Ons project

Zonne-energie ERTMS Kijfhoek-Belgische grens

ProRail wil in 2030 met zelf opgewekte energie volledig in haar eigen energiebehoefte voorzien. In het kader van de Kennisalliantie ERTMS heeft Movares in opdracht van ProRail een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van zonne-energie langs het spoor op het tracé Kijfhoek-Belgische grens.

Quick scan

Met behulp van geografische data hebben we een quick scan uitgevoerd naar gunstige zonne-energie locaties. Potentiële locaties zijn op een aantal criteria beoordeeld, zoals de jaarlijkse opwekking van het systeem, de kosten, schaduwval, bereikbaarheid en grondeigendom. Dit resulteerde in een overzicht van gunstige percelen waar zonnepaneelinstallaties zouden kunnen worden gerealiseerd.

Verdiepingsstudie

Vervolgens hebben we deze percelen gevisualiseerd op een interactieve kaart. De locaties met de hoogste potentie zijn meegenomen in de verdiepingsstudie, waarbij eerder getoetste criteria verder zijn uitgediept en aanvullend is gekeken naar onderdelen zoals ruimtelijke inpassing en de aanwezigheid van kabels en leidingen in de ondergrond. Op een aantal locaties zal het  zonnepanelensysteem verder worden ontworpen.

ERTMS

Het ‘European Rail Traffic Management System’ (ERTMS) is de Europese standaard voor treinbeveiliging en verkeersmanagement.
ProRail vervangt de komende jaren het huidige treinbeveiligingssysteem ATB door ERTMS.

LocatieUtrecht
Periode2021 - 2022
KlantProRail

Duurzame energieopwekking met zonnepanelen

In een tijd waarin aan gebouwen steeds hogere eisen gesteld worden aan duurzaamheid en energiezuinigheid biedt het benutten van zonne-energie een uitkomst. Gebruik van zonne-energie…

Lees verder

Energietransitie

Naar een betrouwbaar, duurzaam energiesysteem In 2050 moet de energievoorziening van ons land duurzaam zijn. Een belangrijke mijlpaal met het oog op de klimaatverandering. Deze...
Lees verder

Gerelateerd nieuws & publicaties