Waterkeringbeheerders moeten geregeld beoordelen of hun primaire waterkeringen nog veilig zijn. Bij de voorlaatste toetsing in 2006 bleek de Lekdijk tussen Schoonhovenseveer en Langerak niet meer te voldoen aan de veiligheidseisen. In 2015 is deze dijk op advies van Movares verbeterd met een innovatieve techniek. Begin 2017 is de volgende beoordelingsronde gestart volgens de nieuwe Waterwet. In opdracht van waterschap Rivierenland heeft Movares de veiligheid van de recent verbeterde en scherp ontworpen Lekdijk beoordeeld. Hiervoor heeft Movares als een van de eerste beoordelaars een zogeheten ‘toets-op-maat’ gebruikt, vanwege de niet-gangbare constructie. 

Vraag van de opdrachtgever

Voor het verbeteren van de Lekdijk zijn aan de binnenzijde van de dijk ‘Waterontspanners’ geplaatst, kunststof stijgbuizen met perforaties aan de onderzijde. Deze zorgen ervoor dat de waterdruk in de zandlaag onder de dijk beneden een grenswaarde blijft. Dat is belangrijk omdat bij een te hoge waterdruk het risico bestaat dat de klei- en veenpakketten aan de binnenzijde van de dijk omhoog worden gedrukt, waardoor de dijk zijn steun verliest en onderuitzakt. Bij het ontwikkelen van de verbeterplannen is gekozen voor een scherp ontwerp met minimale veiligheidsmarges. Vanwege deze geringe marges heeft het waterschap Movares gevraagd snel in kaart te brengen of de dijk ook volgens de nieuwe Waterwet veilig genoeg is.

Uitgevoerde werkzaamheden

Voor de veiligheidsbeoordeling heeft Movares het verplichte, nieuwe beoordelingsinstrumentarium – het WBI2017 – gebruikt en rekening gehouden met nieuwe waterveiligheidsnormen, nieuwe inzichten en nieuwe maatgevende waterstanden. Tijdens het doorlopen van het beoordelingsproces merkte het ingenieursbureau dat diverse stappen nog niet optimaal verlopen. Om deze stappen te verbeteren heeft Movares een aantal aanbevelingen gedaan.

Kenmerken van dit project

 
LocatieSchoonhovenseveer - Langerak
 
Periode2017 - Heden
KlantWaterschap Rivierenland

Word jij onze nieuwe collega?

Kennisgebieden