De goederenspoorlijn Rotterdam – Zevenaar, ook wel Betuweroute genoemd, is gebouwd tussen 1998 en 2007. De spoorlijn loopt vanuit de Rotterdamse Waalhaven tot even na  Zevenaar.

Voor het Tracébesluit voor de Betuweroute is in 1992 een MER opgesteld om de milieueffecten van de spoorlijn in kaart te brengen. Van 2011 tot en met 2013 is de MER geëvalueerd. Hiervoor zijn metingen uitgevoerd in circa honderd gebouwen langs het tracé.

Voor gebouwen waar overschrijdingen van de grenswaarden zijn gemeten, is onderzoek gedaan naar mitigerende maatregelen.

Vraag van de opdrachtgever

Uitvoeren van trillingsmetingen in woningen langs de Betuweroute in het kader van de MER-evaluatie, en ontwerpen van mitigerende maatregelen.

Uitgevoerde werkzaamheden

Uitvoeren van trillingsmetingen in gebouwen, ontwerpen van maatregelen met eindige elementenmodellen, uitvoeren monitoringprogramma voor relatie tussen zettingen en trillingen.

Kenmerken van dit project

 
LocatieUtrecht
 
Periode2011 - Heden
KlantProRail

Word jij onze nieuwe collega?

Onze diensten