Provincie Drenthe wil de bereikbaarheid van de provincie voor goederenvervoer per spoor verbeteren, en waar mogelijke de overlast daarvan verminderen. De huidige route van goederentreinen naar de goederenterminal Europark bij gemeente Coevorden levert veel overlast op door de langdurige overwegsluitingen in de kern van de gemeente. Ook beperkt deze route de ontwikkelingen in het stationsgebied. Bovendien is het goederentransport minder efficiënt door de beperkte treinlengtes en de lange rangeertijden.

Haalbaar en toekomstvast
Movares heeft naar mogelijkheden gezocht om de overlast voor de gemeente te verminderen en het goederentransport te verbeteren. We hebben vijf varianten onderzocht, waaronder een route via Duitsland en een nieuw tracé met een draaibrug.
Voor de haalbaarheidsanalyse hebben we de aspecten gebruikswaarde en investeringskosten in kaart gebracht en een advies uitgebracht over de varianten die het meest toekomstvast zijn.

Vraag van de opdrachtgever

De bereikbaarheid van de provincie voor goederenvervoer per spoor verbeteren, en waar mogelijke de overlast daarvan verminderen.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares heeft naar mogelijkheden gezocht om de overlast voor de gemeente te verminderen en het goederentransport te verbeteren. We hebben vijf varianten onderzocht, waaronder een route via Duitsland en een nieuw tracé met een draaibrug.

Kenmerken van dit project

 
LocatieCoevorden
 
Periode2011 - Heden
KlantGemeente Drenthe

Word jij onze nieuwe collega?