Per deelproject wordt door Movares een ontwerp gemaakt. De V&G Adviseurs (veiligheids- en gezondheidscoördinator ontwerpfase) van Team V&G van Movares haken bij alle RVOI fases aan en geven passende adviezen en  stellen hiervoor de benodigde V&G-documenten op.  Om een optimaal projectspecifieke advies te kunnen geven worden o.a. de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Gesprekken met ontwerpers en/of projectleiders van verschillende disciplines;
 • Locatiebezoek;
 • Afstemming met opdrachtgever en andere stakeholders;
 • Organiseren en uitvoeren van risicosessies.

Vraag van de opdrachtgever

Rond het spoorknooppunt Utrecht wordt de capaciteit in 2 richtingen verhoogd. Tussen Vleuten en Utrecht en tussen Utrecht en Houten Castellum worden de sporen verdubbeld, extra stations gebouwd, stations vernieuwd en wordt de doorstroomsnelheid van het station Utrecht verhoogd.

Bijzonderheden

Nieuw op het project VleuGel

Gezien de omvang en complexiteit van het project is in overleg met de opdrachtgever er voor gekozen om de V&G Adviseur vanuit de ontwerpfase ook in de uitvoering te betrekken.  Door de V&G Adviseur vanuit de ontwerpfase ook in de uitvoering te betrekken worden raakvlakrisico’s beter geïnventariseerd en beheerst.

Uitgevoerde werkzaamheden

In de uitvoeringsfase ondersteunt de V&G Adviseur de bouwmanager op het gebied van:

 • Toetsen van V&G-plannen uitvoeringsfase en werkplannen;
 • Veiligheidsrondgangen met de aannemer;
 • Actieve deelname aan coördinatieoverleggen en bouwvergaderingen;
 • Houden van product, proces en systeemaudits op het gebied van veiligheid;
 • Houden van V&G evaluaties;
 • Bijhouden van Kritische Prestatie Indicatoren op het gebied van veiligheid;
 • Geven van veiligheidsadviezen bij veiligheidsvraagstukken.

Kenmerken van dit project

 
LocatieSpoorknooppunt Utrecht
 
KlantProRail

Word jij onze nieuwe collega?