De Zuidas in Amsterdam ontwikkelt zich tot een internationale toplocatie voor wonen en werken. Het Masterplan Zuidas wordt uitgewerkt in deelprojecten, waarvan Strawinsky Noordzijde er één van is. Strawinsky is onderdeel van het centrumgebied van Zuidas. Om het gebied, bestaande uit de panden NPL, Strawinskyhuis, Freshfields en AICS, te kunnen (her)bouwen, moet er een bestemmingsplan gemaakt worden.

Senior adviseur & projectmanager Mobiliteitmarco.duijnisveld@movares.nl+316 - 11 01 07 89

Vraag van de opdrachtgever

Movares is gevraagd voor het doen van een verkeersonderzoek ten behoeve van het bestemmingsplan Zuidas – Strawinskylaan Noordzijde. Het verkeersonderzoek is in het kader van het op te stellen bestemmingsplan uitgevoerd, waarmee diverse ontwikkelingen langs de Strawinskylaan en Prinses Irenestraat ontwikkeld kunnen worden vanaf 2021. Projectbureau Zuidas heeft de gemeente Amsterdam, V&OR Team Onderzoek & Kennis gevraagd om een verkeersonderzoek uit te voeren in het kader van het op te stellen bestemmingsplan. Het V&OR Team Onderzoek & Kennis heeft op haar beurt Movares gevraagd om het merendeel van de werkzaamheden uit te voeren.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares voerde de volgende werkzaamheden uit:

Verzamelen van alle relevante gegevens van beschikbare bronnen. De inventarisatie geeft een beeld van de verkeersafwikkeling en –veiligheid van de bestaande situatie. Ook zijn de verschillende bronnen naast elkaar gezet om een goed beeld te krijgen van de verwachte toekomstige situatie.

Analyse van de gegevens. In deze stap zijn de gegevens geanalyseerd en werd op grond van de beschikbare kaders een beeld gegeven of de verkeersafwikkeling op kruispunten en de verkeersveiligheid op wegvakken en mogelijk specifieke aandachtspunten zoals scholen en stations, kan worden gewaarborgd.

Rapportage. De bevindingen zijn in een bondige rapportage opgeschreven. Daarbij is eveneens een voorstel gedaan voor het oplossen van eventuele knelpunten in het gebied.

Resultaat:
Het resultaat van het onderzoek is een gedegen analyse van de verkeerssituatie in zowel de huidige als toekomstige (2027) situatie. Daarbij zijn de verkeersintensiteit op de wegvakken en kruispunten geanalyseerd en is bepaald of de verkeersafwikkeling volgens de Amsterdamse kwaliteitsnormen kan worden behouden. Deze analyse is vastgelegd in een bondige rapportage waarin voor de toekomstige situatie conclusies worden getrokken hoe de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de Prinses Irenebuurt in de toekomst moet worden gewaarborgd.

Bron foto: Gemeente Amsterdam

Kenmerken van dit project

 
LocatieAmsterdam
 
Periode2018 - 2018
KlantGemeente Amsterdam

Kennisgebieden