Voor het project van Rijkswaterstaat ‘Verbreding A2, knooppunt Everdingen – knooppunt Deil van vier naar acht rijstroken’ verzorgt Movares het risico- en planningsmanagement. Risicomanagement is integraal onderdeel van de projectbeheersing en de kwaliteitsborging. Naast risico’s op het gebied van geld, tijd en kwaliteit kijken we naar risico’s voor veiligheid, de omgeving en het imago van Rijkswaterstaat.

Naast de implementatie van risicomanagement, werd het risicomanagement bij de aannemer(s) beoordeeld en werd opdrachtgever voorzien van input met betrekking tot kwaliteitsborging die plaatsvindt via systeemgerichte contractbeheersing. Op deze wijze gaat de aandacht van medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het toetsen van de kwaliteit naar die onderdelen en processen van het werk die het meest kritisch of cruciaal zijn. Zo leidt risicomanagement tot een betere beheersing van zowel project als contract. Daarnaast maakt Movares periodiek de haalbaarheidsanalyse van de planningen.

Word jij onze nieuwe collega?