratis abonnement op Movares Magazine ontvang je 4 keer per jaar het digitale blad automatisch in je e-mailbox.
Lees verder

Movares Magazine artikel van het jaar 2023

Stemmen is helaas niet meer mogelijk. Binnenkort zullen we o.a. op deze site de winnaar bekend maken. Het jaar loopt ten einde en dat betekent...
Lees verder

Movares WielerClassic 2023

Op zaterdag 24 juni wordt de 12e editie van de Movares WielerClassic verreden. Schrijf je hier in, of via de oranje link onderaan deze pagina…

Lees verder

Movares-webinar Klimaat en infra, keuzestress of tijd zat?

Hieronder kunt u zich aanmelden voor het webinar Klimaat en infra, keuzestress of tijd zat? Datum: donderdag 17 juni 2021 Tijd: 12.30 – 13.45 uur….

Lees verder

Nieuwjaarsshow 2021

Op 4 januari om 16.30 uur gaat onze nieuwjaarsshow in première. Onder het genot van een hapje en een drankje blikken we samen terug op...
Lees verder

Nieuwsoverzicht

Lees verder

Offerte aanvragen

Waar kunnen we u mee helpen? Onze adviseurs en ingenieurs zijn actief op het gebied van infrastructuur, mobiliteit, digitale transformatie, klimaatadaptatie, energietransitie en circulair bouwen....
Lees verder

Onze mensen

Lees verder

Organisatie

Met ongeveer duizend collega’s zetten wij ons iedere dag in voor een leefbaar, bereikbaar en duurzaam Nederland. We werken met multidisciplinaire teams aan landelijke projecten...
Lees verder

Over Movares

Lees verder

Pers

Movares biedt adviezen en ontwerpen op het gebied van maatschappelijk relevante thema’s als betrouwbare infra, energietransitie, mobiliteit, circulair bouwen, klimaatadaptatie en digitale transformatie. Samen met...
Lees verder

PHS

Lees verder

Privacy Policy

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze Websites en in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens….

Lees verder

Projecten

Hier vindt u een overzicht van een aantal van onze gerealiseerde projecten. Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem contact met ons op...
Lees verder

ProRail

ProRail zorgt voor een veilig, betrouwbaar, punctueel en duurzaam spoornetwerk. Ook zorgt ProRail voor comfortabele stations. Movares helpt ProRail deze doelen te bereiken. Zo maakt…

Lees verder

QS

QS is het relatiemagazine van Movares Nederland B.V. Lees nu het magazine online en/of meld u aan als abonnee met het onderstaande formulier. Het QS…

Lees verder

QS Magazine ontvangen

Hartelijk dank voor het aanmelden voor het Movares QS Magazine! U ontvangt een e-mail bij het verschijnen van het volgende nummer. Ga naar het QS…

Lees verder

Rainroad

Het klimaat verandert! En dat merken we ook in Nederland. We worden vaker geconfronteerd met extreme regenbuien die met name in de stedelijke omgeving voor...
Lees verder

Referenties (selectie) en downloads

Referenties (selectie) Onderwerp: Geschikte locaties voor batterijwisselstation Opdrachtgever: Better Place In opdracht van Better Place heeft Movares onderzocht wat in Nederland vanuit energetisch en kostenperspectief…

Lees verder

Samen gezond, veilig en duurzaam werken

De internationale norm voor kwaliteit- en milieumanagement geniet wereldwijd grote bekendheid. Movares is gecertificeerd voor de ISO-9001-, ISO-27001-, ISO-14001– en ISO-19650-normen. We blijven ons continu ontwikkelen...
Lees verder

Sitemap

Lees verder

Stadslogistiek en gebiedsontwikkeling

Steden worden steeds groter, wat zorgt voor toenemende drukte. In centrumgebieden neemt de druk op de openbare ruimte toe door groei van het aantal inwoners,...
Lees verder

testpagina formulieropbouw

Lees verder

Welk artikel wordt de winnaar ‘Best gelezen artikel Movares Magazine 2023’?

Lees verder

Werkvelden

Voor en met opdrachtgevers als ProRail, Rijkswaterstaat, gemeenten, provincies, netbeheerders, aannemers en private partijen bedenken we oplossingen voor de infrastructuur en mobiliteit van Nederland. Onze...
Lees verder

Aimee Baars

Aimee is in 2021 als stedenbouwkundig ontwerper begonnen bij Movares. Met een achtergrond in sociale geografie en architectuur heeft Aimee een integrale blik op de…

Lees verder

Alex Muller

Zijn ruime kennis en ervaring maken Alex Muller tot expert Verkeer en Vervoer. Binnen Movares houdt hij zich bezig met het ontwikkelen van nieuwe verkeer-…

Lees verder

Alex van Gilst

Alex is een ambitieuze, gedreven en kundige projectmanager die uitdagingen niet uit de weg gaat. Het managen van complexe (integrale) projecten is zijn vak, daarin ligt zijn kracht.

Lees verder

André Klarenbeek

André is een deskundig staal- en conserveringsspecialist met ruime ervaring in de railinfrastructuur, weginfrastructuur en natte infrastructuur zoals grote bruggen, perronoverkappingen en remmingswerken. Hij spreekt…

Lees verder

André Seegers

André Seegers heeft ruime ervaring met de ontwikkeling en implementatie van spoorbeveiliging en treinbeïnvloeding. Hij vervult de rol van adviseur, veiligheidsmanager of projectleider gedurende de verschillende fases in de ontwikkeling van nieuwe systemen, van aanbesteding tot vrijgave.

Lees verder

Annelies van Remmerden-Hendriks

Annelies is een bevlogen en inspirerende manager. In haar aanpak staat het belang van de klant altijd voorop. Annelies heeft een duidelijke visie op wat…

Lees verder

Annerieke van der Linde

Annerieke van der Linde is een enthousiaste jurist contracteren en aanbesteden bij Movares.

Lees verder

Anoek Brugman

Anoek werkt als adviseur ecologie aan grote infrastructurele projecten, veelal langs het spoor of langs wegen. Binnen deze projecten verzorgt zij de check op natuurwaarden…

Lees verder

Anton van ’t Klooster

Anton van ’t Klooster is een specialist op het gebied van beweegbare bruggen en in het bijzonder de bewegingswerken daarvan. Anton heeft vele jaren ervaring…

Lees verder

Arjan Freije

Arjan werkt op het snijvlak van landschap en mobiliteit. Met zijn achtergrond in zowel de landschapsarchitectuur (Wageningen) als mobiliteit (Delft) heeft hij een brede expertise…

Lees verder

Arjen Boon

Arjen Boon is een breed georiënteerde, initiatiefrijke railtechnisch adviseur/projectleider. Met zijn helikopterview en zijn technisch inhoudelijke kennis is hij sterk in het analyseren, structureren en…

Lees verder

Arjen Steenbrink

Arjen werkt sinds 2007 met veel enthousiasme bij de afdeling van advies- en ingenieursbureau Movares. Hij houdt zich met name bezig met het ontwerpen van…

Lees verder

Arno Vernooij

Arno Vernooij is als projectleider Omgeving en Conditionering verantwoordelijk voor multidisciplinaire infraprojecten op het gebied van o.a. omgevingsmanagement, vergunningen, bodemonderzoek, waterhuishouding, ecologie en kabels en…

Lees verder

Arnold van Bruchem

Arnold van Bruchem is een senior adviseur Railverkeersystemen wiens kracht ligt in directievoering en (bouw)coördinatie van complexe buitendienststellingen.

Lees verder

Aydemir Çetin

Aydemir Çetin heeft zijn sporen verdiend bij infrastructuurprojecten en met name aan de kant van configuratie- en informatiemanagement.

Lees verder

Bart de Vet

Bart de Vet is een consultant met zeer veel ervaring op het gebied van elektrisch energietransport in zowel de energie als railsector. Hij heeft in binnen- en buitenland ervaring opgedaan.

Lees verder

Bart van Leeuwen

Bart van Leeuwen is manager van de kennislijn Gebouwen en Infra. Deze kennislijn bestaat uit 280 professionals die werken aan: constructies, bruggen, sluizen, gebouwen, architectuur,…

Lees verder

Bob Bijlsma

Bob is een werktuigbouwkundige in hart en nieren en beschikt vanuit zijn opleiding over voldoende theoretische kennis. Sinds 2012 is Bob werkzaam bij Movares en…

Lees verder

Bob Bos

Bob Bos is door zijn jarenlange ervaring m.b.t. documentbeheer binnen de projecten uitgegroeid tot een specialist op dit gebied bij Movares.

Lees verder

Charlotte van Barneveld

Charlotte van Barneveld is een procesmanager op het gebied van stedelijke mobiliteit en de ontwikkeling van OV-knopen. Zij heeft ervaring in het opstellen van visies…

Lees verder

Daniel van Dijke

Daniel heeft brede ervaring op gebied van product- en projectmanagement en agile software development. Hij heeft ervaring met projecten voor klanten als BBC, Shell, TenneT…

Lees verder

Diederik Bredero

Diederik is een gedreven projectmanager. Hij heeft expertise op het gebied van zowel complexe strategische vraagstukken in de publieke sector alsook ruimtelijke projecten in de…

Lees verder

Dmitri Levin

Dmitri Levin is een gedreven architect bij studioSK – de ontwerpstudio van Movares op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschap. Hij creëert architectuur en…

Lees verder

Edwin Megens

‘Architectuur is mensenwerk. De gedrevenheid van opdrachtgever, bouwers en adviseurs om gezamenlijk een goed project te realiseren bepaalt de kwaliteit van de gebouwde omgeving. De…

Lees verder

Edwin Zijlstra

Als senior projectleider Uitvoering begeleidt Edwin Zijlstra grote en kleine multidisciplinaire projecten in uitvoering (nieuwbouw aenls vernieuwing). Zowel D&C-contracten in combinatie met UAVgc als traditionele directievoering.

Lees verder

Elma Dijkerman

Elma Dijkerman is sinds eind 1990 werkzaam in de spoorwegwereld. Vanaf 2000 was ze betrokken bij het opstellen van veiligheidsanalyses en -onderbouwingen voor diverse spoorprojecten,…

Lees verder

Emiel Singor

Emiel is een allround adviseur met ruim 32 jaar ervaring in de rail-en weginfrastructuur. Als geen ander heeft hij kennis van de vele werktuigbouwkundige en…

Lees verder

Enzo Bronzwaer

Enzo Bronzwaer is een jonge civiel ingenieur met kennis van verkeerskunde en vervoerswetenschappen. Onderwerpen als (hoogwaardig) openbaar vervoer, smart mobility, intelligent transport systems, duurzaamheid ziet…

Lees verder

Eric Terwolbeck

Eric Terwolbeck heeft jarenlange ervaring met het pro­jectmatig en oplossingsgericht werken aan grote en complex gefaseerde spoorprojecten in drukbevolkte omgevingen, op de vrije baan en…

Lees verder

Erik van Eck

Erik van Eck is manager kunstwerken. De (civiele) kunstwerken, zoals bijvoorbeeld bruggen, tunnels, viaducten, geluidsschermen, ecoducten, sluizen en gemalen, vormen hier een belangrijk onderdeel van….

Lees verder

Ester Vos

Ester Vos heeft zowel vanuit de zijde van Rijkswaterstaat, als vanuit de aannemer, als vanuit ingenieursbureaus, ervaring opgebouwd op het gebied van ontwerp, voorbereiding en…

Lees verder

Fabian Wegewijs

Fabian Wegewijs gelooft in een leefbare stad en de onmisbare rol die openbaar vervoer hier in speelt. Zijn ultieme droom is het realiseren van een…

Lees verder

Fons van Reisen

Werken aan een planstudie is het mooiste dat er is: verbinden van mensen en opgaven in een altijd dynamische omgeving

Lees verder

Francien van Ojen

Francien is een betrokken, communicatief vaardige adviseur op het gebied van planstudies. Zij vindt het prettig om met anderen samen te werken, het liefst aan…

Lees verder

Frans Verweij

Frans is een gedreven Projectmanager/Tendermanager/Contractmanager met goede contactuele eigenschappen en sociale vaardigheden. Een generalist die brede ervaring in management en tender-/projectmanagement en industriële automatisering combineert…

Lees verder

Fred van Baalen

Fred van Baalen heeft ruime ervaring en expertise op het gebied van bruggen, tunnels, stations en andere civieltechnische constructies. Hij heeft aan een breed scala…

Lees verder

Frits Makkinga

Het ontwikkelen van nieuwe producten en het continu verbeteren van processen – met en voor de klant. Daar ligt de passie van Frits Makkinga, manager innovatie en business development bij de divisie Rail van Movares.

Lees verder

Gerard van de Geer

Prettig en veilig verblijven in een gebouw, valt of staat met een goed ontwerp

Lees verder

Gerben Zonneveld

  Gerben Zonneveld is een ervaren adviseur in het begeleiden van risicovolle processen. Hij heeft ruime ervaring met het toepassen van Systems Engineering op het…

Lees verder

Gert Visser

Beste relatie van Movares, Fijn dat u contact zoekt met Movares. Ik help u graag met een persoonlijk advies of zorg dat u snel contact…

Lees verder

Guido de Wit

Guido speelt een voortrekkersrol in de digitale transformatie van ons werkveld. Opgeleid als architect heeft hij een grote affiniteit met vormgeving en bouwkundige uitwerking en…

Lees verder

Hans van Lint

Hans van Lint werkt binnen Movares als senior adviseur constructies aan grote utiliteitsconstructies. Specifiek de constructies waar een groot raakvlak met de architectuur aanwezig is,…

Lees verder

Harald Prins

Harald Prins is adviseur op het gebied van EMC, aarding en energievoorziening van zowel hoogspanningsverbindingen en tractie-energiesystemen (zowel 1500 Vdc als 25kVac). Harald levert graag…

Lees verder

Harm d’Herripon

Harm d’Herripon heeft verschillende ontwerp- en bouwmanagementfuncties doorlopen en is doorgegroeid naar (coördinerend) technisch projectleider en adviseur Light Rail. In de afgelopen jaren heeft hij…

Lees verder

Harm Folkerts

Harm Folkerts is adviseur op het gebied van elektrotechniek en Machineveiligheid. Hij is gecertificeerd Machineveiligheidsexpert (CMSE®).

Lees verder

Harm van Dijk

Harm van Dijk is een expert in veiligheidssystemen, in het bijzonder op het gebied van treindetectie en overwegbeveiliging. Hij adviseert op het gebied van interfaces en relaties tussen deelsystemen.

Lees verder

Henk Bongers

Henk Bongers is een ervaren business/commercieel manager die dicht tegen de projecten en techniek aan opereert.

Lees verder

Henk Schreurs

Henk Schreurs heeft van jongs af aan passie voor het bouwkundige vak. Bij Movares werkt hij als projectmanager aan diverse uiteenlopende, vaak complexe, multidisciplinaire projecten….

Lees verder

Herman Sibbel

De energiemarkt is continu in beweging en staat voor een grote transitie. Nieuwe vraag- en aanbodmodellen, decentrale opwekking, grootschalige energieopslag, slimme duurzame netten en meters,…

Lees verder

Herman van der Horst

Herman van der Horst is productmanager Vervanging en Renovatie. Herman is een zeer ervaren manager, die tot nu toe diverse managementposities binnen Movares bekleedde, maar…

Lees verder

Ina Kollenstart

Als senior projectcoördinator ondersteunt en adviseert Ina de projectmanager bij het offreren, uitvoeren en beheersen van (deel)projecten met betrekking tot kwaliteit, tijd, geld, organisatie, informatie,…

Lees verder

Iris van Huijstee

Iris van Huijstee (1990) is architect bij studioSK – de architectuur- en ontwerpstudio van Movares. Iris is efficiënt en behendig op inhoud en processen en…

Lees verder

Jacco Brussen

In zijn rol als projectleider / adviseur is Jacco Brussen betrokken bij vele automatiseringsprojecten bij Movares ter ondersteuning van de engineeringsprocessen binnen Movares.

Lees verder

Jacco Kroese

Jacco Kroese is accountmanager Electrotechnische- en Spooraannemers. Als spin in het web is hij verantwoordelijk voor het vertalen van de klantvraag naar adequate oplossingen. Hij…

Lees verder

Jack Raats

Reizigers moeten zich veilig kunnen blijven verplaatsen. Nu en in de verre toekomst.

Lees verder

Jan Gerk de Boer

Jan Gerk is een gedreven adviseur klimaatadaptatie die ervan overtuigd is dat onze leefomgeving alleen op een integrale wijze toekomstbestendig kan worden gemaakt. Met zijn…

Lees verder

Jan Koning

Jan Koning is strategisch adviseur, met als specialisatie spoorwegcapaciteit, ERTMS en het opstellen van business cases. Daarnaast houdt hij zich bezig met het ontwikkelen van een langetermijnvisie op het spoor. Jan treedt ook op als onafhankelijk expert voor de Europese Commissie.

Lees verder

Jan ten Bolscher

Jan geeft leiding aan de groep Projectmanagers van Movares. Voor Jan is het erg belangrijk dat zijn medewerkers zich blijven ontwikkelen. Hierdoor kunnen zij het…

Lees verder

Jan van Wolfswinkel

Jan van Wolfswinkel is een ervaren, gedreven en allround adviseur op het gebied van gebouwen en stations. Jan is nauw betrokken (geweest) bij tal van…

Lees verder

Jason David

Jason is zowel bestuurs- als verkeerskundige. Hij combineert deze vakgebieden in zijn dagelijks werk als adviseur mobiliteit. Door zijn ervaring weet hij politieke en bestuurlijke…

Lees verder

Jeroen van de Kamp

Jeroen van de Kamp heeft in zijn rol als senior proces-/projectmanager diverse gebiedsontwikkelingen begeleid. Bij meerdere gemeenten heeft hij projecten aangestuurd op het gebied van…

Lees verder

Jerry van Veenendaal

Jerry van Veenendaal is senior projectmanager. Hij is van huis uit civiel ingenieur en heeft zich ontwikkeld tot projectmanager en adviseur met een brede blik…

Lees verder

Jiabiao Lin

Jiabiao werkt sinds 2017 als stedenbouwkundige. Hij heeft multidisciplinaire ervaring in stedenbouw-en landschapsprojecten en werkt vanuit een internationaal perspectief. Jiabiao gelooft in innovatieve oplossingen en…

Lees verder

Joep van der Vlugt

Joep heeft een ruime ervaring op het gebied van treinbeveiligingssystemen. Deze ervaring bestaat uit het ontwerpen, integreren, verifiëren en testen van deze systemen. Hij heeft…

Lees verder

Joost Verhaegen

Joost is een gedreven adviseur duurzaamheid, met een achtergrond als aard-econoom, die zijn kennis en kwaliteiten graag inzet voor het toekomstbestendig maken van Nederland. Hij…

Lees verder

Joska Paszli

Joska Paszli heeft bijna dertig jaar ervaring op het gebied van weg- en railverkeerslawaai bij grote infrastructurele projecten. Enkele spraakmakende projecten zijn de Betuweroute, CRAAG,…

Lees verder

Jouke Huisman

Jouke is een procesdenker met een uitstekend oog voor detail. Dit in combinatie met haar analytische vaardigheden zorgt ervoor dat het haar steeds weer lukt…

Lees verder

Jules Miseré

Jules Miseré is manager van de groep integraal gebouwontwerp. In deze groep komen techniek en architectuur bij elkaar. De groep bestaat uit bijna 75 professionals…

Lees verder

Kees van de Bunt

Kees van de Bunt is een zeer ervaren projectmanager in de installatietechniek. Zijn passie ligt op het gebied van duurzaam ontwerpen en innovatieve oplossingen.

Lees verder

Koen Ingels

Koen Ingels heeft meer dan 25 jaar ervaring in de uitvoering en het ontwerp van zeer uiteenlopende multidisciplinaire  infrastructuurprojecten in binnen- en buitenland. Hierdoor heeft…

Lees verder

Koen Noij

Koen Noij heeft ruime ervaring met multidisciplinaire projecten in de spoorbranche. Hij was nauw betrokken bij grote nieuwbouwprojecten, haalbaarheidsstudies en één-op-één vernieuwingen. De laatste 10…

Lees verder

Laurens Van Geel

Laurens is een gedreven projectmanager die met passie werkt aan grote infrastructuurprojecten, zowel tijdens realisatiefase als in de vroege planfase. Zijn basiservaring komt vanuit spoorprojecten,…

Lees verder

Lennie Siesling

Lennie Siesling is werkzaam als Businessmanager Rail bij Movares Nederland BV. Zij is aanspreekpunt voor de commerciële activiteiten van het Ingenieursbureau voor alle zakelijke relaties…

Lees verder

Leon Klerks

Leon is een ervaren projectmanager / senior adviseur op het gebied van constructies in de droge infrastructuur. Zijn ervaring met een grote verscheidenheid aan civiele…

Lees verder

Leon van der Aa

Leon van der Aa is door zijn brede blikveld in staat integrale adviezen te geven omtrent bouwprocesleiding. Ondersteunend hieraan is zijn jarenlange ervaring als (coördinerend)…

Lees verder

Liselotte van Hensbergen

Liselotte is een verantwoordelijke, analytische en zorgvuldige adviseur op het gebied van Supply Chain Management en Logistiek. Met haar achtergrond in Supply Chain Management en…

Lees verder

Luc van Gerrevink

Luc van Gerrevink is een gedreven projectmanager/projectleider met brede kennis en veel ervaring op het gebied van ontwikkeling van de software, ERTMS en testen van…

Lees verder

Luuk Dijkstra

Luuk Dijkstra is een projectleider/adviseur. Hij heeft veel ervaring op gebied van assetmanagement, projectbeheersing en risicomanagement bij diverse opdrachtgevers, altijd met de focus op infrastructurele…

Lees verder

Maarten Dorst

Maarten is een doortastende, innovatieve en proactieve manager. Hij heeft brede ervaring in geïntegreerde contracten (UAV-GC) en het aansturen van ontwerptrajecten met Systems Engineering, zowel…

Lees verder

Maarten van Noord

Maarten van Noord werkt graag op het raakvlak van (technische) advisering, commercie en projectmanagement. Hij heeft ervaring in de werkvelden elektriciteitsvoorziening, spoorweg-beveiliging en telecommunicatie. Als…

Lees verder

Marc de Wissel

Marc de Wissel is een breed georiënteerde en betrokken adviseur elektro- en securitytechniek. Ruime ervaring in gebouwgebonden installaties, terreininstallaties, tunnel technische installatie en railtechniek heeft…

Lees verder

Marc Geerts

Marc is sinds 2001 werkzaam bij Movares en sinds 2010 op regiokantoor Zuidoost. Hij heeft ruime ervaring in multidisciplinaire projecten binnen de diverse stadia van…

Lees verder

Marcel Hilgersom

Marcel Hilgersom vervult de rol van adviseur, veiligheidsmanager, validator of assessor in verschillende stadia van projecten in de ‘spoorse wereld’. Hij voert zijn activiteiten uit…

Lees verder

Marcel Mathijssen

Marcel heeft ruime ervaring in het ontwerpen, berekenen en opzetten van bestekken van klimaatinstallaties en water- en rioolinstallaties. Deze variëren van utiliteitsgebouwen als sportgebouwen, zwembaden…

Lees verder

Marco Duijnisveld

Marco Duijnisveld is een zeer ervaren adviseur op het gebied van mobiliteitsvraagstukken. Hij heeft een passie voor studies op het gebied van beleidsadvisering voor nieuwe…

Lees verder

Margreet Gerdessen

Margreet Gerdessen is een ervaren adviseur Assetmanagement met als specialisme betononderhoud, onderhoudsmanagement en risicogestuurde inspecties en adviezen.

Lees verder

Marie-José Zentjens

Marie-José Zentjens is analytisch sterk in het uitvoeren van bedrijfszekerheids-, veiligheids- en LCM-analyses (RAMS analyses = Reliability, Availibility, Maintainability and Safety, LCM = Life Cycle…

Lees verder

Marieke Tomeij-Blom

Marieke weet in haar werk de combinatie te maken van bouwkunde (in BIM) met bouwfysica. Dat is een belangrijke meerwaarde in een wereld waar het steeds meer…

Lees verder

Marij Compagner

Marij is een gedreven adviseur met een achtergrond in Supply Chain Management. Als adviseur zet ze haar kennis en kwaliteiten in om (stads)logistiek te verbeteren…

Lees verder

Marij Hoekman

Marij Hoekman is een adviseur met ervaring in de ontwikkeling van simulatiemodellen. Ze heeft een brede interesse en kennis van de spoorwereld. Marij werkte mee…

Lees verder

Mark Vaartjes

Mark Vaartjes is een senior adviseur Voedingsinstallaties- en Noodstroomvoorziening die in zijn advies oog heeft voor het primair proces van de opdrachtgever, waardoor deze altijd de meest economisch rendabele oplossing bevat en er ombouw zonder uitval plaatsvindt.

Lees verder

Mark van der Burg

Als constructeur heeft Mark zich de laatste jaren voornamelijk beziggehouden met het ontwerp en de (her)berekening van stalen bruggen. Hij heeft ruime ervaring met zowel…

Lees verder

Mark Veltmaat

Mark Veltmaat is ontwerper Ondergrondse Infra en goed in spoorgebonden kabels en leidingen, zowel heavy rail als lightrail. Door de brede kennis van de verschillende…

Lees verder

Martijn Dijkers

Martijn Dijkers is met zijn ruime kennis van civiele techniek en jarenlange ervaring met het opstellen en beoordelen van ramingen in alle voorkomende projectfasen een…

Lees verder

Martin Wink

Martin Wink is adviseur/projectleider Verkeer en vervoer bij Movares.

Lees verder

Martin Wolve

Martin Wolve heeft veel ervaring met het ontwerpen en specificeren van primaire en secundaire installaties ten behoeve van midden- en hoogspanningschakelstations en tractievoedingssystemen, inclusief bijbehorende…

Lees verder

Maurice Foekema

Maurice Foekema is een gedreven en zeer kundig technisch ontwerper. Hij heeft ruime ervaring in de installatietechniek. Zijn focus ligt hierbij op ondergrondse infra zoals…

Lees verder

Maxime Cornet

Maxime helpt in verschillende projecten de potentie te benutten van zowel mens als proces. De ene keer adviseert hij de projectmanager over hoe er beter…

Lees verder

Menno Lipsius

Menno Lipsius is een ervaren project- en procesmanager op het gebied van ontwerp en herstructurering van hoogwaardige woon-, werk- en leefomgevingen. Menno maakt in zijn advisering slim gebruik van de dynamiek die verkeerskundige- en mobiliteitsvraagstukken met zich meebrengen.

Lees verder

Michael Voesenek

Michael Voesenek heeft ruime ervaring in ontwikkeling van treinbeveiligings- en treinbeïnvloedingssystemen. Zijn specialiteit is het configuratiebeheer van alle documentatie, testanalist, testleider, testspecialist en testcoördinator in spoorse projecten.

Lees verder

Michelle Smedts

Michelle is een enthousiaste Product Owner Data en fungeert als de schakel tussen de business en IT. Haar achtergrond in Geo-Information Science stelt haar in…

Lees verder

Michiel Bent

Michiel Bent geeft binnen projecten leiding aan projectteams voor ontwerpen die in opdracht van ProRail of aannemers ontwerpen opstellen. Michiel is een civieltechnisch ingenieur met…

Lees verder

Michiel Haffmans

Michiel is een gedreven manager die zijn ervaring in het projectmanagement in een technische omgeving combineert met een sterk gevoel voor commercie. Hij bereikt resultaat…

Lees verder

Mieke van Eerten-Jansen

Mieke is een ervaren Adviseur Duurzaamheid en heeft als passie om ketens te verduurzamen. En om de duurzaamheidsimpact van innovaties en oplossingen meetbaar te maken….

Lees verder

Monique Wolfraad

Monique Wolfraad is een gedreven en betrokken professional met veel aandacht voor de mensen met wie ze samenwerkt. Monique is ervaren in het voeren van het kabels en…

Lees verder

Movares

Lees verder

Nienke van de Lune

Nienke is een gedreven projectmanager die met veel energie en enthousiasme werkt aan projecten, uiteenlopend in schaal en complexiteit. Of het nu gaat om grote…

Lees verder

Onno Langhorst

Onno Langhorst heeft zeer ruime ervaring in adviseren/analyseren, project- en risicomanagement, kennis borgen en ontwikkelen op het gebied van geotechniek t.b.v. projecten nieuwe, vervanging of…

Lees verder

Patrick Brouwer

Patrick Brouwer is een Projectleider/Adviseur Spoorbeveiliging & Ondergrondse Infra. Hij heeft veel technisch inhoudelijke en proceskennis van het vakgebied. Patrick heeft veel ervaring met Informatie…

Lees verder

Patrick Meeuws

Als adviseur mobiliteit raakt Patrick gefascineerd door hoe de bebouwde omgeving ons gedrag beïnvloed. De keuzes die we maken over de inrichting van onze publieke…

Lees verder

Paul Dannenburg

Paul Dannenburg is manager van de groep Omgeving & Conditionering binnen de afdeling Omgeving & Processen. Het beste uit collega’s halen en klanten als partners…

Lees verder

Paul van de Ven

Paul van de Ven is strategisch adviseur Treinbeveiliging, Safetymanagement en Assessment, met een brede internationale ervaring in systemen en producten.

Lees verder

Paul van der Ree

Een visitekaartje voor je stad met publiekskwaliteit en couleur locale

Lees verder

Peter Heideman

Peter Heideman is een architect met sterke focus op ‘sustainability’. Dit vertaalt zich in bijzondere aandacht voor out of the box integraal, multidisciplinair ontwerpen waarin…

Lees verder

Piet van de Sande

Piet van de Sande heeft sinds 1989 ervaring in het ontwerp en de uitvoering van spoorprojecten. In de rollen van hoofdontwerper, projectleider, coördinerend projectleider, lead-engineer,…

Lees verder

Pieter Boot

All round projectleider/adviseur met jarenlange ervaring met bouwen in een complexe omgeving. Ervaring in het afstemmen tussen de verschillende werkvelden binnen projecten

Lees verder

Pieter Versteeg

Pieter Versteeg is accountmanager voor ProRail Projecten Railtechniek en de corridor  Zuidwest. Ook Operatie Assetmanagement, zowel centraal als in Randstad Zuid, behoort tot zijn werkveld….

Lees verder

Remco Morsch

Lees verder

Remco van der Wösten

Voor al uw verkeer- en vervoervraagstukken kunt u bij mij, Remco van der Wösten, terecht. Ik ben specialist in het werkveld Verkeer en Vervoer.

Lees verder

Rianne Pulles

Rianne is een gedreven professional met een scherp oog voor detail. Met een solide basis in milieukunde beschikt Rianne over een diepgaand begrip van duurzaamheidsprincipes….

Lees verder

Richard Rijkers

Richard is academisch en technisch breed opgeleid (Universiteit Utrecht en TU Delft) in aardwetenschappen, geotechniek en waterbouw. Zijn inmiddels ruime werkervaring in grote waterbouwprojecten als…

Lees verder

Richard Savenije

Richard Savenije is betrokken bij complexe projecten en tenders waarbij verschillende belangen en partijen spelen.

Lees verder

Richard Stam

Richard Stam is adviseur bij implementatie en testen van ETCS-systemen. Daarnaast is hij bedreven in het geven van onderricht over ERTMS en ETCS.

Lees verder

Richard Stronks

Richard Stronks is een ervaren adviseur Energie-systemen met een goed analytisch vermogen, breed blikveld en affiniteit met automatisering.

Lees verder

Rinske Schukken

Rinske Schukken is een ervaren KVM manager. Ze houdt zich bezig met het behoud van diverse ISO certificeringen. Daarnaast zorgt ze zowel in- als extern…

Lees verder

Rob van der Hek

Rob van der Hek is als testcoördinator is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Systeem Integratie Testen (SIT) bij infrastructuurprojecten. Hij regelt alle operationele zaken rondom de testen.

Lees verder

Rob van der Vlies

Rob is een betrouwbare en betrokken adviseur met een groot doorzettingsvermogen. Hij heeft ruime ervaring als RegisterConstructeur, met name op het gebied van infrastructurele projecten….

Lees verder

Robert Jan Aartsen

Robert Jan is een projectmanager met ruime ervaring in de voorbereiding en realisatie van (multidisciplinaire) infrastructurele projecten, waaronder (provinciale) wegen en vaarwegen en kunstwerken.

Lees verder

Robert Koster

Robert Koster is een allround manager TreinBeveiliging. Hij is een peoplemanager, met veel gevoel voor techniek. Hij heeft veel proceskennis van dit vakgebied en de hieraan…

Lees verder

Robert Westrik

De mooiste projecten zijn het resultaat van een goede samenwerking, uitstekende kennis van zaken, werkplezier en een meer dan goed inlevingsvermogen in de klant. Dát…

Lees verder

Robin Donker

Robin Donker is als Elektromonteur begonnen in de installatiebranche (utiliteitsbouw) en is doorgegroeid naar Engineer Primaire Hoogspanningsinstallaties. Daarnaast heeft Robin ook ervaring met engineering en…

Lees verder

Robin van Beek

Als senior projectmanager is Robin verantwoordelijk voor grotere projecten in de sectoren Energie, Water en Weg en Rail. Hij heeft ruime ervaring met internationale projectteams….

Lees verder

Ron Rijkers

Ron Rijkers heeft veel ervaring met 3D en BIM. Zijn expertise zit in de procesoptimalisatie en automatisering op basis van een BIM-proces. Het 3D-model, maar…

Lees verder

Rudy Brons

Rudy gedraagt zich als senior landschapsarchitect het liefst als een ‘ruimtelijk regisseur’ waarbij hij oog heeft voor de belangen van de opdrachtgever maar ook voor…

Lees verder

Rutger van Bemmel

Rutger van Bemmel is als adviseur Systeem Architectuur altijd op zoek naar de aansluiting tussen verschillende disciplines. Het komen tot een integrale aanpak waarbij de…

Lees verder

Serge Jonker

Serge is een junior adviseur duurzaamheid met de sterke ambitie om bij te dragen aan een energie neutrale en natuur inclusieve inrichting van de gebouwde…

Lees verder

Simone Jorink

Simone is dé expert op het gebied van fietsparkeren en heeft voor diverse opdrachtgevers fietsbeleid geschreven en meegedacht van de ontwerpfasen tot het begeleiden van…

Lees verder

Stanley Maximillian

Stanley is een enthousiaste, realistische en empathische energietransitieadviseur die streeft naar een eerlijke en duurzame samenleving. Hij is vastberaden en ondernemend, met de kracht om…

Lees verder

Stefan de Graaf

Stefan de Graaf is als Business developer en projectmanager werkzaam binnen het team Digital Solutions van Movares. Hij is een verbinder tussen inhoudelijk specialisten en…

Lees verder

Stefan Voeten

Stefan is een vakkundige akoesticus met een innovatieve en analytische geest die graag met andere specialisten of adviseurs samenwerkt maar ook goed zelfstandig kan werken….

Lees verder

Steven Jansen

Steven Jansen is gespecialiseerd in complexe ruimtelijke ontwerpen voor infrastructuur, met name in de noordelijke Randstad. Steven heeft een ruime ervaring met het ontwerp van…

Lees verder

Sven Zeegers

Sven Zeegers is adviseur Light Rail voor de disciplines baan- en spoorwegbouw en bovenleiding (integraal ontwerp, variantenkeuzes, constructiekeuzes, inpassing, fasering en uitvoering).

Lees verder

Thijs van Duijvenbode

Thijs van Duijvenbode is een werktuigbouwkundig adviseur binnen onze afdeling integraal gebouwontwerpen. Hij krijgt energie van samenwerken, innovatie, duurzaamheid. Thijs heeft als missie om de…

Lees verder

Thomas de Greef

Lees verder

Thymo Vlot

Als adviseur logistiek en mobiliteit zet Thymo zich met enthousiasme in om (stads)logistiek en personenvervoer te verbeteren en verduurzamen. Hij focust zich hierbij op verkenningen…

Lees verder

Vincent van Zaalen

Vincent is een deskundige en veelzijdige Hoger Veiligheidskundige. Een professional met de nodige ervaring binnen enerzijds infra projecten en anderzijds Arbo, (beleid, RI&E, ongevalsanalyses). Vincent…

Lees verder

Wienke Scheltens

Wienke is als architect gespecialiseerd in het vormgeven van publieke gebouwen. Door de ervaring op het gebied van de openbare ruimte weet ze hoe belangrijk…

Lees verder

Wietse te Morsche

Wietse te Morsche is adviseur op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. Hij heeft een grote interesse voor de wisselwerking tussen de leefomgeving, infrastructuur en…

Lees verder

Wilbert Kuipers

Wilbert Kuipers is een expert met meer dan 25 jaar ervaring in het ontwerpen, bestekschrijven, wijzigen, functietesten, in bedrijf stellen, ombouwen en beproeven van voedingsinstallaties…

Lees verder

Wilco Sponselee

Wilco Sponselee is een gedreven teamspeler die graag uitdagingen aangaat en daarbij regelmatig zijn grenzen verlegt. Zo is hij de bedenker en initiator van UC1-Concrete,…

Lees verder

Willem Sonneveldt

Willem Sonneveldt is een creatieve veelzijdige techneut die op abstracte wijze goed het overzicht behoudt binnen zijn projecten. Hij is altijd op zoek naar nieuwe…

Lees verder

Wim van ‘t Land

Wim van ’t Land werkt bij Movares als bouwkundig constructeur aan diverse projecten. Hij specialiseert zich in gebouwconstructies waarin de architectuur een grote rol speelt….

Lees verder

Wouter Bisschop

De digitale transformatie van het spoor is in volle gang. Beheerders stappen over van tekeningen naar data. Onderhoud vindt plaatst op basis van voorspellende modellen….

Lees verder

Wouter Haring

Als Adviseur Mobiliteit is Wouter verantwoordelijk voor het verkrijgen, aansturen en uitvoeren van projecten op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. Hij adviseert en rapporteert…

Lees verder

Wybo Gardien

Wybo Gardien is adviseur dynamicavraagstukken. Denk aan vraagstukken over luchtstromingen, trillingen door bouwwerkzaamheden en treinverkeer en de dynamica van spoorconstructies en civiele constructies zoals bruggen….

Lees verder

Yannick van Til

Met veel energie en enthousiasme is Yannick een multidisciplinaire adviseur energie transitie. Zowel in projecten in de energietransitie, als projecten in netkwaliteit en EMC is…

Lees verder

Architectuur

Architectuur – StudioSK heeft een voorsprong in ervaring met design & construct. Onze ontwerp-methodiek en referentieontwerpen zorgen ervoor dat de ruimtelijke kwaliteit geborgd wordt.

Lees verder

Assetmanagement

We leggen voor u de verbanden tussen de drie organisatorische niveaus in Assetmanagement: strategisch, tactisch en organisatorisch.

Lees verder

Baan- en Spoorwegbouw

Hoe krijg ik op deze plek een wisselverbinding in het bestaande spoor ingepast? Welke spoorconstructie kan op deze brug gebruikt worden? Wat is de restlevensduur van dit spoor? Voldoet de spoorligging aan het ontwerp en de voorschriften?

Lees verder

Bouw en vastgoed

Lees verder

Bouwen in de Ondergrond

Lees verder

Bouwen in de spoorzone: aantrekkelijk en complex tegelijk

Spoorzones zijn onherkenbaar aan het veranderen. Waren het lange tijd plekken waar je niet graag verbleef, tegenwoordig zijn ze ‘the place to build’. Door de...
Lees verder

BridgeDoctor®

Geen land ter wereld heeft zoveel beweegbare bruggen als Nederland. Ze vormen een essentieel onderdeel van onze infrastructuur. Veel beweegbare bruggen zijn in de jaren...
Lees verder

Building Information Modelling

Op ieder moment toegang tot adequate informatie,een betere traceerbaarheid van besluitvormingsprocessen en reductie van faalkosten.

Lees verder

Computational Design

Inzet van softwaretools biedt engineers van Movares de mogelijkheid materiaal in constructies zo efficiënt mogelijk in te zetten; alleen materiaal waar nodig, zeer duurzaam.

Lees verder

Constructief Ontwerpen & Bouwkunde

Multidisciplinair werken, veel creatieve inbreng en het gebruik van innovatieve materialen en technieken. Dat zijn belangrijke ingrediënten voor een goed, kwalitatief constructief ontwerp.

Lees verder

Duurzaamheid

Duurzaam werken en duurzame oplossingen leveren vele voordelen op voor onze opdrachtgevers in winst, efficiëntie, draagvlak of imago.

Lees verder

Dynamica en modellering

Movares heeft een brede expertise op het gebied van trillingsmetingen, het beoordelen van trillingshinder en -schade door (rail)verkeer en bouwwerkzaamheden.

Lees verder

Energie

Lees verder

Energievoorziening

Wat zijn de capaciteitsgrenzen van uw energie-infrastructuur? Hoe verhoogt u de energieproductie? Hoe maakt u de beste technisch-economische afweging?

Lees verder

Gebouwinstallaties en gebouw gerelateerde diensten

Installaties voor gebouwen op het gebied van brandveiligheid, voedingsinstallaties, sanitair, communicatie en beveiliging.

Lees verder

Geluid

Bij Movares Geluid komen al de advieswerkzaamheden omtrent geluid, lawaaibeheersing en akoestiek samen.

Lees verder

Geotechniek

Movares geeft kwalitatief, hoogwaardig advies en verleent diensten op het gebied van geotechniek.

Lees verder

GIS

Kaarten, data en mensen verbinden om snelle en slimmere beslissingen te kunnen nemen. Dat kan met GIS, het Geografisch Informatie Systeem. Movares heeft veel verschillende...
Lees verder

Infrastructuur

Lees verder

Kabels en leidingen

Voor elk project dat een verandering van de openbare ruimte teweegbrengt, zal de omgeving geconditioneerd moeten worden. Ondergrondse kabel- en leidingnetwerken kunnen hierbij veel problemen veroorzaken.

Lees verder

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. Extremen doen zich vaker voor, zoals heftige neerslag, langdurige warme periodes en uitzakkend grondwater. Dit alles heeft impact op het bebouwde gebied...
Lees verder

Kunstwerken

Civiele kunstwerken, zoals bijvoorbeeld bruggen, tunnels, viaducten, geluidsschermen, ecoducten, sluizen en gemalen, vormen een belangrijk onderdeel van onze infrastructuur.

Lees verder

Management

Lees verder

Milieu en Ecologie

Een zorgvuldige en slimme milieu strategie op basis van milieukundig bodemadvies en NEN5740 bodemonderzoek kan bij het gebruik en de ontwikkeling van onze leefomgeving niet meer ontbreken.

Lees verder

Milieu, Natuur & Klimaat

Lees verder

Natte Beweegbare Infra en Machineveiligheid

Movares biedt oplossingen voor vervoersproblemen bij kruisingen van vaar-, rail- en verkeerswegen zoals bruggen en viaducten.

Lees verder

Omgevingsmanagement en participatie

Solide omgevingsmanagement draagt bij tot een soepel verloop van het bouwproces. Voor u als opdrachtgever betekent dit een beter projectresultaat èn een positief imago. De omgevingsmanagers van Movares zorgen ervoor.

Lees verder

Overwegen

Door de unieke combinatie van wegverkeerskundige kennis en overwegbeveiliging kan Movares gericht adviseren over wegaanpassingen in combinatie met overwegen.

Lees verder

Planstudie en MER

In opdracht van initiatiefnemers als gemeenten, provincies, ProRail en RWS werkt Movares aan planfase-projecten variërend van een bestemmingsplan tot een grote OTB- of MER-studie

Lees verder

Projectmanagement

Movares biedt u deskundig projectmanagement bij complexe vraagstukken en multidisciplinaire projecten.

Lees verder

Spoor

Lees verder

Spoorwegbeveiliging

De specialisten van Movares begeleiden de gehele levenscyclus van treinbeveiligingssystemen: van verkennende studies tot het ontwerp, realisatie en onderhoud voor de beveiliging van trein-, tram- en metroverkeer.

Lees verder

Stedenbouw en landschap

Van creatieve en strategische visies tot en met de uitvoering en het beheer van complexe projecten met betrekking tot stedenbouw; Movares werkt op alle schaalniveaus.

Lees verder

Systeem Integratie, Testen en Indienststellen

Een beheersbare methode om een project te doorlopen, gestructureerd en veilig te testen en in dienst te stellen.

Lees verder

Systems Engineering

Inzicht, overzicht en aantoonbaarheid verhogen de waarde van uw project. Zelfs grote projecten zijn goed te managen met systems engineering.

Lees verder

Transitie naar zero-emissie

Het vervoer van de toekomst is emissieloos en van hoge kwaliteit. Dit is één van de afspraken uit het Klimaatakkoord om de uitstoot van broeikasgassen...
Lees verder

Tunnels en tunnelveiligheid

Movares biedt u een adequate en veilige oplossing voor mobiliteitsvraagstukken, met name op het gebied van tunnels. Met focus op een integrale aanpak en een optimale functionaliteit en tunnelveiligheid.

Lees verder

Veilig en gezond werken

Het welzijn van werknemers bij de bouw van infra-objecten krijgt steeds meer aandacht, niet in de laatste plaats door wettelijke regels en controles van de arbeidsinspectie. Movares ondersteunt u bij het vertalen van deze wettelijke eisen in alle fasen van het project.

Lees verder

Veiligheidsmanagement en RAMS

Movares combineert de kennis en ervaring van een grote hoeveelheid RAMS-methoden met inhoudelijke kennis van technische systemen en hun gebruik.

Lees verder

Visuals

De afdeling Visuals van Movares ondersteunt u met maatwerkoplossingen bij onderzoek, toetsing of het creëren van draagvlak door middel van visualisatie en simulatie.

Lees verder

Waterveiligheid

Nederland ligt voor een aanzienlijk deel onder zeeniveau. De zeespiegel stijgt en de grote rivieren variëren steeds sterker in de hoeveelheid water die ze afvoeren....
Lees verder

Op het Noordelijk Havenhoofd van de Scheveningse boulevard komt een nieuwe bediencentrale. Het is een markant gebouw dat eruitziet als een stuurhut van een zeeschip....
Lees verder

1380 zonnepanelen op daken Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht wil in 2030 energieneutraal zijn en heeft op weg hier naartoe 1380 zonnepanelen geplaatst op zeven universiteitsgebouwen. Deze zijn een uitbreiding van de...
Lees verder

1e Schinkelbrug voorzien van CE-markering

Beweegbare bruggen zijn volgens de wet, zowel arbeidsmiddel, als machine en moeten daarom voldoen aan eisen, die veilig gebruik van de bruggen mogelijk maken. Dit wordt aangetoond met behulp van een CE-markering.

Lees verder

3D-betonprinter geeft jaren ‘70 flatgebouwen een nieuw gezicht

Twee jaren ‘70 flatgebouwen aan de Baskeweg in Den Helder worden gerenoveerd op een heel bijzondere manier. De 154 flatwoningen worden als eerste ter wereld...
Lees verder

3D-scans en 3D-modellering Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ)

Rijkswaterstaat staat de komende decennia voor een forse vervangingsopgave. Binnen het VenR-programma wordt een groot aantal kunstwerken gerenoveerd omdat het einde van de technische levensduur...
Lees verder

4600 zonnepanelen op daken Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht plaatst binnenkort 4600 zonnepanelen op 9 universiteitsgebouwen. Movares voerde een bouwkundige en constructieve toets uit.

Lees verder

Aanleg Zilverbaan Veldhoven

Movares stelde het UAV-GC contract op voor de aanleg van de Zilverbaan en verzorgde tijdens de realisatie het projectmanagement en omgevingsmanagement.

Lees verder

Aanpak Duurzaam Werken bij PHS Nijmegen

Het spoorwegnet moet geschikt worden gemaakt voor de huidige én toekomstige vraag van vervoerders en reizigers. Daarom werkt ProRail samen met vervoerders aan PHS. Movares maakte duurzaamheid een integraal onderdeel van deze en volgende projectfases.

Lees verder

Aanpassing TreinStilstandDetectie-systeem Schipholtunnel

Met het huidige TSD (TreinStilstandDetectie) systeem in de Schipholtunnel zijn er te veel onterechte treinstilstand-meldingen. Treinen staan hierdoor onnodig stil, met zowel operationele als materiele schade als gevolg. Reden voor ProRail om het TSD-systeem – onderdeel van de TunnelTechnische Installaties (TTI) – op korte termijn aan te passen.

Lees verder

Aantonen beschikbaarheidseisen Eilandbrug

Movares voerde een analyse uit volgens de FMEA-methode om de beschikbaarheid van de bediening en besturing van de Eilandbrug bij Kampen te kunnen berekenen.

Lees verder

Aardgasvrije Maastrichtse wijk Nazareth

De gemeente Maastricht streeft ernaar in 2050 klimaatneutraal te zijn. Het aardgasvrij maken van wijken speelt daar nu al een belangrijke rol in, zoals in de wijk Nazareth.

Lees verder

Actualisatie Kernnet Fiets Flevoland

In 2017 heeft de provincie Flevoland het ‘Programma Mobiliteit en Ruimte’ opgesteld met daarin onder meer ambities voor de fiets. De provincie wilde het aandeel...
Lees verder

Actualisatie RVV Beleidsregels Amsterdam

Movares is gevraagd om de RVV-beleidsregels van de gemeente Amsterdam te evalueren en daar waar mogelijk aan te scherpen.

Lees verder

Advies en inrichting V&V-processen DBFM-project Nieuwe Keersluis Limmel

De oude, uit 1933 daterende keerschutsluis Limmel in het Julianakanaal bij Maastricht, vormde de poort tot de Maasroute, een belangrijke verbinding tussen Nederland en de industriegebieden in België, Duitsland en Frankrijk. Keersluis Limmel is bedoeld om het Julianakanaal en het achterland te beschermen tegen hoog water op de Maas. Omdat grotere binnenvaartschepen niet door de bijna tachtig jaar oude sluis pasten, heeft Rijkswaterstaat de oude keerschutsluis in de periode van 2015 en 2017, vervangen door een nieuwe en bredere keersluis

Lees verder

Advisering kademuren Havenstraat en Joan Muyskenweg Amsterdam

Het GVB heeft Movares gevraagd advies te geven over ofwel renovatie ofwel vervanging van de kademuren. Hierbij is gevraagd om zowel in de voorbereiding als tijdens de uitvoering ondersteuning te leveren.

Lees verder

AeroCity