Ons project

Wegontwerp Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

GOL (Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat) is een project waarbij provincie, waterschap Aa en Maas en gemeenten Heusden, Waalwijk en ‘s-Hertogenbosch samen aan de slag zijn rondom de A59 tussen Waalwijk en ‘s-Hertogenbosch. Deze rijksweg krijgt diverse nieuwe aansluitingen om de doorstroming en daarmee ook de leefbaarheid van dit gebied te verbeteren. Movares is nauw betrokken bij dit veelomvattende project en ontwerpt drie nieuwe aansluitingen.

Senior Projectleider en teamleider Wegenmarc.kok@movares.nl+31 (0)6 - 10 07 90 63

Vraag van de opdrachtgever

Provincie Noord-Brabant wil diverse aansluitingen op de A59 aanpassen, parallel- en fietsstructuren aanleggen en groene corridors realiseren. Movares is gevraagd het wegontwerp te maken voor drie nieuwe aansluitingen.

Bijzonderheden

Bij de integrale gebiedsontwikkeling zijn vijf overheidsinstanties betrokken en een groot aantal andere partijen: ZLTO afdeling Oostelijke Langstraat, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, Brabants Landschap, Brabantse Milieufederatie, MKB Heusden, Waalwijks Bedrijven Platform, Kamer van Koophandel Brabant, Recron Brabant, EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Brabants Particulier Grondbezit, Fietsersbond de Langstraat, Heusdens Bedrijvenplatform en Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging. GOL omvat dan ook veel meer dan alleen verbetering van de weginfrastructuur.

Samenwerking

We zijn een van de raamcontractpartners van de provincie Noord-Brabant voor infrastructurele werkzaamheden in brede zin.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares heeft het technisch wegontwerp gemaakt van diverse wegaansluitingen en daarbij komende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Opstellen van het VO voor de nieuwe aansluiting 40: Drunen-West, de Noordelijke Parallelstructuur, het aansluiten op de Kloosterheulweg te Waalwijk, het integreren van het ontwerp ‘doortrekken Spoorlaan’ te Drunen en het uitwerken van een faunapassage onder de Drunenseweg.
  • Het uitwerken van een VO+ van de nieuwe aansluiting 45 (’s Hertogenbosch West) en het aansluiten op Vlijmen Noord-Oost. Het ontwerp van de randweg is uitgewerkt op VO niveau. De aansluitingen van de afritten (noord en zuid) worden als een VRI geregelde kruispunt vormgegeven.
  • Opstellen van het integrale voorontwerp (VO) van aansluiting 43: Nieuwkuijk. Dit omvat het naast het ‘technisch wegontwerp’ ook de diverse aanverwante zaken zoals ontwerpparameters en het ruimtebeslag.
LocatieA59
Periode2018 - Heden
KlantProvincie Noord-Brabant

Wegen

Movares werkt aan integrale projecten en zoekt naar een geschikte oplossing; een doordacht verkeerskundig wegontwerp, een zorgvuldige landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing van wegen en kunstwerken.

Lees verder