Ons project

Verbindingsweg Hapert N284-A67

Op de provinciale weg N284 was sprake van een zeer matige verkeersafwikkeling . Daarnaast was er de wens om ruimte te bieden voor een forse uitbreiding van bedrijventerrein voor expansie van reeds bestaande bedrijven.  Er was besloten om een nieuwe verbindingsweg ten oosten van Hapert te realiseren die tevens een nieuw gepland bedrijventerrein goed moest kunnen ontsluiten met een aansluiting op de autosnelweg A67.  Deze verbindingsweg zou tevens de problemen met de doorstroming van het verkeer op de N284 oplossen.

Vraag van de opdrachtgever

De engineering van het werk omvat op hoofdlijnen de volgende onderdelen:

 • Aanleg van een verbindingsweg tussen de bestaande wegen N284 en de A67 met  2×1 rijstrook, geschikt om op termijn uit te breiden naar 2 x 2 rijstroken
 • Aanleg van een viaduct over de Rijksweg A67 voor een Haarlemmermeer aansluiting van de nieuwe  verbindingsweg op de Rijksweg
 • Aanleg van twee fietstunnels onder de verbindingsweg
 • Aanleg van een onderdoorgang voor vrachtwagens onder de verbindingsweg nabij de A67
 • Verbreding van de bestaande provinciale weg N284 tussen de kruispunten De Wijer en de nieuwe aansluiting naar 2×2 rijstroken
 • Aanbrengen van VRI-installaties en openbare verlichting
 • Aanbrengen waterbergingen

Uitgevoerde werkzaamheden

De werkzaamheden van Movares bestonden uit alles wat nodig was om het schetsontwerp van de opdrachtgever op te werken tot een RAW-bestek:

 • Toetsen schetsontwerp op ontwerpnormen en richtlijnen
 • Maken VO, DO en RAW-bestek
 • Constructieberekeningen, funderingsadvies, bemalingsplan
 • Ontwerp en inpassing waterbergingen
 • Onderzoek Flora en Fauna
 • Bouwkostenramingen
 • Aanvragen van alle benodigde vergunningen
 • Omgevingsmanagent: afstemmen met RWS, Gemeente en Kempisch Bedrijvenpark

 

LocatieHapert
Periode2009 - 2010
KlantProvincie Noord-Brabant

Omgevingsmanagement en participatie

Solide omgevingsmanagement draagt bij tot een soepel verloop van het bouwproces. Voor u als opdrachtgever betekent dit een beter projectresultaat èn een positief imago. De omgevingsmanagers van Movares zorgen ervoor.

Lees verder

Projectmanagement

Movares biedt u deskundig projectmanagement bij complexe vraagstukken en multidisciplinaire projecten.

Lees verder

Vergunningen

De discipline Vergunningen van Movares adviseert rondom en verzorgt alle publiekrechtelijke toestemmingen die u nodig heeft om uw project te kunnen realiseren.

Lees verder

Visuals

De afdeling Visuals van Movares ondersteunt u met maatwerkoplossingen bij onderzoek, toetsing of het creëren van draagvlak door middel van visualisatie en simulatie.

Lees verder

Wegen

Movares werkt aan integrale projecten en zoekt naar een geschikte oplossing; een doordacht verkeerskundig wegontwerp, een zorgvuldige landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing van wegen en kunstwerken.

Lees verder