Movares voert, samen met APPM, LINT en Decisio, een verkenning uit naar een nieuwe recreatieve vaarroute tussen de Westeinderplassen en de Drecht. Om de aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten laat de gemeente Aalsmeer een haalbaarheidsstudie uitvoeren. Voor Movares ligt het zwaartepunt op de technische kant van de oplossingsrichtingen, inclusief een kostenberekening.

Vraag van de opdrachtgever

Het doel van deze opdracht is om het perspectief  voor het doortrekken van de Rotte naar de Oude Rijn en de Vliet te schetsen gekoppeld aan mogelijke voor ruimtelijke en economische ontwikkelingen. De Visie, met scenario’s die deze opdracht oplevert kan gebruikt worden om partijen te enthousiasmeren mee te doen in het vervolgtraject; het toewerken naar realisatie van deze nieuwe verbinding.

Samenwerking

De opdracht wordt uitgevoerd door de combinatie APPM/LINT/Decisio/Movares, waarbij APPM de rol als penvoerder heeft.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares heeft de technische (on)mogelijkheden voor de vaarroute in beeld gebracht, op basis waarvan een drietal scenario’s is uitgewerkt. Voor de drie scenario’s zijn vervolgens de kosten voor realisatie berekend. Daarbij is gekeken naar kilometers te vergraven vaarweg, eigendomsverwerving, aan te leggen kades en kunstwerken en aanpassingen aan kunstwerken/wegen.

Kenmerken van dit project

 
LocatieOmgeving Kudelstaart
 
Periode2017 - 2017
KlantGemeente Aalsmeer

Word jij onze nieuwe collega?