Het proces van normeren, toetsen, verbeteren en beheren van de verschillende typen regionale waterkeringen moet landelijk zoveel mogelijk uniform worden uitgevoerd. Dat is de wens van het InterProvinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen. Hiervoor is behoefte aan een landelijk toepasbare systematiek voor het beoordelen van de veiligheid van regionale waterkeringen: de Leidraad toetsen op veiligheid van regionale waterkeringen. Het Ontwikkelingsprogramma Regionale Waterkeringen (ORK) beschrijft de verschillende technische rapporten die daartoe benodigd zijn. In dit programma wordt kennis ontwikkeld die gebruikt wordt om tot een nieuwe versie van de ‘Leidraad toetsen op veiligheid regionale waterkeringen’ te komen.

Vraag van de opdrachtgever

Movares is gevraagd om STOWA en de provincies te ondersteunen bij het proces rondom het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen (ORK).

Uitgevoerde werkzaamheden

Richting de afronding van het Ontwikkelingsprogramma Regionale Waterkeringen (ORK) zal draagvlak moeten ontstaan bij verschillende partijen, voornamelijk bij de provincies en de waterschappen. Door middel van procesmanagement levert Movares vanuit verschillende invalshoeken bijdragen om het gewenste draagvlak te bereiken. Zo vervult Movares de secretarisrol vanuit STOWA in de stuurgroep van het ORK en de begeleidingsgroep waarin besluiten worden voorbereid en genomen. Daarnaast heeft de procesmanager van Movares een belangrijke rol in het tijdig tot stand komen van de verschillende technische onderzoeken, onder meer op het gebied van piping, macrostabiliteit en golfontwikkeling. Communicatie vormt een belangrijk onderdeel van het ontwikkelingsprogramma en het creëren van draagvlak. Voor het ORK vervult Movares deze rol voor zowel STOWA als het IPO.

Samenwerking

STOWA, Waterschappen, Provincies, Unie van Waterschappen

Kenmerken van dit project

 
LocatieAmersfoort
 
Periode2013 - Heden
KlantSTOWA/ Interprovinciaal Overleg (IPO)

Wie zijn onze experts?

Word jij onze nieuwe collega?