Movares ondersteunt Waterschap Hollandse Delta bij de realisatie van haar Wegen projecten. WSHD heeft als wegbeheerder jaarlijks meerdere projecten in voorbereiding en uitvoering. Deze projecten variëren van (recreatieve) fietspaden, reconstructie naar duurzaam veilig en vervanging van installaties als openbare verlichting of VRI. Om deze projecten aan te sturen heeft WSHD het IPM-model gehanteerd. Vanuit Movares is een medewerker gedetacheerd die:

  • de rol van technisch manager vervult voor de lopende weg-projecten;
  • meewerkt aan implementatie van het IPM-model in de organisatie;
  • meewerkt aan de verdere invoering van werken met functioneel gespecificeerde contracten.

Kenmerken van dit project

 
Periode2014 - 2015
KlantWaterschap Hollandse Delta

Word jij onze nieuwe collega?