Ons project

Veiligheidsonderbouwing specificatiedossier uitrol ERTMS

De komende jaren wordt in Nederland ERTMS (European Rail Traffic Management System), de Europese standaard voor treinbeveiliging, uitgerold. Het specificatieteam van de afdeling ProRail Treinbeveiliging heeft een specificatiedossier opgesteld om aan te geven welke ERTMS-functionaliteit in Nederland gebruikt wordt door het, nog te bouwen, nieuwe ERTMS-treinbeveiligingssysteem.

Parallel aan het opstellen van het specificatiedossier is een veiligheidsonderbouwing opgesteld. Het opstellen van een veiligheidsonderbouwing is conform de Europese regelgeving verplicht. Deze regelgeving noemt men de Common Safety Method (CSM, ook wel CSM-REA).

Een safety team van ProRail stelt de veiligheidsonderbouwing op. In dat team zit ook aantal gedetacheerde Movares-medewerkers. De veiligheidsonderbouwing bevat een aantal veiligheidsanalyses. Een veiligheidsanalyse onderzoekt voor een specifiek onderwerp, bijvoorbeeld rangeren, welke eventuele gevaren (hazards) hieraan verbonden zijn en of deze gevaren voldoende gemitigeerd zijn. De mogelijke gevaren zijn vastgesteld in sessies met machinisten en treindienstleiders en diverse deskundigen van ProRail Treinbeveiliging (zogenaamde HAZOP-sessies).

Het safety team levert tevens quick scans voor:

  • Hazards die het specificatieteam aandraagt.
  • Aanpassing specificaties op verzoek van machinisten of het specificatieteam.
  • Versoepeling van regels in het ontwerpvoorschrift vanwege inpassingsproblemen in bestaande situaties

Veiligheidsmanagement en RAMS

Movares combineert de kennis en ervaring van een grote hoeveelheid RAMS-methoden met inhoudelijke kennis van technische systemen en hun gebruik.

Lees verder