Naar het Duurzaam Veilig maken van de N223, de aanleg van de Verlengde Veilingroute en Piet Struijkweg worden er drie geregelde turbopleinen aangelegd met een voor Nederland unieke omvang. De grote uitdaging is om tijdens de uitvoering de verstoring van de bereikbaarheid van het gehele Westland tijdens de uitvoering te beperken. Het project moet begin 2014 worden opgeleverd door de civiele aannemer.

Vraag van de opdrachtgever

Movares is gevraagd voor het opstellen van een Engineering & Construct contract en Design & Construct contract voor het Wegen Project Westland. Tevens is Movares gevraagd voor het begeleiden van de aanbesteding zodat het contract in januari 2011 definitief gegund kan worden aan een civiele aannemer.

Uitgevoerde werkzaamheden

Opstellen van het gevraagde contract en het begeleiden van de aanbesteding samen met de samenwerkende partner Grontmij. Movares heeft hierbij de “architecten-rol” voor het samenstellen van de verschillende contractonderdelen.

Detachering van Robert Jan Aartsen bij het projectmanagementteam van de Provincie Zuid-Holland.

Samenwerking

Bij dit project is er samengewerkt met Grontmij.

Innovatie een van onze pijlers

Het contract betreft een combinatie van Engineering & Construct en Design & Construct, zodat innovatie van ontwerp en uitvoering vanuit de markt wordt gestimuleerd.

Kenmerken van dit project

 
LocatieGemeente Westland
 
Periode2009 - 2011
KlantProvincie Zuid-Holland

Wie zijn onze experts?


Word jij onze nieuwe collega?