In het project Randstadspoor heeft ProRail gezorgd voor een grootschalige uitbreiding van het spoornetwerk in en rond Utrecht. Als laatste stap is in het project UtARK (Utrecht – Amsterdam-Rijnkanaal) het aantal sporen tussen Utrecht Centraal en Utrecht Leidsche Rijn verdubbeld van twee naar vier. Daarbij is onder andere een nieuwe spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal gerealiseerd en in gebruik genomen. Voor de twee grote indienststellingsstappen van dit project in april 2018 en oktober 2018 was een Vergunning voor Indienststelling (VvI) vereist vanuit de Spoorwegwet.

Vraag van de opdrachtgever

Voor het project vroeg ProRail Movares om vanuit het projectteam van ProRail ervoor te zorgen dat de spoorinfrastructuur aantoonbaar veilig en interoperabel is, zodat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) tijdig de vereiste Vergunningen voor Indienststelling kon afgeven voor de twee grote indienststellingsstappen.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares voerde via een detachering in het projectteam van ProRail het safety-management in brede zin uit. Movares heeft onder meer:

  • bijdragen geleverd vanuit ProRail aan het overkoepelende veiligheidsdossier, conform de Europese verordening ‘CSM REA’
  • bijdragen geleverd vanuit ProRail aan het overkoepelende TSI-dossier (bewijsvoering voor interoperabiliteitseisen)
  • de producten van de spooraannemer BAM voor de VvI beoordeeld
  • de aanvraag van de VvI’s afgestemd met ILT
  • de afstemming verzorgd met de toetsende instanties zoals de Notified Body (NoBo) en de Assessment Body (AsBo), samen met de spooraannemer.

Samenwerking

Voor de Vergunning voor Indienststelling (VvI’s) werkte Movares in het projectteam van ProRail nauw samen met aannemer BAM.

(Fotografie: ProRail  / Gerrit Serné: de eerste trein op de nieuwe spoorbrug)

Kenmerken van dit project

 
LocatieUtrecht
ArchitectPaul van der Ree (spoorbrug Utrecht)
 
Periode2017 - 2019
KlantProRail Projecten