Vooral de railinfrastructuur speelt een belangrijke rol bij de ontsluiting van het gebied. Daardoor ontstond de behoefte ook het bestaande emplacement Maasvlakte West uit te breiden. Het project MWU (Maasvlakte West Uitbreiding) betreft het integrale ontwerp en de realisatie van de verdubbeling van dit emplacement van 18 naar 36 sporen.

Vraag van de opdrachtgever

Opdrachtgever Dura Vermeer Railinfra had de taak de uitbreiding van emplacement Maasvlakte West te ontwerpen en te realiseren. Movares verzorgde het integrale ontwerp, ondersteunde de uitvoering en stelde het opleverdossier samen van de verdubbeling van dit emplacement, van 18 naar 36 sporen, inclusief 25kV elektrificatie, de beveiligingsinstallatie en alle overige technische installaties.

Uitgevoerde werkzaamheden

In een zeer korte periode – slechts tien maanden tijd – zijn het ontwerp en de bouw gerealiseerd. Uitdaging hierbij was dat het integrale ontwerp moest worden gemaakt in het spanningsveld tussen het belang van de aannemer (minimale bouwkosten) en het belang van de eindklant ProRail, die de lifecycle kosten zo laag mogelijk wilde houden gegeven alle ontwerpvoorschriften.

Bijzonderheden

MWU is aanbesteed onder ‘best value procurement’, ook wel prestatie-inkoop genoemd. Dit is een aanbestedingsmethodiek waarbij de beste opdrachtnemer wordt geselecteerd. Normaal gesproken is bij een aanbesteding de laagste prijs leidend. Movares adviseerde DuraVermeer Railinfra in de aanbestedingsfase en later tijdens de engineering en leverde zo een belangrijke bijdrage aan het ontzorgen van de projectpartners.

Samenwerking

Cruciaal in dit project was de samenwerking tussen engineering en uitvoering. Wederzijds vertrouwen bleek de succesfactor: ontwerpbesluiten moesten worden  genomen op basis van expertise van de bouwers en ontwerpers samen. Door toepassing van Systems Engineering zijn ontwerpbesluiten expliciet gemaakt en is tevens aangetoond dat het ontwerp aan de eisen voldeed. Ook tijdens de bouw was samenwerking heel belangrijk. De backoffice moest snel schakelen om onverwachte situaties in de bouw zo spoedig mogelijk op te lossen.

LocatieMaasvlakte
Periode2013 - 2014
KlantDura Vermeer Railinfra