Door zand op te spuiten voor de kust zal er in totaal 1.000 hectare terrein bijkomen voor diepzeegerelateerde containeroverslag, distributie en chemie. Er wordt een harde zeewering aangelegd, kademuren worden opgebouwd en nieuwe infrastructuur aangelegd. De aanleg vindt gefaseerd plaats. De eerste fase richt zich op 2013, dan komen de eerste terreinen beschikbaar voor de eerste terminalexploitant.

Vraag van de opdrachtgever

Engineering en uitvoeringsbegeleiding voor de railinfrastructuur van de tweede Maasvlakte.

Uitgevoerde werkzaamheden

Treinbeveiligingssysteem:  In 2008 kreeg Movares opdracht van het Havenbedrijf om een advies uit te brengen voor de treinbeveiliging van het spoor op de tweede Maasvlakte. Omdat er sprake was van een businesscase benadering waarin de kosten en baten zoveel mogelijk samen oplopen, was de uitdaging het feit dat er een beveiligingssysteem moest worden gebouwd in meerdere stappen. Daarnaast moest het systeem gekoppeld kunnen worden aan de beveiliging en de treindienstleiding van ProRail.

Railinfrastructuur van de tweede Maasvlakte:  In 2009 volgden er twee grote engineeringopdrachten voor de railinfrastructuur: het ontwerpen van de nieuwe sporenlayout voor de tweede Maasvlakte en de aansluiting van het nieuwe spoor op de al bestaande Havenspoorlijn, ook wel bekend onder de naam spoorwerk fase 1. Ook kreeg Movares een vervolgopdracht voor de engineering van de C2-bocht: ontwerp, bestek, detailengineering, begeleiding tijdens de uitvoering, indienststelling van het havengerelateerde spoordeel en de back-office tijdens het testrijden. Bij deze multidisciplinaire projecten zijn onder andere de disciplines kabels & leidingen, beveiliging & beheersing, baan- en spoorwegbouw en projectmanagement betrokken maar ook telecominstallaties en bodem en milieu. In totaal zijn er bijna 20 disciplines bij deze projecten betrokken.

Bijzonderheden

De projecten kenmerken zich door zeer korte doorlooptijden en veel wijzigingen in de uitgangspunten.

Samenwerking

We werken prettig en intensief samen met onze opdrachtgever Havenbedrijf Rotterdam en met ProRail, die direct bij de engineering en de realisatie betrokken is als belangenbehartiger, toezichthouder en directievoerder.

Innovatie een van onze pijlers

Ondanks de vele wijzigingen en de korte doorlooptijden, wordt dit project gecontroleerd gerealiseerd door gebruik te maken van het innovatieve system engineering.

Kenmerken van dit project

 
LocatieRotterdam
 
Periode2008 - 2013
KlantHavenbedrijf Rotterdam

Kennisgebieden

Word jij onze nieuwe collega?