Procesbegeleiding ontvlechting infrastructuur en Conditiemeting volgens NEN 2767

De gemeente Arnhem is met het overgaan op de nieuwe dienstregeling in 2009, eigenaar en beheerder van de trolley infrastructuur geworden. Tot dat moment was de exploitatie, het beheer en eigendom geheel in handen van één partij: de vervoerder. De gemeente had de behoefte aan inzicht in haar verantwoordelijkheid als eigenaar en beheerder van de trolleyinfrastructuur. Daarbij speelden vraagstukken als ‘welke verantwoordelijkheden horen bij de eigenaar en de beheerder van de infrastructuur’, ‘welke middelen zijn nodig om de nieuwe taken goed uit te voeren’ en ‘wat is de conditie van de trolleyinfrastructuur’.

Movares heeft voorzien in de procesbegeleiding bij de aanpak en uitwerking van de organisatie van het eigendom en het beheer. Voor het bepalen van de conditie van de infrastructuur is een conditiemeting uitgevoerd op basis van de NEN 2767 – methodiek. De resultaten van de conditiemeting hebben de gemeente Arnhem een basis gegeven zodat zij op verantwoorde wijze het beheer heeft overgenomen. Ook heeft zij op basis van de resultaten, de onderhoudsbehoefte van de infrastructuur in de meerjarenbegroting (2010-2015) opgenomen.PICO expertises: Prestaties, Informatie, Contracten, Onderhoud

Klant: gemeente Arnhem
Periode: 2009-2010
Info: jonas.kramer@movares.nl