Ons project

Visie dorpsrand Heteren

Dorpsranden vormen de schakel tussen de dorpskernen en het landelijk gebied. Een heldere visie hierop helpt om de belevings- en ruimtelijke kwaliteit van deze overgang te versterken. In een prettige samenwerking met de Dorpsraad heeft Movares een visie opgesteld voor de dorpsrand van het uiterwaardendorp Heteren.

Adviseur/ontwerper van de fysieke leefomgeving anouk.ruijters@movares.nl+31 (0)6 - 53 41 64 86

Een groene rand gevuld met fruit

Het landelijk gebied rondom Heteren kenmerkt zich als een karakteristiek polderlandschap, waar de kracht gedefinieerd wordt door openheid, groene kamers en de bekende (fruit)boomgaarden. Met het zicht op beoogde woningbouwontwikkeling en het vrijkomende NIOO-terrein is een heldere en structurerende visie nodig om de kwaliteit van deze groene omlijsting te waarborgen.

Uitgevoerde werkzaamheden

Een ruimtelijke analyse en het achterhalen van de dorpsidentiteit vormen de fundering van de visie. Hiervoor is onderzoek gedaan naar kenmerkende eigenschappen van de landschappelijke onderlegger, de ontwikkelingen die spelen in de omgeving en de wensen vanuit de bewoners van het dorp. In afstemming met de opdrachtgever zijn drie pijlers opgesteld die vertaald worden in een plankaart in vogelvlucht en ruimtelijke principetekeningen. De sfeerimpressie weergeeft het gewenste eindbeeld van de visie op de dorpsrand.

Vraag van de opdrachtgever

In het kader van de toekomstige dorpsuitbreiding en vrijkomende grond heeft de Dorpsraad Heteren Movares gevraagd om een ruimtelijke visie op te stellen voor ‘hun’ dorpsrand. Respect voor het (landschappelijk) karakter van Heteren was een must.

Versterken van de groene dorpsrand

De visie doelt op het bewaken van de groene identiteit van de dorpsrand en het scheppen van een ruimtelijk kader voor toekomstige ontwikkeling. Drie pilaren dragen het ruimtelijk ontwerp. De eerste pilaar versterkt de landschappelijke onderlegger door de benadrukking van aanwezige groene karakteristieken en elementen als de boomgaarden, bomenlanen en groene kamers. De tweede bestaat uit strategisch geplaatste wooneilanden, met doorzichten naar het achterliggend landschap om het open karakter van de dorpsrand te bewaren. De laatste pilaar is een recreatief netwerk dat het landschap doorsnijdt en aansluit op het lokale- en regionale recreatieve netwerk. Beleving van natuur, ruimte en de typerende boomgaarden staat centraal voor de gebruiker. De bovengenoemde drie pilaren dragen bij aan een groene gordel die fungeert als ruimtelijk, recreatief en functioneel uitloopgebied van het dorp.

LocatieHeteren
Periode2018 - 2018
KlantDorpsraad Heteren

Stedenbouw en landschap

Van creatieve en strategische visies tot en met de uitvoering en het beheer van complexe projecten met betrekking tot stedenbouw; Movares werkt op alle schaalniveaus.

Lees verder