Het Veiligheidsmanagementprogramma is een overkoepelende aanpak waaraan alle deelprojecten, subprojecten en betrokken aannemers binnen het onderhoudsprogramma Maaswerken aan mee doen en moeten voldoen.

Voor het hele onderhoudsprogramma Maaswerken heeft Rijkswaterstaat (RWS), in het kader van Veilig Werken, een aparte Europese aanbesteding georganiseerd: Project ‘Veiligheid Managementprogramma Maaswerken’. Team V&G heeft de winnende aanbieding (EMVI en prijs) gemaakt, waardoor begin 2011 is met het opzetten, inrichten en implementeren van het Veiligheidsmanagementsysteem voor het gehele project Maaswerken conform het kader integrale veiligheid van RWS. Daarnaast is de actie opgepakt om gedrag en cultuur verbetering op het gebied van veiligheid in te zetten. In 2016 hoopt RWS het hele programma Maaswerken succesvol af te ronden.

Het projectteam van Team V&G bestaat uit meerdere V&G Adviseurs (MVK-ers, IVK-ers en HVK-ers).

Vraag van de opdrachtgever

Organiseer voor het hele programma Maaswerken het veiligheidsmanagement en vertaal beleid/visie naar een eenduidige structuur die aansluit op de dagelijkse praktijk. Dit zowel in de contract- en aanbestedingsfases van deelprojecten tot aan de daadwerkelijk engineering, realisatie en oplevering aan de beheerorganisatie.

Uitgevoerde werkzaamheden

Team V&G Movares heeft onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Opzetten en inrichten Veiligheidsmanagementsysteem
 • Deelname aan managementoverleg door Oscar Terheijden
 • Geven van Presentaties binnen alle deelprojecten
 • Opzetten veiligheidsgedrag en cultuurverbeterprogramma
 • Opstellen Integrale Veiligheid Plannen
 • Opstellen Integrale Veiligheid Dossiers (V&G Dossier principe)
 • Het houden van Veiligheidsaudits en inspecties
 • Ontwikkelen en geven van voorlichting en onderricht
 • Bijdrage leveren aan innovaties en productontwikkeling
 • Brug tussen projectorganisatie en lijnorganisatie Rijkswaterstaat
 • Begeleiden van aanbestedingstrajecten van deelprojecten middels bepalen EMVI criteria, opstellen contractdocumenten in relatie tot integrale veiligheid ed.

Bijzonderheden

Deze grote en complexe vraag van Rijkswaterstaat is samen met Movares als project ingericht, waardoor de brede kennis en ervaring van Movares op het gebied van veiligheidsmanagement en risicobeheersing  in het project benut kunnen worden.

Meer informatie over Project Onderhoudsprogramma Maaswerken

Kenmerken van dit project

 
LocatieMaasroute
 
Periode2011 - 2016
KlantRijkswaterstaat

Word jij onze nieuwe collega?