Om de bestaande Zuid-Willemsvaart geschikt te maken voor Klasse IV scheepvaart en 3-laags containervaart wordt deze om de stad Den Bosch heen geleid. De aanleg van de omlegging rondom Den Bosch betekent niet alleen de aanleg van 9 km nieuw kanaal, maar ook de realisatie van:

 • twee nieuwe sluiscomplexen
 • een 6-tal nieuwe verkeersbruggen
 • een nieuw viaduct voor de spoorlijn Den Bosch – Nijmegen
 • een aantal sifons en gemalen t.b.v. de waterhuishouding in het gebied.

Consequentie van de aanleg van een nieuw kanaal is dat veel bestaande infrastructuur verdwijnt, wordt omgelegd of wordt vervangen door bijvoorbeeld nieuwe bruggen over het kanaal heen. Ook heeft het nieuwe kanaal invloed op de waterhuishouding in dit gebied; er zijn vier sifons en vier gemalen aangelegd, en er zijn diverse waterlopen aangepast. Langs het kanaal zijn diverse ecologische voorzieningen aangelegd.

Deze ingrijpende invloed heeft als consequenties dat het projectteam van Rijkswaterstaat niet alleen goed moet samenwerken met zijn opdrachtnemer(-s), maar dat ook moet doen met de vele omgevingspartijen en belanghebbenden.

Vraag van de opdrachtgever

Het uitbreiden van het projectteam met een Adviseur Techniek / Civiele Techniek

Uitgevoerde werkzaamheden

 • Opstellen van Toetsingsdocumenten van door de Opdrachtnemer opgestelde DO-documenten
 • Voorbereiden van audits bij de Opdrachtnemer in het kader van SCB
 • Het co√∂rdineren van toetsing- en opleverdossiers
 • Aanspreekpunt zijn van het technisch team voor zowel opdrachtgever, opdrachtnemer als omgevingspartijen, verzorgen van de contacten met de omgeving vanuit het technisch team.

  Maximakanaal foto: Joop van Houdt / Rijkswaterstaat

  Maximakanaal
  foto: Joop van Houdt / Rijkswaterstaat

Kenmerken van dit project

 
Periode2012 - 2016
KlantRijkswaterstaat

Word jij onze nieuwe collega?