Het Kabinet heeft in 2010 de Voorkeursbeslissing over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) genomen. Onderdeel van dit programma is de ombouw van station Utrecht Centraal tot DoorStroomStation Utrecht (DSSU). Doel hiervan is het vergroten van de capaciteit van de infrastructuur rond Utrecht Centraal. Om dit te bereiken wordt de sporenlay-out gewijzigd en een hogere rijsnelheid van treinen ingevoerd.

Door deze wijzigingen nemen de trillingen in woningen rond Utrecht Centraal toe. In opdracht van ProRail heeft Movares metingen gedaan en modelberekeningen gemaakt om de invloed van het project vast te stellen en mitigerende maatregelen te ontwerpen.

Vraag van de opdrachtgever

Doe onderzoek naar trillingshinder voor de MER/(O)TB DSSU

Uitgevoerde werkzaamheden

Uitvoeren van valproeven en maaiveldmetingen, maken van modelberekeningen met het rekenmodel VibraDyna om trillingshinder vast te stellen, metingen in woningen, ontwerpen van trillingsbeperkende maatregelen

Kenmerken van dit project

 
LocatieUtrecht
 
Periode2011 - Heden
KlantProRail

Word jij onze nieuwe collega?

Onze diensten