EPG Berekening

Bij de aanvraag van een bouw- of omgevingsvergunning dient te worden aangetoond dat de aanvraag voldoet aan het geldende Bouwbesluit. Dit kan door middel van tekeningen, maar daar horen ook berekeningen van de energieprestatie van het gebouw bij (EPG-berekening). Deze berekening maken wij graag voor u!

Prijs: € 1.781,00
Incl. btw
Prijs: € 1.781,00
Incl. btw