Het project omvatte de doorontwikkeling van het PvE dat reeds opgesteld was door de Provincie Zuid-Holland. Daarnaast omvatte het project het uitwerken van een schetsontwerp van een tweede sluis naast de bestaande Julianasluis tot  een voorontwerp.

De doelstellingen voor de nieuwe sluis zijn;

 • Het verhogen van de nautische veiligheid door scheiding van recreatie en beroepsvaart,
 • Het verhogen van de beschikbaarheid van het sluizencomplex, doordat het eenvoudiger wordt onderhoud uit te voeren,
 • Het verhogen van de capaciteit van het sluiscomplex i.v.m. toekomstige toename van het vaarwegverkeer. De opgave richt zich op het duurzaam realiseren van een tweede sluis, met zo min mogelijk hinder voor de omgeving en zo min mogelijk invloed op de bestaande sluis,
 • Het faciliteren van de doorgang van grotere schepen.

Vraag van de opdrachtgever

De vraag van de provincie Zuid-Holland kan als volgt omschreven worden: “Het komen tot een voorontwerp dat geschikt is om te gebruiken als basis voor de bestemmingsplanprocedures en input levert voor het opstellen van een Design and Construct (D&C)-contract”.

Uitgevoerde werkzaamheden

De werkzaamheden die zijn uitgevoerd om aan de vraag van de klant te beantwoorden zijn de volgende:

Er is een voorontwerp opgesteld volgens de systems engineeringmethodiek, waarin is uitgevoerd:

 • Een aantal onderzoeken:
  • Vergelijking van constructieprincipes voor sluiskolk en sluisdeuren (trade-off);
  • Nader onderzoek naar effecten van de aanleg van de tweede sluis op de nabijgelegen bestaande sluis;
  • Integratie van de primaire (hoog)waterkering in het sluiscomplex;
  • Een onderzoek naar de vormgeving van de uitbreiding van de voorhavens en het effect op de stabiliteit van het sluiseiland;
  • Een verkeerskundig ondezoek;
  • Conditionerendeonderzoeken;
  • Een verkennend milieukundig onderzoek;
  • Een schetsontwerp van het bedieningsgebouw en de aanpassingen aan de bestaande sluis;
  • Een onderzoek naar de kansen en mogelijkheden voor een duuzame energieneutrale sluis;
  • Een onderzoek naar de meest geschikte contractvorm voor aanbesteding voor dit specifleke project.
 • Het opstellen van een programma van eisen.
 • Het maken van een voorontwerp, bestaande uit:
  • Een nautisch en civieltechnisch ontwerp van de voorhavens, de sluiskolk, de sluisdeuren, het vul-en leidingsysteem en de sluisdeuren, inclusief de bewegingswerken;
  • Een uitvoeringsfasering;
  • Een uitvoeringsplanning;
  • Een SSK-raming op VO-niveau;
  • Een bedieningsconcept;
  • Een onderhoudsconcept;
  • Een risicodossier;
  • Een voorlopige risicobeoordeling t.b.v. CE-markering.

Kenmerken van dit project

 
LocatieGouda
 
Periode2009 - 2010
KlantProvincie Zuid-Holland

Wie zijn onze experts?

Word jij onze nieuwe collega?