Voor de provincie Overijssel is het van groot belang dat infrastructuur voldoende veilig en beschikbaar is. Cruciale onderdelen van de infrastructuur zijn kunstwerken over onderliggende wegen en waterwegen. Naar aanleiding van eerdere onderzoeken is vastgesteld dat de kwaliteit van twee civiele kunstwerken (bruggen) verbeterd/vervangen moet worden om aan huidige richtlijnen en eisen te voldoen.

Vraag van de opdrachtgever

Inrichten en verzorgen van een proces dat leidt tot een succesvolle aanbesteding en realisatie van de opgave.
De grootste zorg van de opdrachtgever was het op tijd verkrijgen van de juiste vergunningen, ontheffingen en/of toestemming van het betrokken bevoegde gezag zodat ontwerp en aanbesteding tijdig kan worden gerealiseerd. Dit alles met het oog op het voortvarend realiseren van de verbetering van de objecten zodat de infrastructuur van de provincie zo snel mogelijk weer voldoet aan alle vigerende veiligheidsnormen.

Uitgevoerde werkzaamheden

 • Inventariseren en specificeren eisen en wensen (KES) van klant c.q. stakeholders.
 • Uitvoeren bureau- en veldonderzoeken t.b.v. het vaststellen van de ontwerp- en realisatie opgave, waaronder:
  • Flora- en fauna-onderzoek
  • Milieu- en geotechnisch onderzoek
  • Integrale veiligheid
  • Niet Gesprongen Explosieven
  • Archeologisch onderzoek
 • Op basis van KES opstellen van Voor Ontwerp (VO)
 • Op basis van KES opstellen van Vormgevingsvisie t.b.v. brug over de Twickelervaart
 • Op basis van VO opstellen van Definitief Ontwerp (DO)
 • Op basis van DO & vormgevingsvisie opstellen UAV-GC contract (E&C)
 • Begeleiding en advisering Aanbesteding
 • Verzorgen back-office tijdens realisatiefase

Bijzonderheden

De vervanging van de Leijerweerdsbrug over de Midden Regge in de N347 betreft een vrijwel 1 op 1 vervanging van de bestaande brug. T.b.v. het realiseren van een veilige kruising met een langs de Midden Regge gelegen natuurwandelpad, wordt de brug iets verhoogd aangelegd zodat er voldoende ruimte onder de brug ontstaat om wandelaars veilig de N347 te kunnen laten passeren. Daarbij wordt er tevens een faunapassage aangelegd. Vanuit deze toegevoegde functie is een aanpassing van het verticale alignement van de N347 doorgevoerd.
De brug over de Twickelervaart is gelegen op het landgoed Twickel. De Twickelervaart is in 1771 gegraven door de eigenaar van het landgoed Twickel. Het scheepvaartkanaal was bedoeld ter bevordering van de handel en nijverheid van Twente.

Samenwerking

De Twickelvaart is een belangrijke cultuurhistorische structuur als onderdeel van het landgoed Twickel.
Vanuit deze omstandigheid is de vormgeving voor de nieuw te bouwen brug tot stand gekomen in samenwerking met Michael van Gessel, als landschapsarchitect verantwoordelijk voor het herstelplan voor het park van landgoed Twickel.

Kenmerken van dit project

 
LocatieDe Leijerweerdsbrug over de Midden Regge in de N347 nabij Rijssen. Brug over de Twickelervaart in de N741.nabij Ambt Delden.
ArchitectElke Puts in samenwerking met landschapsarchitect van landgoed Twickel, Michael van Gessel
 
Periode2012 - 2015
KlantProvincie Overijssel