Zevenaar – tunnelgebouwen (1)
De Betuweroute wordt in Zevenaar in een landtunnel aangelegd. De bestaande spoorlijn deelt Zevenaar in tweeën, de tunnel komt hier parallel aan te liggen. De tunneltechnische installaties komen in twee gebouwen die op de uiteinden van het gesloten tunneldeel staan. De gebouwen vormen nieuwe oriëntatiepunten in de stad. De lijn wordt beschouwd als autonoom object in de stad. De gebouwen hebben een technisch uiterlijk, het zijn de ‘technische machines’ van de tunnel. Door de gebouwen op te tillen van maaiveld worden de gebouwen lichtvoetig en kan er ook onder de gebouwen in de toerit naar passerende goederentreinen gekeken worden.

 

Zevenaar – tunnelgebouwen (2)
Het begin en het einde van de tunnel in Zevenaar worden gemarkeerd door tunnelgebouwen, ontworpen door Nienke van de Lune. De tunnelgebouwen hebben dezelfde vormgeving zodat de eenheid van de tunnel benadrukt wordt. De gebouwen staan zonder omheining ‘tastbaar’ in de context en door een deel van het gebouw op te tillen wordt de open tunnelbak ook voor publiek zichtbaar.

Zevenaar – tunnelgebouwen (3)
Vormgevingsconcept
Uitgangspunt voor dit nieuwe concept is nog steeds dat de gebouwen zich uitdrukken als dé ‘technische machines’ van de tunnel. Hiernaast speelt dit concept in op de massageleding van de gebouwen. Om de lengte en schaal van het gebouw te breken is het gebouw opgedeeld in een kop en een romp. De romp is gerelateerd aan het gesloten tunneldeel, de kop aan de open toerit. Daar waar de twee volumes elkaar ontmoeten zit de bouwkundige dilatatie tussen beide tunneldelen. De romp staat op het maaiveld en de kop zweeft boven de toerit, hiermee wordt de mogelijkheid in de toerit te kijken naar de treinen behouden. De twee gebouwen die zich uitdrukken als ‘technische machines’ van de tunnel en tevens duurzaam gematerialiseerd en gedetailleerd zijn, voegen een typologische meerwaarde toe aan de bestaande tunnelgebouwen in Nederland.

Meer informatie over de Betuweroute
Movares expertise: Architectuur

Kenmerken van dit project

 
LocatieZevenaar
ArchitectNienke van de Lune
 
KlantManagementgroep Betuweroute, ProRail

Word jij onze nieuwe collega?