Ons project

Universiteit Utrecht gaat voor CO2-neutraal

Universiteit Utrecht wil in 2030 een CO2-neutrale bedrijfsvoering hebben. Er zijn diverse mogelijkheden om dit te realiseren. Wij zijn gevraagd een visie te ontwikkelen op de elektriciteitsvoorziening.

Veranderingen in de elektriciteitsvoorziening

De komende tien jaar verandert er veel in de elektriciteitsvoorziening van de UU. Er komen WKO-systemen voor verwarming, elektrisch vervoer en duurzame energieopwekking uit wind en zon. Bovendien verandert het gebouwbezit ingrijpend door sloop/nieuwbouw, renovatie en het afstoten van bezit.

Visie

Om tot een visie op de elektriciteitsvoorziening te komen, hebben we allereerst het huidige elektriciteitsnet in kaart gebracht. Belangrijke onderdelen zijn de twee 10 kV-middenspanningsnetten en de daaraan gekoppelde transformatoren en warmte-krachtcentrale, de elektriciteitscentrale waarmee tevens warmte wordt geleverd. Ook hebben we met monitoringsdata van de universiteit de huidige elektriciteits- en vermogensvraag in beeld gebracht op het Utrecht Science Park (Uithof) en andere locaties van de UU, onder meer in de Utrechtse binnenstad.

Drie scenario’s voor uitbreiding netcapaciteit

Vervolgens hebben we een inschatting gemaakt van de ontwikkeling van warmtepompen, elektrisch vervoer, energieopwekking uit wind en zon en de ontwikkeling van de overige (reguliere) elektriciteitsbehoefte. We hebben de mogelijke impact aangegeven van een aantal flexibiliteitsopties, zoals slim laden, batterijopslag, demand response en power-to-gas. Met deze inschattingen hebben we drie scenario’s opgesteld: een basisscenario en scenario’s voor maximale vraag en maximaal aanbod.

Met deze inschattingen hebben we drie scenario’s opgesteld: een basisscenario en scenario’s voor maximale vraag en maximaal aanbod.

Met de resultaten van deze studie kan de Universiteit onderbouwd het gesprek aangaan met netbeheerder Stedin over uitbreiding van de netcapaciteit.

Innovatief

Voor het eerst hebben we in een campussetting de groei geraamd van energie+vermogen van diverse technologieën als warmtepompen, zon-PV, elektrisch vervoer en windenergie en vervolgens de inpasbaarheid binnen een bestaand elektriciteitsnet onderzocht.

LocatieUtrecht
Periode2018 - 2020
KlantUniversiteit Utrecht

Energietransitie

Naar een betrouwbaar, duurzaam energiesysteem In 2050 moet de energievoorziening van ons land duurzaam zijn. Een belangrijke mijlpaal met het oog op de klimaatverandering. Deze...
Lees verder