Het waterschap Rivierenland voert dijkverberingsprojecten voor zowel het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) als maatregelen ter uitvoering van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier (RvR).

De Diefdijk te Heukelum is in dit kader verbeterd door het aanbrengen van damwanden. Het aanbrengen van deze damwanden gaat gepaard met trillingen, die schade kunnen veroorzaken aan de woningen die aan de dijk staan. Het waterschap wil zorgvuldig omgaan met de omgeving en de schade ten gevolge vanĀ  de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Dit doen ze onder anders door zorgvuldig de trillingen tijdens de uitvoering te bewaken met trillingsmetingen.

Vraag van de opdrachtgever

Het uitvoeren van bouwkundige opnames vooraf aan de werkzaamheden van de dijkversterking.

En tijdens de uitvoering van de dijkversterking trillingsmetingen in woningen langs de Diefdijk uitvoeren.

Uitgevoerde werkzaamheden

Uitvoeren van bouwkundige opnames, uitvoeren van trillingsmetingen in woningen, opstellen monitoringplan, opstellen risicocontouren enĀ opstellen schaderapportages.

Samenwerking

Prosperus

Kenmerken van dit project

 
LocatieDiefdijk
 
Periode2012 - Heden
KlantWaterschap Rivierenland

Word jij onze nieuwe collega?

Onze diensten