Het klimaat verandert! En dat merken we ook in Nederland. We worden vaker geconfronteerd met extreme regenbuien die met name in de stedelijke omgeving voor grote problemen zorgen. Het huidige en vaak verouderde rioolstelsel raakt overbelast en kan de overtollige regen niet snel genoeg afvoeren. Naast een toename van neerslag zorgt klimaatverandering ook voor hogere temperaturen. Dit kan in dichtbebouwde gebieden zelfs leiden tot een temperatuurverschil van 6 graden ten opzichte van de niet bebouwde omgeving. Door deze hittestress stijgen ook de sterftecijfers. Zo waren er in de hete zomer van 2003 bijna 1400 extra doden door het warme weer.

Klimaatadaptief innoveren

De Rainroad is een innovatieve maatregel die een oplossing geeft voor zowel wateroverlast als hittestress. De Rainroad is een opvangreservoir onder een stoep of parkeerplaats waar bij hevige buien de overtollige hoeveelheid regenwater (tijdelijk) opgeslagen wordt.  Door dit water vervolgens te laten verdampen als de temperatuur oploopt wordt de energie uit de zon niet volledig omgezet in warmte maar gedeeltelijk in verdamping. Zodoende zal de temperatuur minder hoog oplopen. Door makkelijke inpassing en eenvoudige opschaling is de Rainroad bij uitstek geschikt in dichtbebouwde, stedelijke gebieden. Meer informatie: lees dan het artikel  ‘Reservoirs onder de straat tegen wateroverlast en hittestress’

Water op straat

De te verwachten problemen door wateroverlast in stedelijke gebieden zorgen niet alleen voor natte voeten, maar het heeft ook gevolgen voor de bereikbaarheid en veiligheid. Door  onder stoepen of parkeerplaatsen de Rainroad te plaatsen  wordt het rioolstelsel ontlast. Dit zorgt voor een enorme besparing aan kosten in vergelijking met de kosten voor uitbreiding van de rioolcapaciteit. Via het grondwater kan vervolgens na verloop van tijd het water worden afgevoerd.

Hittestress

Hittestress is een gevaar voor zwakkere doelgroepen. Voornamelijk ouderen bieden vaak geen weerstand tegen de hitte. Door de Rainroad wordt water vastgehouden in de speciaal ontworpen reservoirs. Vanuit deze reservoirs wordt via capillaire opstijging het verharde oppervlakte verzadigd met water. Bij droogte en hitte van warmere zomers wordt het verharde oppervlakte door de zon opgewarmd, waardoor verdamping optreedt. Hierdoor wordt de hittestress gereduceerd.

Zonder rainroad
Met rainroad

Voordelen Rainroad

Naast het tegengaan van wateroverlast en hittestress heeft de Rainroad nog meer voordelen. Door het formaat van de Rainroad is deze relatief makkelijk in te passen in dichtbebouwde gebieden. Onder stoepen en parkeerplaatsen is deze eenvoudig te plaatsen. Hierdoor is plaatsing veel minder ingrijpend dan het aanpassen van het bestaande riool waarbij de weg opengebroken moet worden. De Rainroad is modulair te bouwen en brengt de LCC omlaag van het bergen van regenwater.

Als gemeente ben je volgens het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie 2050 verplicht om voor eind 2019 een strategie op te stellen hoe men zal omgaan met klimaatverandering. Wij helpen u daar graag bij en brengen de gevolgen van klimaatverandering integraal in beeld. Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op of ga naar de gezonde stad of neem een kijkje op Stresstest Plus

Word jij onze nieuwe collega?