Op de provinciale weg N284 was sprake van een zeer matige verkeersafwikkeling . Daarnaast was er de wens om ruimte te bieden voor een forse uitbreiding van bedrijventerrein voor expansie van reeds bestaande bedrijven.  Er was besloten om een nieuwe verbindingsweg ten oosten van Hapert te realiseren die tevens een nieuw gepland bedrijventerrein goed moest kunnen ontsluiten met een aansluiting op de autosnelweg A67.  Deze verbindingsweg zou tevens de problemen met de doorstroming van het verkeer op de N284 oplossen.

Senior Projectleider en teamleider Wegenmarc.kok@movares.nl+316 - 10 07 90 63

Vraag van de opdrachtgever

De engineering van het werk omvat op hoofdlijnen de volgende onderdelen:

 • Aanleg van een verbindingsweg tussen de bestaande wegen N284 en de A67 met  2×1 rijstrook, geschikt om op termijn uit te breiden naar 2 x 2 rijstroken
 • Aanleg van een viaduct over de Rijksweg A67 voor een Haarlemmermeer aansluiting van de nieuwe  verbindingsweg op de Rijksweg
 • Aanleg van twee fietstunnels onder de verbindingsweg
 • Aanleg van een onderdoorgang voor vrachtwagens onder de verbindingsweg nabij de A67
 • Verbreding van de bestaande provinciale weg N284 tussen de kruispunten De Wijer en de nieuwe aansluiting naar 2×2 rijstroken
 • Aanbrengen van VRI-installaties en openbare verlichting
 • Aanbrengen waterbergingen

Uitgevoerde werkzaamheden

De werkzaamheden van Movares bestonden uit alles wat nodig was om het schetsontwerp van de opdrachtgever op te werken tot een RAW-bestek:

 • Toetsen schetsontwerp op ontwerpnormen en richtlijnen
 • Maken VO, DO en RAW-bestek
 • Constructieberekeningen, funderingsadvies, bemalingsplan
 • Ontwerp en inpassing waterbergingen
 • Onderzoek Flora en Fauna
 • Bouwkostenramingen
 • Aanvragen van alle benodigde vergunningen
 • Omgevingsmanagent: afstemmen met RWS, Gemeente en Kempisch Bedrijvenpark

 

Kenmerken van dit project

 
LocatieHapert
 
Periode2009 - 2010
KlantProvincie Noord-Brabant