Ons project

Verkenning betere bereikbaarheid Zernike Campus Groningen

De bussen naar de Zernike Campus in Groningen zitten de laatste jaren steeds voller. Door de verdere ontwikkeling van de campus nemen de verkeersstromen alleen maar toe. Dit leidt tot knelpunten. In opdracht van provincie Groningen hebben we onderzocht hoe de bereikbaarheid van de campus per trein en/of bus kan worden verbeterd. Er blijken verschillende alternatieven mogelijk die nu verder worden uitgewerkt.

Projectmanager mobiliteit en infrastructuurmartin.wink@movares.nl+31 (0)6 - 51 09 31 05

Oudste campus van Nederland

Een van de bekendste en oudste campussen in Nederland is de Zernike Campus. Hier werken meer dan 4.000 onderzoekers en een paar honderd ondernemers en studeren ruim 35.000 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen. Goede bereikbaarheid is dan ook van groot belang voor de provincie en de gemeente Groningen. Samen hebben we de volgende situaties onderzocht:

 • Een nieuw treinspoor vanuit Hoofdstation Groningen naar Zernike met drie alternatieve tracés;
 • De aanleg van extra businfrastructuur (busbanen) tussen Groningen Noord en Zernike;
 • Betere doorstroming door businfrastructuur te realiseren op de N355 tussen Zuidhorn en Zernike, op het traject P+R Hoogkerk – Station Suikerzijde – Vinkhuizen – Paddepoel – Zernike of een variant vanaf Hoofdstation via Station Suikerzijde, De Held/Gravenburg naar

Omvangrijke klus op afstand

Het was een omvangrijke klus die door corona volledig op afstand moest worden uitgevoerd. We hebben de volgende werkzaamheden verricht:

 • Onderzoek naar de lijnvoeringsvarianten (dienstregelingen) voor de drie spoorse alternatieven en de infrastructuur die daarvoor nodig is;
 • Globale schetsontwerpen van de spoorse infrastructuur;
 • Ruimtelijke/stedenbouwkundige impact op bestaande situatie en beoogde ontwikkelingen bepaald;
 • Kostenramingen voor de spoorse alternatieven;
 • Exploitatieberekeningen voor trein en bus;
 • Bereikbaarheidseffecten voor Zernike bepaald met de Movares Verbindingswijzer;
 • Analyses gemaakt van de rijtijden van de huidige buslijnen 2 en 18 en de mate van betrouwbaarheid en vertragingen vastgesteld;
 • Maatregelen voor de businfrastructuur (klein- en grootschalig) voorgesteld;
 • Analyse gemaakt van de stationsomgeving Groningen Noord en verbetervoorstellen voor de korte en lange termijn;
 • Schetsontwerpen en kostenramingen voor de businfrastructuur gemaakt.

We hebben uiteraard afstemmingsoverleggen gecoördineerd met gemeente, provincie, Qbuzz (bus), Arriva (trein) en OV-bureau Groningen-Drenthe en rapportages en een factsheet opgesteld.

Innovatief

Voor het bepalen van de effecten van de bus- en treinvarianten op de bereikbaar van Zernike hebben we de Movares Verbindingswijzer ingezet. Daarnaast hebben we de NDOV-tool gebruikt om de kwaliteitsaspecten te analyseren wat betreft de betrouwbaarheid en snelheid van de alternatieven.

Bijzonder is dat het project volledig op afstand is uitgevoerd.

Waardering

In onze aanpak hebben we ons onderscheiden door niet alleen in te zetten op het civiele inpassingsvraagstuk, maar ook duidelijk een link te leggen met de stedelijke kwaliteiten van Groningen. Een aanpak die door de gemeente Groningen sterk is gewaardeerd.

LocatieGroningen
Periode2020 - 2020
KlantProvincie Groningen

De Movares Verbindingswijzer

Goede bereikbaarheid is cruciaal voor het functioneren van onze samenleving. Of het nu gaat om kantoren, woningen, scholen, ziekenhuizen of bedrijventerreinen. Maar hoe breng je...
Lees verder

Knooppunten met verblijfskwaliteit

Een naadloze overstap tussen de verschillende vervoerswijzen als intercity, stoptrein, metro, tram of bus, maar ook voor uitwisseling met taxi, fiets (eigen fiets, huurfiets en ov-fiets), elektrische fiets/scooter en de deelauto, huurauto en personenauto.

Lees verder

Openbaar vervoer

Met openbaar vervoer wilt u zoveel mogelijk reizigers vervoeren. Voor een goede verhouding tussen kosten en baten zoekt u naar een optimaal netwerk .

Lees verder

Verkeer

Het verkeer in Nederland verandert: de groei van de automobiliteit stagneert, er vinden verschuivingen plaats naar andere modaliteiten, milieuwetgeving stelt steeds strengere eisen en in het stedelijk gebied strijden de automobilist, de fietser en de voetganger om de beschikbare ruimte.

Lees verder