Ons project

Twee nieuwe fietsbruggen voor fietssnelweg F35

De F35 is is een snelle, veilige en non-stop fietsverbinding van 62 kilometer van Nijverdal, via Almelo, Hengelo en Enschede naar de Duitse grens met zijverbindingen naar Vriezenveen en Oldenzaal. Op een fietssnelweg zijn gelijkvloerse kruisingen ongewenst. Daarom is er in het deel van de F35 in Enschede voor gekozen om de fietssnelweg parallel aan het bestaande spoor te laten lopen. De fietsbruggen over kruisende infrastructuur worden parallel aan de spoorviaducten gerealiseerd. Gemeente Enschede heeft Movares opdracht gegeven voor het integraal ontwikkelen en ontwerpen van dit tracé inclusief twee nieuwe fietsbruggen. 

Nieuwe fietsinfrastructuur

In de realisatie van het F35 netwerk ontbrak het laatste tracédeel van de fietssnelweg tussen de Spoordijkstraat en de Brandweerstraat in Enschede. Gemeente Enschede heeft Movares opdracht gegeven voor het ontwerp van dit tracé – nieuwe infrastructuur naar het centrum van Enschede op de teen van het talud van de spoorbaan – en de civiele kunstwerken. Een cruciaal onderdeel vormen de twee fietsbruggen over de Tubantiasingel en Lambertus Buddestraat.

Twee fietsbruggen, één geheel

Voor het tracé is een lijnvisie ontwikkeld. De twee fietsbruggen zijn als een ‘familie’ van elkaar ontworpen. De warme natuurlijke uitstraling van het houten leuningwerk sluit aan bij het groene karakter van het tracé. Ook is op de bruggen transparantie ingezet om accenten in de omgeving visueel in te kaderen. Op de brug uit zich dit in de toepassing van houten stijlen die op het middenstuk vloeiend overgaan in een slank stalen spijlenwerk. Hiermee ontstaat op dat punt maximaal uitzicht over de belangrijke groene as van de Tubantiasingel en de Lambertus Buddestraat.

Groen karakter

De gebruiker waant zich, ondanks de locatie nabij het station en de binnenstad, in dit stuk van het tracé als het ware in een groene oase. Het volkspark, het groen van de twee singels en de ‘rivier’ aan groene spoortaluds zorgen voor een sterk groen karakter van dit stuk tracé. In verschillende fasen van het ontwerp van de bruggen en het tracé is de welstand betrokken. Dit heeft ertoe geleid dat er veel draagvlak is voor de vormgeving.

BIM-model

Het ontwerp van de bruggen, overige constructies en fietspaden hebben we in één integraal BIM-model uitgewerkt. Voor de bruggen en het fietspad hebben we een VO, DO en bestek opgesteld. In eerste instantie betroffen de werkzaamheden één brug. Na het goed verlopen van deze fase, heeft de gemeente besloten om ook het tweede gedeelte van het tracé en de brug over de Lambertus Buddestraat door Movares te laten ontwerpen en het bestek te laten opstellen. 

Samenwerking

Het tracé en de fietsbruggen worden gerealiseerd tussen de bestaande kunstwerken van de spoorinfrastructuur, die parallel loopt aan dit deel van de F35. Voor een goede inpassing van de fietsbruggen zijn aanpassingen noodzakelijk aan de landhoofden van het bestaande spoorviaducten. Vanwege onze kennis van de spoorinfrastructuur heeft ProRail de gemeente geadviseerd het ontwerp van de bruggen door ons te laten maken. We hebben de inpassing van de fietsbruggen zorgvuldig afgestemd met ProRail, zodat daarvoor vergunning is verkregen.

Bestaande delen van de F35 worden nu in Enschede met elkaar verbonden. Met deze nieuwe fietsbruggen leggen we de laatste schakel in een directe verbinding van Hengelo naar Enschede. Op dit deel van het traject kruist de F35 twee belangrijke autoverbindingswegen. Op deze plekken scheiden we het fiets- en autoverkeer. Dit verbetert zowel de doorstroming als de verkeersveiligheid voor fietsers en automobilisten en maken we het ook letterlijk groener.  

 Jurgen van Houdt 
Wethouder Gemeente Enschede

LocatieEnschede
Periode2018 - 2022
KlantGemeente Enschede