Den Haag bouwt een nieuwe toegangsweg die knooppunt Ypenburg verbindt met de binnenring; de Rotterdamse baan. Naast deze weg wordt er voor het Hoogheemraadschap van Delftland een calamiteitenberging en vispaaiplaats gebouwd. Gezien de te verwachte klimaatverandering groeit de kans dat het boezemsysteem te vol wordt . Deze calamiteitenberging kan straks 60.000m3 bergen, wat tot een waterstandsverlaging van 5 cm leidt.

Meer informatie?

Vraag van de opdrachtgever

Het programmabureau van de gemeente Den Haag heeft Mathijs van Vliet van Movares gevraagd om als deelprojectleider waterhuishouding te zorgen voor een goede waterhuishouding in het project gebied. Daarbij is afstemming met de aannemer en het Hoogheemraadschap van Delftland van cruciaal belang. Movares ondersteunt het project daarnaast ook via een back-office.

Uitgevoerde werkzaamheden

Mathijs van Vliet van Movares zorgt voor een goede afstemming tussen aannemer, gemeente en het Hoogheemraadschap van Delfland. Daarbij is het voor hem belangrijk om zorg te dragen voor een goede sfeer komen de partijen dichter bij elkaar, wat de voortgang ten goede komt. Waar nodig wordt teruggepakt op de eisen uit het contract.
Om voldoende water binnen korte tijd naar de calamiteitenberging te transporteren is een grotere toevoer nodig. Mathijs begeleidt het ontwerpproces en stemt daarbij af met interne en externe stakeholders als de provincie Zuid-Holland, andere divisies binnen de gemeente Den Haag en (via de omgevingsmanager) grondeigenaren en aanwonenden. 

Kenmerken van dit project

 
LocatieDen Haag
 
Periode2017 - 2018
KlantProjectbureau Rotterdamse Baan

Word jij onze nieuwe collega?

Kennisgebieden