Ons project

Verkenning Mobiliteitshub Cleantech Regio

In de Cleantech Regio werken de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen samen met ondernemers, onderwijs en onderzoek aan een energieneutrale en duurzame economie en samenleving. Een van de ambities is om een mobiliteitshub te ontwikkelen die bijdraagt aan de woningbouwopgave en de bereikbaarheid van de Cleantech Regio. Als vertegenwoordiger van de regio heeft gemeente Apeldoorn ons gevraagd een verkenning uit te voeren naar deze mobiliteitshub.

foto: Google Maps

Bereikbare en schone regio

De Cleantech Regio ligt rond het kruispunt van de A1 en A50. Het is een sterke economische regio met 440.000 inwoners en 35.000 bedrijven. De regio wil een bijdrage leveren aan de landelijke woningbouwopgave en daarbij goed bereikbaar blijven. Ook binnenstedelijk liggen er de nodige uitdagingen en doelstellingen, zoals zero emissie van de stadslogistiek in 2025. De Cleantech Regio bekijkt de bereikbaarheidsopgave in breed perspectief: een netwerk van hoogwaardige verbindingen van weg, spoor, fiets, water en slimme overslag- en overstapmogelijkheden moet bijdragen aan een bereikbare en schone regio.

Verkenning

In de verkenning stonden de volgende vragen centraal:

  • Welke rol kan de hub spelen in de mobiliteit van (Oost-)Nederland en welk effect heeft de hub op de mobiliteit?
  • Welke betekenis kan de hub hebben op (inter)nationaal en regionaal schaalniveau?
  • Wat is de relatie met vervoersbewegingen in de regio?
  • Wat is de potentie van de hub en welke doelgroepen maken hier gebruik van?
  • Wat is een goede locatie voor de hub?
  • Kan de hub ook een functie vervullen als logistiek overstappunt?
  • In hoeverre draagt de hub bij aan de doelstellingen (woningbouw, ontlasten A1, A50)?
  • Welke functies en voorzieningen moet de hub bevatten?
  • Wat zijn faseringsmogelijkheden voor het realiseren van de hub?
  • Wat zijn de globale kosten van de hub?

Na het in kaart brengen van de problematiek, wensen en ambities hebben we een ambitiesessie georganiseerd met de ambtelijke werkgroep. We hebben stakeholders en experts geïnterviewd waaronder het ministerie van IenW, provincie Gelderland, NS, ProRail en marktpartijen. Daarnaast hebben we bestaand beleid en toekomstige ontwikkelingen geanalyseerd, diverse scenario’s opgesteld en doorgerekend en overleg gevoerd met de wethouder en directeuren van Apeldoorn en een ambtelijke werkgroep.

Bijzonderheden

De meest voor de hand liggende hublocatie ligt aan het spoor aan de oostzijde van Apeldoorn. Een van de scenario’s omvat een nieuw intercitystation.

Innovaties

Twee van onze innovaties bleken zeer goed bruikbaar in deze verkenning: de knooppuntenvisie van Movares, die we met alle input verder kunnen aanscherpen en de Movares verbindingswijzer om het reizigerspotentieel in beeld te krijgen.

LocatieCleantech Regio
Periode2020 - 2021
Klantgemeente Apeldoorn

De Movares Verbindingswijzer

Goede bereikbaarheid is cruciaal voor het functioneren van onze samenleving. Of het nu gaat om kantoren, woningen, scholen, ziekenhuizen of bedrijventerreinen. Maar hoe breng je...
Lees verder