Verbetering ventilatie in eenpersoonscellen in penitentiaire inrichtingen

Vraag van de opdrachtgever

Opstellen van het ontwerp en het bestek en het adviseren tijdens de contractvorming voor het verbeteren van de ventilatie in eenpersoonscellen (EPC) in de penitentiaire inrichtingen (PI’s) in Spijkenisse, Sittard en Evertsoord.
Verder alle voorkomende bouwkundige, installatietechnische en constructieve advieswerkzaamheden en de advisering in en tijdens de uitvoering van de ventilatieverbetering.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares maakte het geïntegreerde technische ontwerp en bestek voor ventilatieverbetering in eenpersoonscellen (EPC). Onder andere door deze cellen te voorzien van nieuwe brandkleppen of brandkleppen in te passen in de luchtkanalen. Hierbij werd rekening gehouden met de normen van het Rijksvastgoedbedrijf voor luchtdebiet en installatiegeluid.

Een penitentiaire inrichting is een object dat door de aanwezigheid van cliënten 24/7 in bedrijf is waarbij verstoringen in de bedrijfsvoering niet wenselijk zijn.
Het was dan ook een uitdaging om de continuïteit van het bedrijfsproces in de inrichting te borgen.
Door het nemen van technische en organisatorische maatregelen en voorzieningen tijdens de uitvoering is de verstoring voor de gebruikers tot een minimum beperkt.
Dit lukte door veel afstemming met de opdrachtgever Rijksvastgoedbedrijf, de dienst justitiële inrichtingen en de aannemer.

Kenmerken van dit project

 
LocatieSpijkenisse, Sittard, Evertsoord
 
Periode2014 - Heden
KlantRijksvastgoedbedrijf

Word jij onze nieuwe collega?