In Vlaanderen en Limburg wordt gewerkt aan de realisatie van een tramverbinding tussen Hasselt en het centraal station in Maastricht. Het Nederlandse deel van dit project heet Tram Vlaanderen – Maastricht en wordt in opdracht van de Provincie Limburg samen met Gemeente Maastricht uitgevoerd. Eén van de Movares medewerkers die in Maastricht was gedetacheerd, was Frits Couwenberg.

Vraag van de opdrachtgever

Binnen het Nederlandse deel van de tramlijn van Hasselt naar Maastricht, wordt het Nederlandse deel in een aantal systemen opgedeeld. Zorg ervoor dat deze deelsystemen vanaf het ontwerp tot en met de overdracht naar de beheerder, onderling goed worden en blijven afgestemd. Daartoe moeten de raakvlakken tussen de systeemdelen zorgvuldig worden uitgewerkt, gespecificeerd, uitgevoerd en getest worden.

Uitgevoerde werkzaamheden

In zijn rol als systeemintegrator zorgde Frits Couwenberg voor de inhoudelijke afstemming tussen de diverse (deel)projecten en dat de afstemming van de organisatie op deze (deel)projecten wordt geregeld. Daarnaast ondermeer de volgende activiteiten:
– Opstellen en actualiseren van Klant Eisen Specificatie, inclusief afstemming hierover met een deel van de Share- en Stakeholders;
– Aansturing van en afstemming met ingenieursbureau(s) over op te stellen Programma van Eisen en de wijze van vastlegging daarvan;
– Opdrachtverstrekking aan, aansturing van en afstemming met adviseur voor de invulling van functionele en operationele raakvlakken met ProRail, De Lijn en Infrabel;
– Uitwerken van voorstellen voor Kritische Prestatie Eisen en de Boeteregeling voor TVM.

Samenwerking

Het project TVM kent een groot aantal Stakeholders, waaronder de Belgische initiatiefnemer De Lijn en ProRail als huidige beheerder van het buitenstedelijk deel.

Kenmerken van dit project

 
LocatieMaastricht
 
Periode2013 - 2015
KlantProvincie Limburg en Gemeente Maastricht

Word jij onze nieuwe collega?