Door toename van het spoor- en zeescheepvaartverkeer ontstaat bij de Calandbrug een capaciteitsknelpunt voor het treinverkeer. Het spoor wordt daarom verlegd naar de Theemsweg; dankzij de bouw van een nieuw 4 km lang verhoogd spoorviaduct rijdt het spoorverkeer niet langer over de Calandbrug en wordt niet meer gehinderd door de brugopeningen. Movares maakt deel uit van de projectorganisatie Theemswegtracé.

Verhoogd spoorviaduct

Het Theemswegtracé is circa 4 km lang en loopt vanaf de Merseyweg over een verhoogd spoorviaduct langs de Theemsweg en via de Neckarweg tot aan de Moezelweg. Het spoor passeert twee boogbruggen (bij de Thomassentunnel en de Rozenburgsesluis) en sluit ter hoogte van de A15 weer aan op de bestaande spoorbaan. Voor de aanleg van het Theemswegtracé zijn aanpassingen nodig aan wegen, spoor, kabels en leidingenstroken.

Projectondersteuning beton, staal en toetscoördinatie

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft Movares gevraagd om de projectorganisatie Theemswegtracé te ondersteunen tijdens de uitvoering van de onderbouw door het leveren van deskundig personeel op het gebied van beton (Wiljan de Moor), staal (André Klarenbeek en toetscoördinatie (Jolanda van Dam). De onderbouw van het Theemswegtracé bestaat uit een hooggelegen ruim 4 km lang betonviaduct en twee stalen boogbruggen.

Bijzonderheden

Na ingebruikname van het Theemswegtracé wordt het spoor dat uit het bestaande tracé vrijkomt mogelijk gebruikt als tijdelijke hoofdsporen bij de realisatie van het project Vught Verdiept.

Samenwerking

Het Havenbedrijf Rotterdam coördineert en realiseert het project in samenwerking met ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De onderbouw van het Theemswegtracé wordt sinds medio 2018 gebouwd door bouwcombinatie SaVe. SaVe is een bouwcombinatie van BESIX, Dura Vermeer, Mobilis, Hollandia en Iemants.

Innovatief

Om een dergelijk omvangrijk project binnen de uiterst krappe planning van circa 2 jaar te realiseren worden er slimme, uitgekiende en innovatie uitvoeringsmethoden toegepast om dit te kunnen realiseren.

Duurzaam

Bij het beton dat op de bouwlocatie wordt gestort wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van Hoogovencement (CEM III). Dit cement heeft een circa 65% lagere milieubelasting dan bij toepassing van Portlandcement (CEM I).

LocatieRotterdam
Periode2018 - 2020
ArchitectMaarten Struijs, Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam
KlantHavenbedrijf Rotterdam