De vervoersvraag op de spoorcorridor Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (SAAL) neemt de komende jaren flink toe. Met het programma OV SAAL zorgt ProRail ervoor dat de capaciteit van deze corridor blijft aansluiten bij de vervoersvraag. Hiertoe is onder meer het traject Amsterdam Zuidtak (Riekerpolder-Duivendrecht) bijna geheel viersporig gemaakt. Op het baanvak Weesp-Lelystad zijn op verschillende locaties aanpassingen gedaan om de capaciteit van het baanvak te vergroten, waaronder een grootschalige ombouw van emplacement Almere Centrum. Voor beide projecten was een Vergunning voor Indienststelling (VvI) vereist vanuit de Spoorwegwet.

Vraag van de opdrachtgever

Voor het project OV SAAL Korte Termijn heeft ProRail Movares gevraagd ervoor te zorgen dat de spoorinfrastructuur aantoonbaar veilig en interoperabel is, zodat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) tijdig de vereiste Vergunningen voor Indienststelling kan afgeven voor het traject Riekerpolder-Duivendrecht en voor emplacement Almere Centrum.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares heeft het Safetymanagement in brede zin uitgevoerd. We hebben onder meer:

  • Informatiedossiers opgesteld conform de Spoorwegwet
  • De overkoepelende veiligheidsanalyses uitgevoerd conform Europese verordening ‘CSM REA’
  • Veiligheidsdossiers (safety cases) en TSI-dossiers (bewijsvoering voor interoperabiliteitseisen) opgesteld
  • De producten van opdrachtnemers – allianties en aannemers – beoordeeld
  • De aanvraag van de VvI’s afgestemd met ILT en de afstemming verzorgd met de toetsende instanties (Notified Body, Assessment Body, Independent Safety Assessor).

Samenwerking

Voor de VvI voor het traject Riekerpolder-Duivendrecht hebben we nauw samengewerkt met  Alliantie Amsterdamse Waltz en Alliantie Amstelspoor. Dit zijn twee allianties van een aannemerscombinatie en ProRail die zijn opgericht voor het project. Voor de VvI voor emplacement Almere Centrum hebben we nauw samengewerkt met aannemer Dura Vermeer.

Kenmerken van dit project

 
LocatieCorridor Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad
 
Periode2011 - 2017
KlantProRail Projecten