Ons project

Vervanging 140 hoogspanningsstations

Ruim 140 hoogspanningsstations in Nederland zijn toe aan vervanging. Deze 110- en 150kV stations moeten in een kort tijdsbestek vervangen én opgewaardeerd worden. Een grote uitdaging die Movares samen met TenneT en meerdere aannemers aangaat.

Bay replacement-programma

Movares ondersteunt het voorbereidingsteam van TenneT met het opstellen van de haalbaarheidsstudies van een aantal locaties. Vervolgens gaan Movares, TenneT en een aannemer gezamenlijk het BO (basisontwerp) opstellen. We maken gebruik van het bay replacement programma (BRP). Uitgangspunten hierbij zijn optimale veiligheid voor mensen die op de stations werken en modulair bouwen. We zorgen dat de gebruikers geen hinder ondervinden van de ombouw. Bovendien mag de leveringszekerheid van stroom aan gebruikers niet in gevaar komen.

Locatiespecifiek

Voor deze vervangingsoperatie ontwikkelen we een modulair en digitaal stationsconcept. Movares werkt samen met TenneT en de aannemer om de modulaire oplossingen locatiespecifiek te maken. De door TenneT ontwikkelde modulaire bouwblokken maken wij in de BO-fase tot een maakbaar, haalbaar, veilig en uitvoerbaar ontwerp.

Uitdagingen

Geen enkel station is hetzelfde, elk BRP-project is anders. De uitdagingen zitten in het toepassen van de standaard op de verschillende locaties. Zo speelt ruimtebeslag op het ene station een grote rol en op ander station is het ombouwplan een groter issue. Het begint aan de tekentafel, maar eventuele problemen manifesteren zich pas als je gaat bouwen. Daarom is het ontwerp een essentieel en integraal onderdeel van het ontwerpproces.

Hergebruik materialen

In het BRP worden skids gebruikt. Dit zijn kant-en-klare modules die op de hoogspanningsstations worden aangesloten. Dit vermindert het aantal vervoerbewegingen over de weg en er is minder tot geen afvaltransport nodig. Daarnaast kunnen delen van bestaande installaties soms worden hergebruikt. Op verschillende locaties hebben wij BRP-concept toegepast, te weten in Breda, Maarheeze, Veenendaal en Alblasserdam.

Korte doorlooptijd

Door gebruik te maken van standaardisatie is de doorlooptijd van de projecten korter dan gebruikelijk. Hierdoor kunnen er sneller en meer stations worden vervangen en opgewaardeerd worden. Daarnaast betrekken we de aannemer vroeger in het ontwerpproces dan bij de traditionele aanpak. Hierdoor vergroten we de kans op een voorspoedige realisatie.

Samenwerking

Het basisontwerp (BO) stellen we op met TenneT en verschillende aannemers. Zo hebben we samengewerkt met: Croonwolter&dros, Heijmans, Volker Energy Solutions, Omexom en Spie.

LocatieDiverse locaties in Nederland
Periode2021 - Heden
KlantTenneT

Gerelateerd nieuws & publicaties