In opdracht van Portaal Vastgoed Ontwikkeling heeft Movares in te slopen en te renoveren woningen in Maarssendorp onderzoek gedaan naar vleermuizen en vogels. In verband met de aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, huismus en gierzwaluw is vervolgens een ontheffingaanvraag opgesteld. Movares heeft daarbij advies op maat gegeven ten aanzien van mitigerende maatregelen. De ontheffing is verleend waarna de sloop en renovatie zowel voor mens als dier op een juiste manier heeft plaatsgevonden.

Kenmerken van dit project

 
Periode2010 - 2010
KlantPortaal Vastgoed Ontwikkeling