Spartacus Tramlijn 1 (onderdeel van het Spartacusplan van de Vlaamse openbaar vervoermaatschappij De Lijn) is een nieuwe hoogwaardige sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht (zie Figuur 1). Het traject heeft een lengte van ca. 35 km, de reistijd tussen de eindpunten bedraagt minder dan 40 minuten. De tram zal op werkdagen en zaterdagen twee maal per uur per richting rijden, in de avonduren en op zondagen kan deze frequentie lager zijn.

Vervoermaatschappij De Lijn draagt zorg voor de aanleg van de infrastructuur op Belgisch grondgebied en voor de exploitatie van de sneltramlijn. De Provincie Limburg realiseert, in samenwerking met de gemeente Maastricht, de infrastructuur op Nederlands grondgebied.

Tram Vlaanderen Maastricht (TVM) is het Nederlandse deel van de tramverbinding Hasselt – Maastricht. De infrastructuur van TVM bestaat uit een volledig beveiligd buitenstedelijk tracé (ca. 2,5 km bestaand goederenspoor en nieuw aan te leggen aansluitingen van dat goederenspoor op de aangrenzende tramsporen naar Hasselt en Maastricht) en een binnenstedelijk tracé (ca. 2,5 km nieuw aan te leggen tramspoor) waar ‘op zicht’ wordt gereden. Op het goederenspoor is sprake van gebruik door zowel trams als (incidentele) goederentreinen.

Vraag van de opdrachtgever

De opdrachtgever heeft gevraagd om de volgende activiteiten uit te voeren:

 • integraal safety management voor TVM;
 • voorbereiding vergunningaanvraag voor TVM (i.h.k.v. Wet lokaal spoor);
 • advisering van Provincie Limburg m.b.t. veiligheidsbeleid voor TVM.

Uitgevoerde werkzaamheden

 • ontwikkelen van veiligheidsbeleid voor TVM;
 • opstellen en onderhouden van veiligheidsplannen;
 • formuleren van veiligheidseisen;
 • beoordelen van PvE-mutaties op veiligheidsaspecten;
 • identificeren van veiligheidsrisico’s, inrichten en beheren van de Hazard Log;
 • uitvoeren van veiligheidsanalyses;
 • beoordelen van ontwerpdocumenten en V&V-plannen op veiligheidsaspecten;
 • opstellen van het bewijs van veiligheid (safety case) en het informatiedossier t.b.v. de vergunningverlening i.h.k.v. Wet lokaal spoor;
 • afstemmen met stakeholders;
 • afstemmen met ISA en ILT.

Kenmerken van dit project

 
LocatieMaastricht
 
Periode2011 - Heden
KlantProjectorganisatie TVM (gemeente Maastricht en provincie Limburg)

Word jij onze nieuwe collega?