Op het traject Amsterdam-Brussel rijdt NS met materieel van het type ICRmh. NS gaat de deblokkering van de deuren wijzigen (van tweezijdig naar zijdeselectief) en is voornemens om tevens de spanjoletdeurbediening te vervangen door drukknopbediening.

Wanneer de wijziging van de deurbediening wordt gestart voordat de wijziging van de deblokkering wordt doorgevoerd, dan zal zich een tijdelijke situatie voordoen waarbij (een deel van) de treinen voorzien zijn van drukknopbediening en waarbij het nog niet mogelijk is om de deuren zijdeselectief te deblokkeren.

Het is noch voor de tijdelijke situatie noch voor de eindsituatie duidelijk welk effect de wijziging van de deurbediening heeft op veiligheid.

Vraag van de opdrachtgever

NS heeft Movares gevraagd om een integrale veiligheidsbeschouwing te maken die inzicht geeft in de veiligheidsgevolgen van de wijziging van de spanjoletdeurbediening in drukknopdeurbediening. te maken. In deze veiligheidsbeschouwing dienen zowel de techniek als het gedrag van reizigers te worden meegenomen.

Uitgevoerde werkzaamheden

Voor deze opdracht is een risicoanalyse opgesteld waarbij een faalanalyse onderdeel van is.

Kenmerken van dit project

 
LocatieUtrecht
 
Periode2015 - 2015
KlantNS Reizigers

Word jij onze nieuwe collega?