Team Veiligheid & Gezondheid van Movares ondersteunt en verzorgt de coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid binnen het uitvoerende projectteam van Ingenieursbureau Utrecht, zodat risico’s worden geëlimineerd en restrisico’s beheerst worden. Daarnaast ondersteunt en adviseert het team bij andere veiligheidsvraagstukken, zoals de geldende voorschriften voor werken op en nabij de trambaan waar Bestuur Regio Utrecht eigenaar en beheerder van is.

Door als projectteam in de ontwerpfase al een juiste invulling aan het project HOV-Zuidradiaal te geven, wordt niet alleen voldaan aan wet- en regelgeving, maar wordt er ook een signaal afgegeven richting de verdere projectfases: veiligheid en gezondheid staan hoog op de agenda binnen het project HOV-Zuidradiaal deeltraject Z80.

Vraag van de opdrachtgever

Coördineer het proces in het Voorlopig Ontwerp op het gebied van veiligheid en gezondheid voor project HOV-Zuidradiaal deeltraject Z80. In maart 2014 is de vervolgvraag gericht op de verdere coördinatie in de fase van het Definitief Ontwerp. Vanwege de hoge klanttevredenheid in de VO-fase is het zeer waarschijnlijk dat er een vervolgopdracht voor de DO-fase volgt.

Uitgevoerde werkzaamheden

Binnen het project zijn onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Opzetten en inrichten van de veiligheidsorganisatie;
  • Opstellen V&G-plan Voorlopig Ontwerp;
  • Opstellen van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie;
  • Deelname aan overleggen van het projectteam;
  • Afstemming met het Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid & Communicatie;
  • Afstemming met het ontwerpteam;
  • Ondersteunen in kennis waar het werkgebied de trambaan van de BRU kruist.

Kenmerken van dit project

 
LocatieUtrecht
 
Periode2013 - Heden
KlantGemeente Utrecht, Ingenieursbureau Utrecht

Word jij onze nieuwe collega?