Ontwikkeling assetmanagementsysteem

De gemeente Amsterdam heeft een nieuwe taak ten aanzien van het management en onderhoud van de tram en metro railinfrastructuur. Deze taak hangt samen met de afsplitsing van het GVB als gemeentelijke dienst voor beheer en onderhoud van de netwerken en omvorming tot een zelfstandige marktpartij. Het contracteren van het onderhoud vereist een aanbestedingsdossier en nieuwe rol van de gemeente. De beperkte contractduur van 5 tot maximaal 10 jaar betekent een serieus risico voor de gemeente Amsterdam dat de nieuwe contractpartij kiest voor winstmaximalisatie op de korte termijn en verwaarlozing van de rol van “goed huisvaderschap”.

De gemeente Amsterdam wil het risico reguleren door een scherpe afbakening van de onderhoudsverantwoordelijkheden van de assetowner (de gemeente) en de serviceprovider (onderhoudsaannemer; GVB). Om te kunnen sturen op kwaliteit en kosten heeft de gemeente behoefte aan een asset management systeem

Movares heeft de strategische beheer- en onderhoudtaken van DIVV Amsterdam uitgewerkt, met inachtname van elementen van de Assetmanagement specificatie PAS 55 gericht op de tram-en metro railinfrastructuur. Ook is sturing gegeven aan het tactisch en operationeel beheer en onderhoud door GVB. Dit heeft geleid tot het opzetten en implementeren van een asset management systeem voor het metro- en tramnetwerk.PICO expertises: Prestaties, Informatie en Contracten

Klant: gemeente Amsterdam DIVV
Periode: 2008-2010
Info: rene.beusmans@movares.nl

Adviseur Data- en Informatiemanagementaydemir.cetin@movares.nl+316 - 51 13 71 07

Wie zijn onze experts?

Adviseur Data- en Informatiemanagementaydemir.cetin@movares.nl+316 - 51 13 71 07

Word jij onze nieuwe collega?