Ons project

Zeeuwse Routekaart duurzaam GWW 2030

Met de ondertekening van de Green Deal Duurzaam GWW heeft Provincie Zeeland zich gecommitteerd aan de afspraak om duurzaamheid een integraal onderdeel uit te laten maken van alle grond-, water- en wegenbouwprojecten (GWW). De provincie heeft ons gevraagd een routekaart op te stellen om de Aanpak dGWW structureel te verankeren in de projectorganisatie met als doel om 49% CO2-reductie te behalen in 2030 ten opzichte van 1990.

Klimaatakkoord

De reductiedoelen van het landelijke Klimaatakkoord zijn duidelijk. Ook de Provincie Zeeland neemt haar verantwoordelijkheid en wil bijdragen aan de doelen van het Klimaatakkoord door de CO2-uitstoot te verlagen. Tegelijkertijd is het voor veel provincies en gemeenten ontzettend lastig om een vertaalslag te maken naar concrete doelen en tussenstappen. De Routekaart kan helpen om zowel intern als aan de burger te laten zien hoe wordt bijgedragen aan duurzaamheid.

‘Mens’ en ‘Resultaat’

Het doel van de Routekaart is enerzijds zicht te krijgen op een heldere ‘stip aan de horizon’ met concrete tussendoelen en anderzijds om deze doelen echt onderdeel te maken van de organisatie. Dit doen we door het aan elkaar verbinden van ‘Mens’ en ‘Resultaat’. Het zijn uiteindelijk de mensen in de organisatie die de duurzame doelen moeten verwezenlijken. Door concreet te maken hoe ze dit in hun dagelijks werk kunnen verankeren, is het makkelijker de duurzame doelen te halen (‘Mens’). Daarnaast zijn er heldere Key Performance Indicators (KPI’s) geformuleerd om de impact van de projecten te monitoren en de gestelde doelen te halen (‘Resultaat’).

Gestructureerde aanpak

De Routekaart volgt een gestructureerde aanpak met drie stappen:

  1. Wat is er al? – de uitgangssituatie
  2. Wat past er? – verduurzamingskansen voor ‘Mens’ en ‘Resultaat’
  3. Hoe komen we daar? – uitrollen Zeeuwse Routekaart Duurzaam GWW

Per stap is zowel de kant van de ‘Mens’ als de kant van het ‘Resultaat’ onderzocht. Nadat de uitgangssituatie was onderzocht, hebben we een verduurzamingspakket opgesteld en scenario’s doorgerekend. Hierbij lag de focus op hotspots, zoals asfalt en beton. Ten slotte hebben we geholpen bij de implementatie van het uitvoeringsplan.

De routekaart heeft een podium gekregen in het Stadswerk magazine, themanummer 1, 2022: de circulaire openbare ruimte.

Download hier het artikel.

LocatieUtrecht
Periode2021 - Heden
KlantPrivincie Zeeland

Duurzaam GWW

Perspectief op duurzaam resultaat Om projecten met een duurzaam resultaat te bereiken is een aanpak nodig die duurzame ambities scherpstelt en vervolgens integreert in alle projectfases….

Lees verder

Energietransitie

In 2050 moet de energievoorziening van ons land duurzaam zijn. Een belangrijke mijlpaal met het oog op de klimaatverandering. Deze omslag naar duurzame energie raakt...
Lees verder

Gerelateerd nieuws & publicaties