Bij de bouw van de ongelijkvloerse spoorkruising in de westelijke randweg van Didam heeft de inpassing in de omgeving veel aandacht gekregen. De oorspronkelijk groene restruimte tussen het spoor en de Hengelderweg is bij de aanleg van de tunnel als werk- en bouwterrein gebruikt. Na de bouw is deze zone opnieuw ingericht als wadi *, om het hemelwater van de onderdoorgang, de kruising en de omringende wegen te kunnen bufferen.
Het ontwerp is gericht op de beleving van de weggebruiker als representatieve entree van Didam. Om voldoende buffercapaciteit te realiseren heeft Movares een grote wadi ontworpen. De wadi bestaat uit drie trapsgewijs aangelegde waterbekkens, gescheiden door schanskorven met een betonnen kern. De wadi wordt onder andere gevoed met water uit de pompkelder van de spoorwegtunnel. Dit water wordt door drie watervalspuwers het eerste bassin in gepompt. Bij hevige buien vult de gehele wadi zich trapsgewijs, iets dat in de toekomst vaker voor zal komen door klimaatverandering.

* Een wadi is een bufferings- en infiltratievoorziening die tijdelijk gevuld wordt met hemelwater.

Vraag van de opdrachtgever

Gemeente Montferland vroeg Movares het traject te verzorgen van capaciteitsberekeningen, het samenspel met de pompkelder van de tunnel en landschappelijk ontwerp tot de realisatie van de wadi.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares verzorgde het schetsontwerp tot definitief ontwerp en heeft het uitvoeringsontwerp en de realisatie begeleid. In nauw overleg met de gemeente hebben we ook het beplantingsplan en –bestek voor de wadi en het omringende terrein verzorgd.

Samenwerking

Het uitvoeringsontwerp en realisatie is door Rots maatwerk verzorgd. Movares is in deze fasen nauw betrokken geweest.

Kenmerken van dit project

 
LocatieDidam
 
Periode2012 - 2015
KlantGemeente Montferland

Word jij onze nieuwe collega?

Kennisgebieden