Gebiedsontwikkelingen zoals Nieuw Stroomland en het nieuwe stadsdeel De Zuidlanden trekken meer mensen naar Leeuwarden en omgeving. ProRail werkt hier aan Leeuwarden Werpsterhoeke; een nieuw station met twee onderdoorgangen voor een veilige kruising met het spoor voor fietsers, voetgangers en automobilisten. In de toekomst zal het station onderdeel uitmaken van De Zuidlanden en een functie hebben voor de inwoners van deze nieuwe wijk èn voor het achterland van Leeuwarden. ProRail heeft Movares gevraagd een vormgevingsdocument op te stellen inclusief het landschapsontwerp voor de eerste fase van dit nieuwe station.
De opgave voor de eerste fase van station Werpsterhoeke omvat een ongelijkvloerse kruising van de nieuwe snelfietsroute met het spoor (ter plaatse van het toekomstige station) en even ten zuiden hiervan een ongelijkvloerse kruising met een nieuwe ontsluitingsweg voor autoverkeer. Concreet gaat het om de volgende kunstwerken:
• Fietsonderdoorgang met ruimtereservering voor stationstransfer;
• Snelfietsroute met taluds;
• Fietsbrug over de autoroute;
• Auto-onderdoorgang met spoorkunstwerk en toeritten met taluds.
In het landschapsontwerp wordt ingezet op het expressief maken van een oude dijk, de Brédyk. Er wordt een stoer profiel met laanbeplanting voorgesteld om de dijk tot een ruimtelijke ‘ruggengraat’ te maken. Markante coupures in de dijk bij de bovengenoemde kunstwerken versterken de beleving van de oude structuur.

Vraag van de opdrachtgever

ProRail heeft Movares gevraagd een vormgevingsdocument op te stellen voor de civiele werken en het landschapsontwerp voor de eerste fase van dit nieuwe station. Het vormgevingsdocument moest als contractstuk kunnen dienen in een D&C-contractering, zelfstandig leesbaar zijn en aansluiten bij de eisenspecificatie van het contract.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares heeft het vormgevingsdocument en landschapsontwerp opgesteld in afstemming met het kwaliteitsteam (Q-team Leeuwarden Zuid) en de opsteller van het D&C contract (Grontmij).

Kenmerken van dit project

 
LocatieWirdum
 
Periode2013 - 2014
KlantProRail

Word jij onze nieuwe collega?

Kennisgebieden