Ter hoogte van de Middelweg te Moordrecht  wordt  een kunstwerk, een tunnel gebouwd. Deze tunnel gaat onder het spoor door en is alleen geschikt voor langzaam verkeer. Het overige snelle verkeer maakt gebruik van de overweg.

In de voorbereiding voor het inschuiven van het tunneldek moest onze opdrachtgever kabels en leidingen van ProRail verleggen, om deze niet te beschadigen tijdens de inschuif werkzaamheden. Aan de ene zijde van baan liggen de traditionele kabels die je vaker langs het spoor vindt. De aannemer VSKR, die als erkende aannemer van ProRail gespecialiseerd is in het opgraven en verleggen van kabels en leidingen, voert deze werkzaamheden uit. Aan de andere kant van de spoorbaan liggen 2 stuks 25kV kabels. Ook deze kabels moesten worden verlegd om het inschuiven van het tunneldek mogelijk te maken.

Vraag van de opdrachtgever

Voor het project A20 / Moordrecht moet er een deel 25 kV-kabel vernieuwd worden t.h.v. tunnel Middelweg KW5 langs het baanvak Gouda – Rotterdam.

VSKR heeft Movares verzocht hiervoor een kabelontwerp en een warmte berekening op te stellen op basis van de Prorail voorschriften.

Uitgevoerde werkzaamheden

Na opdracht van VSKR aan Movares is er gestart met een 0-opname op de locatie Moordrecht om vast te stellen hoe op dat moment de actuele situatie buiten is waar het tunneldek wordt ingeschoven.  Deze opname is de basis waar het kabelontwerp op gebaseerd wordt.

Voor dat het kabelontwerp daadwerkelijk start wordt er deskresearch gedaan wat betreft eigenaar/beheerder van de kabels, type kabel (koper of aluminium), leeftijd kabel, toe te passen lasmoffen, kabelcapaciteit, warmtelast, milieu aspecten en te verwachten risico’s tijden uitvoering. Gezien de tijdsdruk wordt er zo spoedig mogelijk gestart met de engineering van het kabelontwerp en het opstellen van een warmtelast berekening voor de nieuwe 25kV kabels.

Parallel aan het ontwerp worden de eigenaar / beheerders van Prorail geïnformeerd over de verwachtten werkzaamheden. In dit overleg worden randvoorwaarden en risico’s besproken voor het ontwerp en uitvoering van het project. Resultaten van dit overleg worden vastgelegd en teruggekoppeld aan de opdrachtgever VSKR en engineerder van Movares.

Tussentijds wordt de opdrachtgever geïnformeerd door Movares over de voortgang van de engineering, gemaakte afspraken en mogelijke risco’s.

Zodra de engineering is afgerond wordt het concept kabelontwerp met bijlagen intern Movares onderworpen aan een kwaliteitsreview. Na interne goedkeuring op de review wordt het concept kabelontwerp met bijlagen aangeboden/ besproken met de opdrachtgever en Beheerder(s) van ProRail.

Na goedkeuring van beide partijen worden de stukken definitief gemaakt voor uitvoering en bij de opdrachtgever aangeboden.

Na oplevering van de stukken wordt er bij de opdrachtgever geïnformeerd of het ontwerp in goede orde ontvangen is en voldoet aan zijn verwachting.
–          Movares heeft VSKR een Uitvoeringsgereed ontwerp geleverd wat het volgende inhoudt.
–           Een werkomschrijving met daarin alle aspecten beschreven gericht om de uitvoering zo goed mogelijk te laten verlopen.
–          Bijhorende tekeningen (BBKS) met daarop een ingetekend kabelontwerp inclusief een Overzicht Kabels (OK) met aangegeven overname punten van de 25kV kabels.
–          Een rapportage van de warmtelast berekening voor gebruik van de nieuwe 25kV kabels.

Samenwerking

In het project is samengewerkt met de aannemer MNO, onderaannemer VSKR en ProRail om in een korte periode genoemde werkzaamheden met elkaar af te stemmen en tot het concrete eindresultaat te komen.

Kenmerken van dit project

 
LocatieBaanvak Moordrecht aansluiting – Rotterdam Kleiweg
 
Periode2013 - 2013
KlantVolker Stevin Kabelwerken Railinfra

Kennisgebieden

Word jij onze nieuwe collega?